Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53582S1

Date of Document: 2002-01-11

تكنوازي زندگي مادران تنها از نگاه آمار چهل سال پيش مادران ازدواج نكرده تنها مسئول 5 درصد از كودكاني بودند كه در اروپاي غربي و كشورهاي انگليسي زبان به دنيا مي آمدند امروزه متاسفانه اين نسبت در حدود 30 درصد است چهل سال پيش مادران ازدواج نكرده تنها مسئول 5 درصد از كودكاني بودند كه در اروپاي غربي و كشورهاي انگليسي زبان به دنيا مي آمدند; امروزه اين نسبت در حدود 30 درصد است. اين افزايش همراه با گسترش پديده همخانگي (زندگي مشترك زن و مرد بدون ازدواج ) بوده است. البته اين پديده در اروپا رواج بيشتري دارد تا در ايالات متحده و در واقع در بعضي مناطق مانند شبه جزيره اسكانديناوي، تمايز ميان ازدواج قانوني و همخانگي محو شده است. علل اين توسعه تاريخي حتي اكنون هم كاملا درك نشده است، دست كم نمود آمريكايي آن چنين اما است افزايش بي بندوباري جنسي كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز شده است مطمئنا در اين امر دخيل بوده است. علاوه بر اين از جمله تغييراتي كه در افزايش تعداد مادران ازدواج نكرده در ايالات متحده سهيم بوده اند كاهش مشاغل نسبتا پردرآمد اما بدون نياز به تخصص است كه در دهه 1960 آغاز شد. در ميان همسايگان و آشنايان، مردان جواني كه به سن كار رسيده و قادر به تشكيل و حمايت از يك خانواده باشند، روز به روز كميابتر شدند. به ويژه مردان سياهپوست، كه در دهه هاي 1940 و 1950 به تدريج شروع به شركت در اقتصاد صنعتي كردند، پيدا كردن كار خوب را بسيار دشوار يافتند. با وجود اين براساس يكي از برآوردها، نبود شغل مناسب نمي تواند علت بيش از يك پنجم تولد نوزادان نامشروع در ميان سياهپوستان آمريكا باشد. تحول ديگري كه ممكن است در نقش آن به عنوان علت تولدهاي نامشروع مبالغه شود، افزايش تعداد زناني است كه از نظر مالي مستقل هستند و از اين رو مي توانند به تنهايي بچه خود را تامين كنند. اما شواهد نشان مي دهد مادراني كه به خواست خود تنها مانده اند در بهترين حالت، نقش چنداني در روند فرار از زناشويي ندارند. ساير تبيين ها، از جمله رشد رفاه، به وسيله پژوهش ها تاييد نشده اند. بعضي از زنان ازدواج نكرده كه مادر شده اند از قرص هاي ضدبارداري استفاده نكرده بودند و در مورد بسياري ديگر اين قرص ها بي تاثير بوده اند. نرخ شكست (عدم تاثير ) قرص ضدبارداري و كاندوم به ترتيب 9 و 15 درصد بوده است و در ميان زنان جوان تر، ازدواج نكرده ها و اقليت ها، اين نرخ حتي از اين هم بالاتر است. شگفت آور نيست كه در پژوهشي كه در سال 1994 در ايالات متحده انجام شد 55 درصد از تمام آبستني ها در زنان ازدواج نكرده و دوسوم آنها در مورد دختران زير بيست سال ناخواسته بوده است. ايالات متحده در مقايسه با كانادا و اروپاي غربي از نظر تعداد بچه هاي نامشروع وضعيتي ميانه دارد اما از نظر اين نسبت درمورد نوجوانان، ايالات متحده نرخ بسيار بالاتري دارد. درصد بچه هاي نامشروع در زناني كه زير بيست سال دارند در ايالات متحده 29 درصد كانادا 15 درصد بريتانياي كبير 15 درصد ايتاليا 10 درصد آلمان 9 درصد فرانسه 4 درصد و سوئد 2 درصد مادري است در سن زير بيست سال، بسيار مشكل ساز است، زيرا بيشتر دختران فاقد مهارت هاي لازم براي نگهداري نوزاد هستند و توانايي مالي براي پرورش مناسب آنها در ندارند بيشتر كشورهاي غربي، به جز ايالات متحده، در اين باره اتفاق نظر وجود دارد كه نوجوانان نبايد بچه به دنيا بياورند. نوجوانان آمريكايي نسبت به نوجوانان كشورهاي ديگر تمايل چنداني به استفاده از داروهاي ضدآبستني نشان نمي دهند و ممكن است از آنها به طور موثر استفاده نكنند. در اروپاي غربي و كانادا عموما دستيابي به برنامه هاي تنظيم خانواده براي نوجوانان ساده تر است. براي مثال در فرانسه، پرستاران در دبيرستان هاي عمومي و محلي، قرص ضد آبستني بعد از صبح توزيع مي كنند، عملي كه در ايالات متحده، خبري از آن نيست. در ژاپن، كه بچه هاي نامشروع در آن بي نهايت نادر هستند، مادران ازدواج نكرده و فرزندشان به شدت بدنام مي شوند، تا اندازه اي كه از حقوق مادران ازدواج كرده محروم مي شوند. در اروپا، كشورهايي كه جمعيت كاتوليك زيادي دارند، نسبتا بچه هاي نامشروع كمتري هم دارند، البته به جز فرانسه كه در اين مورد يك استثنا بزرگ محسوب مي شود. در اسكانديناوي كه به طور سنتي منطقه اي پروتستان نشين است، نرخ بچه هاي نامشروع در اروپا از همه بالاتر است. منبع: Jan 2002,American Scientific