Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53570S1

Date of Document: 2002-01-08

مديركل كانال ماهواره اي الجزيره در البيان: دوربين دروغ نمي گويد گفت وگو با محمد جاسم العلي، مدير كل كانال ماهواره اي الجزيره از ناخرسندي آمريكا از پخش اظهارات و بيانيه هاي سازمان القاعده و خصوصا اسامه بن لادن پرده برداشت، ولي او حجم فشارهاي رسمي آمريكا را در اين زمينه كمتر نشان داد. العلي در گفت وگو با البيان از همه برنامه هاي پخش شده توسط اين كانال دفاع كرده و خاطر نشان ساخت كه اگر برخي فكر مي كنند كه اين كانال با جنبش طالبان ابراز همدردي كرده است، سخت در اشتباهند; زيرا دوربين دروغ نمي گويد و اوضاع را همان طور كه هست منتقل مي كند و عدم پخش تصاوير هيچ گاه امانتداري محسوب نمي شود. العلي در اين زمينه گفت كه شبكه هاي تلويزيوني آمريكا در جنگ بالكان در بوسني هرزگوين و در كوزوو بسيار بيشتر از ما فعال بودند، پس چرا آنها با اين مشكلات رودر رو؟ نشدند اين گفت وگو را با هم مي خوانيم. گروه فرهنگ و انديشه * يورشي كه كانال الجزيره از سوي دولت آمريكا با آن مواجه شد، با وضوح از حجم شكستي كه به برنامه هاي تبليغاتي غرب وارد شد پرده برداشت. حال بگوييد كه حجم فشارهايي كه از سوي واشنگتن با آن مواجه مي شديد چقدر ؟ بود - بي شك گفته هاي مسئولان آمريكايي بيانگر ناخرسندي آنها از كانال الجزيره و آنچه كه در رابطه با جنبش طالبان، بيانيه هاي القاعده يا اسامه بن لادن به صورت خبر و يا ديدگاه پخش مي شد، بود. ولي ما به اين مساله از ديدگاه حرفه اي نگاه مي كنيم زيرا بايد اجازه داده شود كه نظر ديگران هم مطرح شود. گفته هاي مسئولان ياد شده آمريكايي در واقع فشار مستقيم تلقي نمي شود. از سوي ديگر، ايستگاه ها و شبكه هاي غربي مطالب صادره از سوي جنبش طالبان و سازمان القاعده را پخش نمي كردند. * آيا محدوديت هايي كه نماينده شما در ژنو و پاريس با آن مواجه شد و ندادن اجازه به نماينده شما براي رفتن به چين را بخشي از همين فشارها؟ مي دانيد - اين درست است كه پيش از رويدادهاي يازده سپتامبر، گزارشگران ما در هيچ كجاي دنيا محدوديتي نداشتند; ولي پس از يازدهم سپتامبر با محدوديت هايي مواجه شديم و مثال آن احمد كامل - گزارشگر الجزيره در بروكسل - است كه از ورود به ژنو منع شد و همين طور اكرم خزام - نماينده ما در مسكو - از حضور در شمال افغانستان و چين جهت پوشش اخبار سياسي و اقتصادي آنجامحروم شد; ولي بايد گفت كه در كشورهاي عربي برخورد با گزارشگران ما بسيار خوب بود. البته مشكل اساسي ما در برخي كشورها، مانند عربستان سعودي، الجزاير، بحرين و تونس فقط در عدم صدور اجازه فعاليت از سوي مقام هاي رسمي آن كشورها است. ما نمي گوييم كه اين بخشي از اعمال فشارهاست بلكه سياست هاي تبليغاتي ويژه هر كشوري مي تواند باشد. * از زماني كه كانال الجزيره از سوي دولت آمريكا متهم مي شود كه بنا به گفته آنها، الجزيره بوق تبليغاتي بن لادن است، گفته مي شود كه الجزيره همچنان از پخش نوارهايي كه از سوي بن لادن و سخنگوي رسمي القاعده ارسال شده است جلو گيري مي كند. ميزان درستي اين گفته ها چقدر ؟ است - كانال الجزيره بوق تبليغاتي كسي نيست و ما پيشتر اين توصيف را از زبان كسي نشنيده بوديم و اصلا روا نيست كه در اين باره صحبتي شود و درباره جلوگيري از پخش نوارهاي ارسالي بايد گفت كه ما يك ايستگاه خبري هستيم و با اخبار به صورت حرفه اي و با صداقت برخورد مي كنيم و هر خبري كه ازنظر مضمون و فني قابل پخش باشد حتما پخش مي كنيم ولي در عين حال، ما بسياري از اخبار را كه از سوي منابع غربي و يا آسيايي و.. به ما مي رسد، اگر نامناسب تشخيص دهيم، پخش نمي كنيم و يا اينكه با حذف قسمت هاي نامناسب آن، بقيه را پخش مي كنيم. * تهاجم غربي ها به الجزيره پس از پخش تصاوير شهروندان افغان بمباران شده توسط آمريكايي ها با سلاحي كه از نظر بين المللي تحريم شده است، شدت گرفت. آيا اين تهاجم موجب خواهد شد كه شما از فعاليت حرفه اي كه امتياز شماست، دست برداريدو يا اين كه برادامه راه پافشاري؟ مي كنيد - پيشتر با اين پرسش از سوي رسانه هاي تبليغي ديگري مواجه شديم و ما با دو واقعيت موجود به همه آنها پاسخ داديم - 1 دوربين راستگو تصاوير را همان طور كه هستند پخش مي كند و حتي از باب امانتداري نمي توان تصاويري را كه دوربين دريافت كرده است، پخش نكرد. حالا بايد ديد گناه دوربيني كه به او اجازه داده نمي شود كه به جايگاه هاي نظامي وارد شود چيست; پس ما تصاويري را كه تهيه پخش مي كنيم، مي كنيم. -واقعيت 2 دوم به تاريخ نزديك برمي گردد يعني زماني كه شبكه هاي تلويزيوني آمريكا به طور گسترده و مكرر، جناياتي را كه صربها عليه ملت بوسني طي جنگ بالكان مرتكب مي شدند، پخش مي كردند. البته اين امر براي آماده ساختن افكار عمومي جهان عليه صربها و مقدمه اي براي وارد آوردن ضربات نظامي به آنها صورت مي پذيرفت. يعني اين كه تبليغات و رسانه ها براي اهداف سياسي به كار گرفته مي شد. حال بايد ديد كه چرا در آن زمان كسي متعرض اين مساله نشد. * كاملا آشكار شد كه رسانه هاي تبليغي غرب، افكار عمومي اعراب و مسلمانان و حتي بينندگان عرب و مسلمان در غرب و آمريكا را از دست حال دادند با توجه به اين مساله آيا براي دريافت كنندگان كانال الجزيره در ايالات متحده آمريكا محدوديت هايي ايجاد شده است يا اين كه پس از رويدادهاي يازدهم سپتامبر و آغاز جنگ افغانستان براي تعطيل كردن پخش الجزيره، تلاش هايي صورت گرفته؟ است - تا آنجا كه ما اطلاع داريم، براي دريافت كنندگان الجزيره محدوديتي ايجاد نشده است بلكه حتي مي توان گفت كه بينندگان كانال الجزيره افزايش يافته اند و به اين ترتيب كانال تلويزيوني الجزيره در آمريكاحتي دورترين نقطه غرب گرفته تا اروپا و دو قاره آسيا و آفريقا و آسياي دور و استراليا براي بينندگان قابل دريافت است. * براي اولين بار در جهان به اذعان رسانه هاي غربي، كانال الجزيره انتقال دهنده واقعيت به همه جهان بود و همگان مي دانيم كه رسانه هاي تبليغاتي غرب پيشتر انتقال رويدادها را در انحصار خود داشتند. آيا فكر مي كنيد اين امر براي حمايت از مشكلات جامعه عرب، تاثيرگذار خواهد ؟ بود - مشخصا اين امكان براي رسانه هاي عربي وجود دارد كه از طريق انتقال پاك وصادقانه رويدادهاي مربوط به جهان عرب، از مسائل جامعه عرب حمايت جدي نمايند. اگر كانال الجزيره با استمداد از خداوند توانست در اين مورد از طريق مخاطب قرار دادن ذهنيت اعراب و گشودن راه براي بحث و جدل و گفت وگوي آزاد و محروم نشدن از ديدگاههاي ديگران و به صورتي كاملا حرفه اي، نبض افكار عمومي و عرب را در دست گيرد، اولين گام را در اين زمينه بردارد، ديگر وسايل سمعي و بصري و نوشتاري و گفتاري بايد براي ادامه اين راه تا تحقق كامل هدف مورد نظر، تلاش كنند. * يكي از راه هاي شناخت ميزان گسترش، حجم نامه نگاري هاي بينندگان است، آيا شما از سوي اعراب و مسلمانان مقيم غرب نامه هايي دريافت مي داريد كه از شما درخواست پخش برنامه ها و يا گزارش هاي خبري مختلف داشته؟ باشند - كانال الجزيره نامه هاي زيادي از سوي بينندگان عزيز با ديدگاه ها و پيشنهادها و درخواستهاي مختلف دريافت مي كند، ما با تلاش خود سعي مي كنيم كه خواسته هاي آنها را اجرا كنيم. اما براي پربار كردن برنامه ها بايد گفت كه ما براي اين كار با شركت هاي تخصصي بين المللي همكاري مي كنيم و براي تهيه برنامه ها و زمانبندي و در نظر گرفتن همه نكته ها بر اساس روش عملي حركت مي كنيم. * چرا كانال الجزيره پس از يك توقف نسبي و قابل ملاحظه مجددا به برگزاري مصاحبه با دولتمردان موجود اسرائيلي همت گماشت، اگرچه اين كانال به خوبي از ميزان احساسات مردم عرب، كه به طور كلي مخالف اين مساله است، آگاهي ؟ دارد - برگزاري مصاحبه با طرفهاي درگير، در رسانه هاي تبليغاتي عادت نيست بلكه از نظر كانال الجزيره مطرح ساختن نظر ديگران يك شيوه است و آن طور كه شما يادآور شديد توقف نسبي و قابل ملاحظه اي در اين كار صورت نگرفت. در ضمن، اين كار با هدف تحريك احساسات كسي انجام نمي شود بلكه هدف از آن انجام كار حرفه اي است و اين كه يك عرب نيز بايداز نقطه نظرات طرف مقابل خود آگاهي يابد و از همه مواضع آگاه شود و به ديدگاه هاي رسمي - كه آن را از بسياري از رسانه هاي عربي كه واقعيت ها را به طور كامل بيان نمي دارند، مي شنود - اكتفا نكند. * در اين مرحله خطرناك از تاريخ امت عربي، رسانه هاي عربي چه نقشي بايد ايفا؟ كنند - در حقيقت، نقش مورد نظر در رسانه هاي عربي اين است كه آنها به طور كلي چه در اين مرحله و يا ديگر مراحل بايد در درجه اول به ضرورت ارضاي افكار عمومي عرب نسبت به حقايق و ناديده گرفتن امور و سياسي نكردن مسائل طبق نظراين و يا آن نظام و احترام گذاشتن به احساسات بيننده و شنونده و خواننده عرب اهتمام ورزند، زيرا بينندگان و شنوندگان و خوانندگان عرب هوشيار هستند و مي توانند حقايق را تشخيص ديگر دهند اين كه با توجه به انقلاب عظيم در انتقال اطلاعات به راحتي مي تواند به اخبار جهان و كشورهاي عربي دست يابد. * كانال الجزيره طي مدت كوتاهي توانست با قدرت، رسانه هاي تبليغي عرب را درصحنه جهاني آيا بگنجاند براي تحقق هر چه بيشتر مقبوليت جهاني به ايجاد كانال تلويزيوني به زبان انگليسي فكر؟ كرده ايد - در خلال دوره اخير و مشخصا طي سال جاري پيشنهادها و نقطه نظرات بي شماري از سوي دوستداران كانال الجزيره و بينندگان آن دريافت كرديم. برخي درخواست داشتند كه در مورد پخش برنامه ها به زبان انگليسي فكر كنيم يا اين كه دست كم يكي از برنامه هاي خبري به انگليسي پخش شود و يا داراي زيرنويس به زبان انگليسي باشد. گرچه هدف اساسي كانال الجزيره ارتباط با بيننده عرب در همه جاي جهان است، ولي موضوع يادشده در شوراي مديريت تلويزيون در دست بررسي است. به خواست خدا دستيابي به بيننده عرب تا اندازه معقولي محقق شده است و ما به تقويت اين روش همچنان ادامه خواهيم داد. اگر ما به اين نتيجه برسيم كه ارائه برنامه به زبان انگليسي هدف آينده ما باشد، ما بايد همانند بهترين شبكه هاي جهاني كه به زبان انگليسي پخش مي شوند به ارائه برنامه بپردازيم و چيزي از آنها كم نداشته باشيم. حال كه توانسته ايم دستاوردهاي زيادي را محقق هرگز سازيم، با ارائه برنامه هاي نامناسب وجهه كانال الجزيره را قرباني نخواهيم كرد. منبع: البيان ترجمه: سيد محسن ساري