Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53569S6

Date of Document: 2002-01-08

صدام هدف بعدي است، اما؟ كي كارشناسان آمريكايي مي گويند، اگر قرار است صدام حسين بركنار شود، اين كار بايد به سرعت انجام شود تا دنياي عرب و ديگر كشورها واكنش منفي نشان ندهند. اين درسي است كه از واقعه افغانستان گرفته شد، سرعت سقوط طالبان و مدت زمان كمي كه طي آن دولت موقت مستقر شد، به خشم گسترده مردم كشورهاي عرب و ديگر نقاط جهان نسبت به اين عمليات نينجاميد. رهبران عرب از پايان كار دولت صدام حسين در عراق متاسف نمي شوند اما مانند افغانستان، در اين مورد هم بسياري نگران واكنش هاي احتمالي هستند. يك ديپلمات سوئدي كه رئيس كميته بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق طي سالهاي 1991 و 1997 بود مي گويد اگر سرنگوني صدام حسين مانند رهبران طالبان به سرعت رخ دهد، جايي براي تظاهرات عمومي نمي ماند، اما اگر اين كار به طول انجامد يا شكست بخورد، شبه نظاميان عرب اسلحه قدرتمندي براي به حركت درآوردن توده ها عليه دولت هاي طرفدار غرب در منطقه مانند مصر، اردن و عربستان سعودي خواهند يافت. جيمز شلزينگر وزير دفاع آمريكا در دولت هاي فورد و نيكسون در اين باره مي گويد: بركناري صدام نقشه استراتژيك خاورميانه را تغيير مي دهد. اما براي اين كار بايد با اعتماد به نفس و كارآمدي زياد عمل كنيم. شك زيادي وجود ندارد كه صدام حسين براي دولت بوش هدف بعدي است و اگر زماني براي اين كار مناسب باشد همين الان است. جنگ عليه تروريسم جهان را عليه ترور بسيج كرده اگر است صدام در شرايط كنوني سرنگون نشود ديگر نخواهد شد. حتي الان هم كه عمليات در افغانستان در جريان است، هر صحبتي از سرنگوني صدام در واشنگتن با مقاومت و نگراني در داخل و خارج روبرو نگراني مي شود از اين است كه يكپارچگي كنوني جهاني عليه تروريسم، در صورت اقدام يكجانبه آمريكا عليه عراق فروپاشد، به ويژه اكنون كه هيچ مدركي وجود ندارد كه صدام را به حملات 11 سپتامبر مرتبط كند. سرنگوني صدام اتهامات مطرح شده عليه آمريكا مبني بر انجام اقدامات يكجانبه را زنده مي كند. مادلين آلبرايت كه به عنوان وزير خارجه پيشين آمريكا و نماينده اين كشور در سازمان ملل، بسيار با عراق كلنجار رفته است مي گويد: آمريكا در سال 1991 كه 500 هزار نيروي بين المللي در منطقه بود صدام را سرنگون نكرد. فكر مي كنم اكنون با توجه به حجم كاري كه دولت دارد، اين كار كمي غيرممكن است. اين نظر يك ديدگاه فراگير است. حتي انگليس، نزديك ترين متحد آمريكا خواستار احتياط شده است، كوفي عنان هم استدلال همين طور مشترك آنها اين است كه بهتر است فعلا همان شيطاني كه مي شناسيد ( تروريسم ) را مهار كنيد; صدام حسين مهار شده است. اقدام عليه صدام به معناي يك جهش خطرناك به سوي يك عراق بي ثبات و با وضعيتي نامشخص، قطع عرضه نفت توسط يكي از توليدكنندگان عمده در دنيا و يك شوك خطرناك در سراسر دنياي عرب است. سرنگوني صدام كاري به مراتب خطرناك تر از سرنگوني القاعده و طالبان است. ارتش عراق بزرگتر و قوي تر از طالبان است. هرچقدر هم كه صدام نامحبوب باشد اما هيچ تضميني وجود ندارد كه ارتش عراق خيلي زود تسليم شود. اما موافقان سرنگوني صدام مي گويند، دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم دولت جانشين صدام لزوما شكست مي خورد. آنها مي گويند، او آنقدر نامحبوب است كه يك اقدام پرقدرت براي شوراندن مردم عراق عليه او كافي است. اگر آمريكا از مخالفان صدام حمايت كند، يك مهاجم تلقي نمي شود بلكه متحد مردم عراق در مبارزه براي آزادي آنها مانند مردم افغانستان به حساب مي آيد. حاميان اين اقدام مي گويند، اكثر رهبران عرب از رفتن صدام خشنود خواهند شد اما بايد بهانه قابل قبولي براي مردمشان داشته باشند. مدرك محكمي مبني بر يك اقدام غلط يا كمك اقتصادي آمريكا. علاوه بر خاورميانه، علاقه واشنگتن براي سرنگوني صدام در روسيه و اروپا هم مخالفاني دارد. عراق به روسيه بدهكار است و از سوي ديگر يكي از كشورهايي است كه روسيه مي تواند از طريق آن در خاورميانه اعمال نفوذ كند. فرانسه نيز قراردادهاي سنگيني با عراق دارد. علاوه بر اينها در صورت /2 5حذف ميليون بشكه نفت عراق از بازار جهاني، اقتصاد كشورهاي اروپايي به شدت لطمه مي بيند. از سوي ديگر هيچ گروه مخالفي كه قدرت را در بغداد به دست گيرد در حال حاضر وجود ندارد. نيويورك تايمز