Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53592S2

Date of Document: 2002-01-12

دراثرآتش سوزي مهيبدرشمال بارآمد سيدني به ميليون ها دلارخسارت براي شركت هاي بيمه آتش سوزي مهيبي كه قريب دو هفته جنگل هاي شمال سيدني را دربر گرفته بود، هفته پيش در پي بارش باران، خاموش شد. در اين آتش سوزي بي سابقه يك ميليون هكتار جنگل نابود و به هزاران منزل مسكوني خسارت هاي كلي وارد شد. دولت استراليا تاكنون 70 ميليون دلار استراليا ( /35 77ميليون دلار آمريكا ) براي مقابله با آتش سوزي و خسارات جانبي آن هزينه كرده است. ادارات بيمه نيز حدود دو هزار مورد درخواست پرداخت خسارات به ارزش 77 ميليون دلار استراليا ( ميليون 40 دلار آمريكا ) دريافت كرده اند. در حالي كه تا پيش از اين ركوردخسارت آتش سوزي مربوط به سال 1994 در اين كشور بود كه 3 هزار و 500 مورد ادعاي خسارت به ارزش 56 ميليون دلار استراليا ( /29 03ميليون دلار آمريكا ) ارائه شده بود. به گفته مقامات محلي 30 درصد مردم خانه هاي خود را بيمه نكرده اند و 40 درصد از كساني كه بيمه كرده اند سطح بيمه آنها بسيار كمتر از خسارات است. به گفته مقامات مسوول اين آتش سوزي عمدي بوده و تاكنون 20 نوجوان به اين اتهام دستگير شده اند.