Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53586S2

Date of Document: 2002-01-11

ناشران چه؟ مي كنند * نشر گفتار نشر گفتار كه به تازگي چاپ پنجم هنر زمان ميلان كوندرا را به بازار عرضه كرده كتابي با عنوان جست و جوي همچنان باقي منتشر كرده است. اين كتاب كه زندگي نامه فكري و خود نوشت پسر كارل رايموند پوپر، فيلسوف بلندآوازه اطريشي الاصل و بيشتر انگليس قرن بيستم، است خلاصه اي از آرايي ارائه مي كند كه پوپر در طول عمر بلند خود در كتابها و مقالاتش آنها را مطرح كرده است; آراي متنوع و گسترده اي كه موضوعاتي چون فلسفه علم، ما بعدالطبيعه، معرفت شناسي اجتماعي، علوم تجربي، رياضيات و معرفت شناسي را در برمي گيرد. در واقع شايد هيچ كدام از حوزه هاي متعدد فكري و فلسفي قرن بيستم از تيررس اين فيلسوف به دور نمانده اند. پوپر در اين كتاب نه تنها به ارائه خلاصه آرا و افكار خود نپرداخته است كه در برخي موارد به نحوي كم سابقه و يا بي سابقه در مورد موضوعاتي خاص نيز اظهارنظر كرده است. شايد براي كساني كه فيلسوفان تحليلي ممالك را بر كنار از موضوعات جاري و ساري در زندگي روزمره انسان هاي گوشت و پوست دار واقعي مي دانند، مطالعه فصل موسيقي اين كتاب، تجربه اي تازه و عبرت آموز باشد. از طرف ديگر مطالعه اين كتاب به كار كساني مي آيد كه قصد ورود به دنياي انديشه هاي پوپر را دارند. * نشر ني ني در روزهاي گذشته گفتمان و جامعه را از حميد عضدانلو منتشر كرده است. اين كتاب مدعي است كه بشر امروز هنوز چيز چنداني درباره خود نمي داند و خواسته هاي خود را به خوبي نشناخته است. هنوز به ماهيت مفاهيمي نظير طبيعي و اجتماعي و فرهنگي پي نبرده است و نمي داند كه رفتارهاي متفاوت و مختلف او تحت تاثير چه عواملي قرار دارد. به همين دليل قصد دارد با ارائه تحليل هاي موشكافانه از موضوعاتي نظير تاريخ جامعه، و گفتمان و نقد و بررسي آثار و افكار انديشمنداني چون اميل بنونيست زليگ، هريس و ميشل فوكو، به يك بررسي تطبيقي ميان ويژگي هاي انديشه مدرنيته و فرا مدرنيته و همچنين يك مطالعه تطبيقي ميان روشنفكران غربي و روشنفكران ايراني دست يابد. كتاب ديگر نشر ني سرمايه داري و آزادي نوشته ميلتون فريدمن، اقتصاددان برجسته است. فريدمن طرفدار مكانيسم اقتصاد بازار است و او را به عنوان بنيانگذار مكتب پولي نوين او مي شناسند معتقد است كه اقتصاد از سياست جدا نيست و شرط لازم و ضروري براي برقراري آزادي سياسي، اقتصاد باز و آزاد است. به همين دليل آزادي سياسي نمي تواند بدون آزادي اقتصادي پابرجا بماند. جامعه شناسي زنان نيز كتاب ديگر انتشارات ني است كه به دانشجويان رشته جامعه شناسي توصيه مي شود. اين كتاب قصد دارد نشان دهد كه با وجود همه تاكيدهايي كه در سال هاي اخير بر نگرش هاي فمينيستي در عرصه فرهنگ مي شود، اين پژوهش ها چندان از سوي جامعه مردسالار جدي گرفته نشده اند و هنوز نتوانسته اند خلا ناشي از ناقص بودن نظريه هاي مردمحورانه، كه از موضع نيمي از افراد جامعه مطرح شده اند، را بپوشانند. آخرين كتاب ني نيز گفت وگو با مرگ نوشته آرتوركوستلر است. اين كتاب شرح زندان رفتن كوستلر در دوران جنگ داخلي اسپانيا است كه صرف نظر از واقعيات تاريخي موجود در آن پژوهش روان شناسانه در مورد موقعيت هاي خاص و منحصر به فردانساني، از جمله اعدام، به شمار مي رود. زبان كتاب، مثل زبان همه كتابهاي كوستلر، جذاب و خواندني است. * فصل نامه يگانه ويژه نامه پاييز فصل نامه آموزشي _ پژوهشي و اطلاع رساني علوم انساني يگانه به زودي از سوي واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامي منتشر خواهد شد. اين فصل نامه كه سردبيري آن به عهده دكتر اصغر دادبه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه آزاد اسلامي است، قبلا نيز منتشر مي شده است اما در حال حاضر حدود يك سال و نيم از تخصصي شدن آن مي گذرد. شماره هاي دوره جديد به اين صورت منتشر مي شوند كه به صورت متناوب به فلسفه و زبان و ادبيات اختصاص دارد. تاكنون چهار شماره مربوط به زبان و ادبيات و سه شماره مربوط به فلسفه از اين نشريه منتشر شده است. فصل نامه يگانه يك نشريه آكادميك به شمار مي رود و نگارندگان مقالات آن معمولا از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور هستند. شايد توزيع مناسبتر و بيشتر اين قبيل نشريات در ارتباط هر چه بيشتر فضاي دانشگاهي كشور با فضاي فكري خارج از دانشگاه موثر باشد و منجر به از ميان رفتن خلايي شود كه فضاي فرهنگي كشور، مدت ها است به دلايل مختلف از آن رنج مي برد. پديدآورندگان اين نشريه قصد دارند هرازگاهي مجموعه هاي جنگ مانندي از موضوعات مختلف فكري را نيز تحت عنوان ويژه نامه منتشر كنند تا با ايجاد تنوع بيشتر، هم به هدف اصلي خود كه نشر مقالات تخصصي است دست يابند و هم سلايق مخاطبان عامي كه قصد ورود به حوزه هاي مختلف فكري دارند را برآورده سازند.