Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53604S3

Date of Document: 2002-01-12

آغاز مسابقه هاي وزنه برداري قهرماني ايران در كرمانشاه گروه ورزشي: مسابقه هاي وزنه برداري قهرماني ايران با شركت 154 وزنه بردار در قالب 23 تيم از 22 استان از ديروز در سالن شهيد بهشتي مجموعه ورزشي آزادي كرمانشاه آغاز در شد شروع اين دوره از مسابقه ها كه 3 روز به طول مي انجامد وزنه برداران شركت كننده در وزن 56 كيلوگرم به مصاف هم در رفتند اين وزن محمد رشيدي راد از استان كرمانشاه در حركت يك ضرب /97 5با كيلوگرم در حركت دو ضرب با 120 كيلوگرم و در مجموع /217 5با كيلوگرم مقام اول را كسب عباس كرد هاشم زاده از استان اصفهان در حركت يك ضرب /92 5با كيلوگرم در حركت دوضرب با /122 5كيلوگرم و در مجموع با 215 كيلوگرم دوم شد. ناصر اميري از استان مركزي نيز در حركت يك ضرب با 100 كيلوگرم در حركت دو ضرب /112 5با كيلوگرم و در مجموع /212 5ب مقام سوم را كسب كرد.