Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53585S9

Date of Document: 2002-01-11

كابل بي طلا باشد، بي برف نباشد گزارش رويتر از خشكسالي در افغانستان اين زمستان روزها گرم و آفتابي است همه مي دانند كه اين يعني فاجعه. سليم قيوم در حالي كه به آسمان آبي چشم دوخته با آهي مي گويد: از اين هوا بيزارم، اگر اين يكي دو ماه برف و باران نبارد مصيبت و بلاست يك راننده تاكسي در كابل مي گويد: كابل بي طلا باشد، بي برف نباشد افغانستان در شرف وقوع شديدترين قحطي در سي ساله گذشته است و هر روز كه مي گذرد مردم افغانستان چشم به آسمان مي دوزند و منتظرند. هرسال اين موقع تپه هاي اطراف كابل تا گردن زيربرف پوشيده بود. اما حالا شبها سرد و خشك و روزها آفتابي است آنقدر كه مردم آستين هايشان را بالا مي زنند. خيلي از آوارگاني كه به ايران و پاكستان پناه برده اند علاوه بر دلايلي نظير حكومت خشن و سرسخت طالبان و بمباران هوايي آمريكايي ها، وحشت از قحطي و گرسنگي را برمي شمرند. از آنجايي كه حكومت طالبان مانع فعاليت تيم حقيقت ياب سازمان ملل شده بود يافتن اطلاعات به سختي صورت مي گيرد. در حال حاضر معلوم نيست اين خشكسالي از كي آغاز شده است اما نيمي از مردم افغانستان دچار آن شده اند. بزرگترين مشكلي كه سال آينده افغانستان با آن روبه روست مشكل آب آشاميدني است. سليم قيوم كارشناس آب كه براي سازمان ملل كار مي كند مي گويد سطح آبهاي زيرسطحي اين /2 5كشور متر نسبت به سال گذشته پايين رفته است. در ولايت وردك در جنوب كابل چهارصد تا پانصد هزار اصله نهال خشك شده است و مردم از چوب آن به عنوان هيزم استفاده مي كنند. بنابر آمار سازمان ملل /1 4دست كم ميليون افغاني آوارگان داخلي محسوب مي شوند و طي چند سال گذشته مزارع خود را رها كرده اند آنها امكان پناه بردن به كشورهاي خارج را نداشته اند. سازمان كشاورزي و غذاي سازمان ملل موسوم به فائو تخمين زده است كه بيش از يك سوم جمعيت افغانستان اين زمستان به كمك هاي غذايي نياز دارند و از زماني كه جنگ در افغانستان به نقاط خاصي محدود شده است، سازمان ملل در حال رساندن غذا به اين جمعيت هاي نيازمند در افغانستان هستند. براساس گزارش فائو: بعد از سه سال قحطي و خشكسالي متوالي مردم تمامي راه ها و روش هاي سازگاري خود را به كار گرفته اند و اكنون چيزي از مقاومتشان باقي نمانده است به همين دليل بسياري از مردم افغانستان خود را در رده آوارگان داخلي جا مي دهند تا بتوانند از كمك هاي انسان دوستانه بين المللي بهره مند شوند. شاخص هاي قحطي و خشكسالي از جمله دريافت مواد غذايي كاهش يافته، سقوط قدرت خريد، مرگ ناگهاني و دسته جمعي دام ها، كاهش شديد دارايي هاي شخصي، افزايش قيمت نان، افزايش ناگهاني و شديد افراد درمانده در اين سه سال گذشته در سطح وسيعي در افغانستان مشاهده شده است. قيوم كارشناس افغاني مي گويد چهار سال است كه بيشتر خشكسالي دامنگير نواحي مركزي در افغانستان و بخش هاي كمتري از شمال و تا حدودي مشرق و جنوب شده است. بسياري از اين نواحي صخره اي و كوهستاني است و قادر به ذخيره آب نيست. اين كارشناس آب بر لزوم كمك هاي خارجي براي ساختن سدهاي كوچك تاكيد كرده است. افغانستان بايد به دنبال منابع جديد آب باشد. پروژه هاي انجام نشده اي نيز وجود دارد كه تحت تاثير مخالفت هاي بين المللي در برابر حكومت طالبان قرار گرفته است. اين كارشناس بزرگترين ضربه به آبهاي زيرزميني را صدمه زدن به لايه هايي از زمين مي داند كه آب را در خود نگه مي دارند و مهمترين عامل آن حفر بي رويه چاه هاست. براي جلوگيري از اين صدمه ها نياز به مطالعات دقيق و ويژه است كه وزارت صنايع و معادن اين كشور در حال شروع به كار در اين زمينه است. سال 23 جنگ در افغانستان تمامي زيرساخت هاي مزرعه و مزرعه داري را ويران كرده است برنامه هاي آبياري سنتي باعث شده است، كه اين كشور وابسته به واردات سبزيجات و ميوه باشد. در طول جنگ با روسيه كانال هاي آبياري موسوم به كاريز با بمباران تخريب شده اند. چون مجاهدين از كاريزها براي مخفي شدن استفاده مي كردند. گرچه بعضي از اين كاريزها اوايل دهه 90 بازسازي شدند اما دوباره حكومت طالبان به خصوص ] در دره [شمالي در شمال كابل براي مبارزه با اقليت ها تخريب كرده است. طالبان براي ريشه كني قوميت هايي كه با آن مخالف بود حتي براي خشكاندن منابع آبي آنها اقدام به بريدن درخت ها و تخريب منابع زميني كرد. فروشندگان تره بار در شهر نوي كابل مي گويند امسال نسبت به سال هاي گذشته مقدار ميوه اي كه براي فروش به كابل آورده اند از همه سال ها كمتر به خصوص است انار و انگور و سيب كه از محصولات اين كشور است، كاهش چشمگيري نشان داده است. قيمت ميوه ها افزايش پيدا نكرده است. عوامل ديگري دخيل بوده، از جمله ارزش روپيه پاكستان به شدت افت كرده است و ديگر خبري از ماليات هايي كه طالبان وضع كرده بود نيست. هنوز دولت جديد ماليات وضع نكرده است به همين دليل غلام محمد از فروشندگان تره بار مي گويد: حالا كاسبي خوب است.