Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53585S4

Date of Document: 2002-01-11

پنجره استراتژي ترساندن اسرائيلي ها ديويد شيپلر، روزنامه نگار آمريكايي و برنده جايزه پوليتزر 1987 به خاطر كتاب ارواح آزرده در سرزمين موعود بيست سال پيش يك فلسطيني آمريكايي تبار به نام مبارك عواد در پي افشاگري ها و سخنراني هايش برعليه خشونت اسرائيلي ها نه تنها از جانب فلسطيني ها حمايت نشد بلكه توسط اسرائيلي ها دستگير شده و به زندان افتاد. بعدها وي را از اسرائيل اخراج تابستان كردند گذشته مجددا از ورودش به اراضي اشغالي فلسطين جلوگيري به عمل آمد. در حقيقت اسرائيلي ها سعي دارند تا اشتباه هاي فلسطيني ها را مرتكب نشوند. آنها مي دانند كه مرگ، زندگي اشغالگران اسرائيلي را تهديد مي كند، حتي اگر ظاهرا با آنها به نرمي برخورد شود. در پي مقاومت برعليه خشونت اسرائيل، اين دولت نسبت به ادامه اشغال بخش هاي باقي مانده و ساخت شهرك هاي يهوديان در سراسر كرانه غربي و نوار غزه دچار مشكل خواهد شد. اغلب اسرائيلي ها به علت ترس از آسيبپذيري در قبال حملات اعراب در بخش هايي عقبنشيني كردند. تاثير صد كودك فلسطيني كه براي مقابله با پيشروي بلدوزرها روي زمين خوابيدند بسيار بيشتر از آن بود كه اگر هزار كودك فلسطيني در حالي كه شعارهاي ضد اسرائيلي سر مي دادند سنگ پرتاب مي كردند. به نظر مي رسد كه طي ده ها سال مبارزه ميان اسرائيلي ها و فلسطيني ها آنها بسيار در رابطه با هم آموخته اند، اما حتي اگر چنين هم باشد آنها بيشتر به دنبال نقاط ضعف هم هستند تا به بهترين نحو يكديگر را تحريك كنند. آنها به جاي اين كه در راستاي سازش و توافق پيش روند مي كوشند تا مسئله را از ديد حقوق انساني و احساسي تحت تاثير قرار دهند. هيچ تلاشي براي برآورد حداقل خواست طرف مقابل صورت نمي گيرد و در حقيقت به جاي اين كه وضع روز به روز بهتر شود بدتر مي شود. شايد به سختي بتوان به طور دقيق به اشتباه هاي دو طرف پي برد، خصوصا اين كه براي اغلب فلسطيني ها تصور روح وجدان در پشت بي رحمي هاي اسرائيلي ها بسيار دشوار است. بايد قدرت مارتين لوتركينگ را در برابر آمريكاي سفيد درك تنها كرد موضوعي كه ذهن فلسطيني ها را اشغال كرده اين است كه اسرائيلي ها از دست آنها احساس امنيت نمي كنند و كسي كه احساس امنيت نمي كند انعطاف پذير نخواهد بود. اين مسئله نه تنها در مورد حماس بلكه ياسر عرفات و پيروانش هم صدق مي كند. آنها به جهت تحت فشار قرار دادن اسرائيلي ها حقوق مي گيرند. اولين موضوع مربوط است به اردوگاه كودكان آواره فلسطيني كه آرزوي بازگشت به روستاهاي مادربزرگ ها و پدربزرگ هايشان قبل از سال 1948 در داخل اسرائيل دارند. آنها اسرائيل را فلسطين مي دانند. دومين موضوع مخالفت در برابر ساخت معابد يهودي در بيت المقدس است، يعني كه به مسلمانان تعلق دارد. از آن سو، اسرائيلي ها هم به هر دو موضوع واقفند و مي دانند كه تاريخ آنها، حضورشان و حقوقشان كه در سال توسط 1993 عرفات و رابين نخست وزير وقت اسرائيل مورد توافق قرار گرفت، كاملا مردود شمرده مي شود. سال هاي بعد از اين توافق نامه، زمينه اين صلح فراهم نشده و هيچ گاه موارد اين صلح نامه فراتر از كاغذ پيش نرفت. امروزه اعتقاد بر اين است كه فلسطيني ها تنها زماني آرام مي گيرند كه اسرائيلي ها از كشور آنها محو شوند. به همين صورت هيچ گاه زمينه هاي صلح فراهم نشد، چرا كه هيچ كدام حاضر به برآورد خواست هاي يكديگر نيستند. تا سال 2000 وقتي كه ايهود باراك نخست وزير اسرائيل سعي در فراهم آوردن شرايط وسيع صلح داشت، فلسطيني ها در اوج بي اعتمادي بسر چرا مي بردند كه در طي اين سال ها اسرائيل بارها عهد و پيمان خود را شكسته و در مناطق اشغالي پيش رفته بود. بنابراين بخش هاي باقيمانده به صورت نقاط منفك در اختيار فلسطيني ها قرار گرفت. تاكتيك (روش ) اين كار را دني روبنشتاين روزنامه نگاراسرائيلي در سه كلمه چنين بيان مي كند: كوتاه بياييد. كوتاه بياييد. كوتاه بياييد. عرفات طي سخنراني خود در دسامبر ضمن انتقاد نسبت به جنگ بي رحمانه اسرائيل گفت: ما كوتاه نخواهيم آمد. حال كه اسرائيل از جانب عواد خاطرجمع شده متوجه فلسطين ديگري است به نام ساري نصيبه فيلسوف اسلامي كه اجداد وي در زمان خليفه سوم مسلمين حدود 13 قرن پيش براي تبليغ اسلام به فلسطين آمدند. او در اين رابطه اشاره به داستان معراج پيامبر داشته كه اورشليم و معبد يهوديان را نزديكترين نقطه به خدا مي داند. نصيبه از نظر فكري هيچ اشتراكي با اسرائيل ندارد. او معتقد است كه بيت المقدس بايد تقسيم شود. او نسبت به كشتار فلسطيني ها موضع گيري بسيار انتقادآميزي دارد. پاييز امسال هم به عنوان نماينده ياسر عرفات در بيت المقدس براي ترتيب دادن ضيافتي در رمضان و در مركز شهر قديمي، ساعتي توسط پليس اسرائيل دستگير شد، چرا كه اسرائيلي ها اين ميهماني را نشانه اي از اقتدار فلسطيني ها مي دانستند.