Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53581S11

Date of Document: 2002-01-11

عدد چهار هم مي تواند نحس باشد علي رغم آنكه در بيشتر كشورها عدد 13 در بين عوام نحس شمرده مي شود در چين و ژاپن عدد چهار هم به صورت خرافي نحس محسوب مي شود. محققان دانشگاه كاليفرنيا اعلام كرده اند حملات قلبي چيني ها و ژاپني هاي ساكن آمريكا در چهارم هر ماه افزايش داشته است كه اين امر با استرس رواني ناشي از ترس از عدد چهار مرتبط است عدد چهار در زبان چيني و در ژاپني هم معني با مرگ است. براساس اين تحقيق كه در مجله علوم پزشكي بريتانيا به چاپ رسيده است جامعه شناسان دانشگاه كاليفرنيا با مطالعه ميليون 47 گواهي فوت در عرض 25 سال تا 1998 به اين نتيجه رسيده اند كه بيش از 13 درصد از مرگ افراد ژاپني و چيني بر اثر حمله قلبي در چهارم ماه صورت گرفته است. اين روند حتي در بين ژاپني ها و چيني هاي ساكن كاليفرنيا در چهار ماه به بيش از 27 درصد در همان دوره زماني مي رسد و نشان مي دهد كه قدرت خرافات با افزايش مرگ افرادي كه به آن اعتقاد دارند، افزايش مي يابد. گفتني است در چين و ژاپن مردم به دليل نحوست عدد چهار از اقامت در اتاق هاي شماره 4 هتل ها و بيمارستان ها خودداري مي كنند و نيروي هوايي چين نيز از نصب عدد 4 بر روي هواپيماهاي جنگي خودداري مي كند. در پايان اين گزارش آمده است آيا بين ترس و مرگ رابطه اي وجود دارد هنوز رابطه اي بين عدد 13 كه در غرب نيز نحس خوانده مي شود با مرگ و مير آمريكايي هاي اروپايي تبار يافت نشده است.