Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53583S8

Date of Document: 2002-01-11

افزايش 8 درصدي تخليه و بارگيري كالا در بنادر ميليون 57 و 477 هزار و 549 تن كالا در نه ماه امسال در بنادر تجاري كشور تخليه و بارگيري شد. به گزارش روابط عمومي سازمان بنادر كشتيراني ميزان تخليه و بارگيري كالاي غيرنفتي در اين مدت /8 37با درصد رشد به 30 ميليون و 29 هزار و 328 تن افزايش يافت. در مقابل تخليه و بارگيري كالاي نفتي با كاهش همراه بود. واردات و صادرات كالاي غيرنفتي در بنادر كشور در 9 ماه اول سال 1380 در مقايسه با سال قبل به ترتيب با /9 2رشد /8 85و درصد روبه رو بود و به 31 ميليون و 30 هزار و 700 تن و 7 ميليون و 595 هزار و 534 تن رسيد. ترانزيت كالاي غيرنفتي نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ده درصد رشد داشت و به 934 هزار و 692 تن افزايش يافت. در زمينه عمليات جابه جايي كانتينري نيز در اين مدت 431 هزار و 980 تي ئي يو واحد كانتينر در بنادر كشور تخليه و بارگيري شده است كه /37 24معادل درصد رشد نشان مي دهد. شايان ذكر است در اين مدت 3983 فروند كشتي خارجي و ايراني به بنادر كشور تردد كرده اند.