Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53574S2

Date of Document: 2002-01-08

شوراي شهر تهران لايحه تفريغ بودجه سال كرد شهرداري 79 را رد گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در يكصد و نود و پنجمين جلسه علني خود لايحه تفريغ بودجه سال 1379 شهرداري را رد كرد. به گزارش خبرنگار همشهري، در آغاز جلسه، كميته بررسي تفريغ بودجه سال 79 با ارائه گزارشي در خصوص لايحه تفريغ بودجه شهرداري ضمن وارد دانستن برخي ايرادها اعم از شكلي و محتوايي، خواستار رد اين لايحه شد. در گزارش كميته منتخب شوراي شهر، عدم تطابق نحوه عملكرد شهرداري با قوانين و دستورالعمل هاي موضوعه، عدم همخواني ارقام ارائه شده در صورت هاي مالي سالهاي متوالي، فقدان برنامه اجرايي و عدم ارائه گزارش عملكرد مبتني بر چگونگي تحقق اهداف برنامه ها، جابجايي، حذف و تخصيص اعتبار به برخي پروژه هاي غيرمصوب و عدم تطبيق اسناد هزينه با ضوابط و آئين نامه هاي مالي شهرداري از جمله دلايل موجود براي ردلايحه تفريغ بودجه شهرداري عنوان شده است. ابراهيم اصغرزاده عضو شوراي شهر گفت: گزارش تفريغ بودجه نشان مي دهد كه نحوه عملكرد شهرداري مطابق مصوبات شوراي شهر و دستورالعمل هاي وزارت كشور نبوده است و لايحه تفريغ به لحاظ درآمدي و هزينه اي مردود مي باشد. رئيس كميته بررسي تفريغ بودجه سال 79 شهرداري افزود: در رديف هاي درآمدي ناشي از عوارض اصولي و اختصاصي شهرداري ميليارد 100 تومان كسري ديده مي شود در حالي كه اين كسري از فروش تراكم به دليل سهل الوصول بودن آن جبران شده است. اصغرزاده خاطرنشان كرد: به لحاظ مالي عملكرد شهرداري مخدوش است و براساس بررسي هاي انجام شده از حسابهاي سپرده برداشت شده است كه تخلف محسوب مي شود. وي تصريح كرد: طبق قانون 80 درصد درآمد مناطق شهرداري بايد در داخل حريم مناطق هزينه شود ولي از اين قاعده تخلف شده است. عضو شوراي شهر با انتقاد از نحوه اجراي برخي پروژه ها گفت: طول عمر و هزينه برخي پروژه ها افزايش يافته است و براي نمونه پروژه هاي مربوط به رفع آلودگي هواي تهران كند پيش رفته است و از 27 قرارداد مربوط به ساخت پاركينگ (در حالي كه هزينه آنها در تفريغ بودجه منظور شده ) بسياري هنوز ساخته نشده است. وي همچنين گفت: شوراها بايد قاطعانه درباره عملكرد شهرداري ها و اصلاح ساختار آنها اقدام كنند. سيدمحمود عليزاده طباطبايي نيز با انتقاد از تفريغ بودجه سال 79 گفت: تفريغ مچ گيري و بزرگنمايي ضعف ها نيست بلكه هدف تدوين استراتژي مناسب براي بودجه سال آينده به منظور اجراي بودجه مصوب مي باشد. وي در عين حال گفت: شوراي شهر يك بودجه تصويب كرده و شهرداري بودجه ديگري را اجرا كرده است. از اين رو شورا از عملكرد بودجه رضايت ندارد. وي بخشي از اين مشكلات را ناشي از سيستم مالي شهرداري دانست و ضمن تاكيد بر لزوم اصلاح آن ابراز اميدواري كرد كه سيستم مالي شهرداري طي 6 ماه آينده از سيستم نقدي به سيستم تعهدي تبديل شود. عليزاده طباطبايي همچنين گفت: شهرداري در حال حاضر 700 ميليارد تومان به مردم بدهكار است و عمده منابع درآمدي تهران از راه فروش تراكم تامين مي شود. صديقه وسمقي عضو ديگر شورا نيز گفت: وقتي پولي از حسابهاي مختلف شهرداري برداشت و جابجا مي شود نبايد به حساب هزينه كردن اعتبارات گذاشته شود. وي با انتقاد از عدم اجراي برخي مصوبات شورا توسط شهرداري افزود: شهرداري بايد توضيح دهد كه چه مقدار طرح هاي مصوب شورا را اجرا كرده است. مرتضي لطفي يكي از اعضاي كميته براي تفريغ بودجه نيز گفت: شهرداري مسئول اجراي طرح هاي مصوب شورا است و در اين خصوص بايد پاسخگو باشد. رحمت الله خسروي ديگر عضو شورا نيز با بيان اينكه ايرادهاي كميته تفريغ به لايحه بودجه ايرادهاي شهرداري، شكلي و محتوايي است گفت: شورا بايد با بررسي دقيق آن به گونه اي عمل كند كه در نهايت به اصلاح عملكرد بودجه شهرداري براي سال هاي آينده منجر شود و الگويي براي شوراها در آينده باشد. احمد حكيمي پور عضو ديگر شورا نيز با اشاره به لزوم نظارت شورا بر عملكرد شهرداري گفت: تا زماني كه يك سازمان حسابرسي زير نظر شوراي شهر نداشته باشيم نظارت دقيق بر عملكرد شهرداري امكان پذير نيست. رئيس شوراي شهر نيز از روند بررسي تفريغ بودجه شهرداري در شورا ابراز رضايت كرد و در عين حال گفت: همين كه شهرداري تهران در سال 80 توانسته است تفريغ بودجه سال گذشته خود را ارائه دهد نوعي موفقيت به شمار مي رود زيرا اين امر تاكنون كمتر سابقه داشته است. محمد عطريانفر ضمن تاكيد بر لزوم نظارت شورا بر عملكرد شهرداري افزود: نظارت دقيق و مستمر شوراي شهر باعث نشان دادن ايرادها و نقايص و در نهايت اصلاح امور شهرداري خواهد شد. وي خاطرنشان كرد كه بيان ايرادها دليل بر ضعف نيست بلكه دليل بر حسن توجه شورا مي باشد. عطريانفر افزود: همگرايي بين شهرداري و شوراي شهر باعث افزايش فعاليت هاي عمراني در شهر تهران خواهد شد. وي در عين حال گفت: بودجه فعلي شهرداري تكافوي اداره شهر تهران را نمي دهد و اداره مناسب پايتخت نيازمند يك هزار ميليارد تومان در سال مي باشد. بنا بر اين گزارش پس از سخنان اعضاي شورا معاون، برنامه ريزي شهرداري تنظيم تفريغ بودجه را مطابق با دستورالعمل وزارت كشور دانست و افزود: در اين رابطه هيچ تخلفي صورت نگرفته است. مسعود داوري نژاد گفت: گزارش تفريغ بودجه بايد همواره به سمتي پيش رود كه موجب اصلاح برنامه ريزي در شهرداري براي سال بعد شود. وي همچنين آمادگي شهرداري را براي حسابرسي دقيق بودجه اعلام كرد و از شورا خواست لايحه تفريغ بودجه را براي سالم سازي برنامه ريزي شهرداري تصويب كند. خالقي مقدم معاون اداري مالي شهرداري نيز برخي مشكلات موجود بر سر تفريغ بودجه را ناشي از به روز نبودن سيستم مالي شهرداري دانست و گفت: سيستم مالي شهرداري مربوط به سال هاي 1343 مي باشد و متناسب با نيازهاي جامعه امروزي دگرگون نشده است. وي افزود: شهرداري ها تنها سازماني هستند كه سيستم مالي آنها هنوز به صورت نقدي عمل مي كند و شورا بايد كمك كند كه سيستم مالي نقدي شهرداري تهران به سيستم تعهدي تبديل شود. خالقي مقدم در عين حال گفت: شهرداري اصلاح ساختار مالي خود را آغاز كرده و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي انجام شده است و به زودي نتايج آن اعلام مي شود.