Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53600S5

Date of Document: 2002-01-12

توصيه هايي براي بهينه سازي مصرف انرژي پيك سايي ايران با جمعيتي بالغ بر 65 ميليون نفر و با برخورداري از ذخاير غني نفت و گاز بزرگترين مصرف كننده انرژي در منطقه خاورميانه محسوب مي شود. چنانچه از دلايل حجم روزافزون مصرف انرژي در كشور بگذريم آنچه بايد مورد تاكيد قرار بگيرد اتخاذ تدابيري جهت منطقي سازي مصرف در بخش هاي مختلف صنعتي، تجاري و خانگي است. همشهري اقتصادي بعد از اين به تناوب با ارائه مطالبي در اين زمينه در پي معرفي سازوكارهاي قابل استفاده به اين منظور است. پيك سايي تنها يكي از روش هاي استفاده بهينه از انرژي الكتريكي و به تبع سرمايه گذاري هاي انجام شده براي احداث نيروگاه هايي است كه تنهابراي چند ساعت در شبانه روز به توليد برق مي پردازند تا در ساعاتي كه بيشترين مقدار انرژي مصرفي در آن زمان (پيك يا اوج مصرف ) اتفاق مي افتد با كمبود و قطعي برق مواجه نشويم. براساس گزارش ارائه شده از سوي سازمان بهينه سازي مصرف انرژي ( سابا ) براي مثال در ساعات پيك سال 72 حدود 2000 مگاوات برق تنها در يك درصد از سال به مصرف رسيده كه براي جلوگيري از قطع برق نياز به سرمايه گذاري 2 ميليارد دلاري براي احداث نيروگاه هاي جديد بوده است. اين درحالي است كه با استفاده از برخي روش هاي قابل انطباق با وضعيت مصرف، مي توان در بهينه سازي مصرف انرژي همكاري كرده و از تخفيف هاي در نظر گرفته شده براي آن سود برد. براساس اين گزارش ساعات پيك مصرف درنيم سال اول 19 تا 23 و در نيم سال دوم 18 تا 22 است. در اين شرايط اگر كارخانه هاي دوشيفته، شيفت هاي كاري خود را به نحوي تنظيم كنند كه به كمترين ميزان درساعات پيك قرار گيرند، علاوه بر كمك به پيك سايي شبكه از تخفيف قابل توجهي در پرداخت بهاي برق مصرفي بهره مند مي شوند. در عين حال اگر صنايعي نمي توانند شيفت هاي كاري خود را جابه جا كنند، با بررسي دقيق قادر خواهند بود تا زمان به كارگيري دستگاه هاي پرمصرف برقي را به ساعات غيرپيك منتقل كنند. به همين منظور براي استفاده بهينه از شبكه سراسري برق كشور در آيين نامه اجرايي بند و تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه نيز آمده است: تعطيلات سالانه و تعميرات دوره اي كارخانه ها بايد در ماه هاي پيك بار انجام پذيرد. در اين گزارش همچنين به استفاده از كنترل كننده هاي اتوماتيك جهت خارج كردن مصرف كنندگان غيردائمي از مدار در زمان پيك بار، توسط مديريت انرژي واحدهاي صنعتي - تجاري توصيه شده است. در اين گزارش، طراحي بهينه تاسيسات براساس اصول محاسبات مهندسي برق، جلوگيري از به كار انداختن همزمان دستگاه ها و ماشين آلات پرمصرف تا حد ممكن، به حداقل رساندن مصرف برق در ساعات پيك و انتقال مصرف كننده هاي غيردائمي به ساعت كم باري و حمل و نقل مواد با تسمه نقاله برقي در صورت امكان به ساعات غيرپيك، ازجمله روش هاي ديگر براي مصرف منطقي و موثر در پيك سايي عنوان شده اند. اين گزارش مي افزايد: فراهم آوردن شرايطي كه موتورهاي الكتريكي با ولتاژ و بار اسمي در محيطي خنك به كار گرفته شوند، استفاده از ترانسفورماتورهاي باتوان متناسب با نياز براي جلوگيري از تلفات اضافه و به كار گرفتن خازن اصلاح ضريب قدرت براي بهبود اين ضريب در ترانسفورماتورها و به كار بردن تجهيزات و لامپ هاي كم مصرف به منظور كاهش مبلغ پرداختي بهاي برق مصرفي هم در بهينه سازي مصرف برق موثر هستند. اين گزارش در ادامه به مصرف كنندگان خانگي توصيه مي كند از به كارگيري اتو، ماشين هاي لباسشويي، ظرفشويي، جاروبرقي و ساير لوازم برقي ديگر كه ضرورت استفاده از آنها محدود به يك زمان معين نيست، در ساعات پيك خودداري كنند. در پايان اين گزارش آمده است: به منظور پيشبرد اهداف مديريت مصرف انرژي، تعرفه هايي از سوي شركت هاي برق منطقه اي اعمال مي شود تا مشتركان به فعاليت در ساعات غيرپيك تشويق شوند و از تخفيف ويژه اي كه در همين خصوص در نظر گرفته شده است برخوردار شوند. به اين ترتيب بهاي انرژي مصرفي مشتركان طي ساعات مختلف شبانه روز با ضرايب خاصي محاسبه مي شود به طوري كه مصرف كنندگان برق در ساعات غيرپيك هزينه هاي كمتري پرداخت مي كنند.