Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53567S8

Date of Document: 2002-01-08

ظرفيت توليد تلويزيون رنگي 25 درصد افزايش مي يابد گروه اقتصادي: با بهره برداري از خط دوم توليد تلويزيون رنگي در يكي از شركتهاي داخلي ظرفيت توليد اين محصول 20 تا 25 درصد افزايش مي يابد. محمدحسين برخوردار مديرعامل اين شركت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: ظرفيت توليد انواع تلويزيون رنگي در كشور سالانه حدود 950 هزار دستگاه است. در حال حاضر مصرف اين محصول در سال حدود /1 5ميليون دستگاه برآورد مي شود. وي افزود: افزايش توليد تلويزيون رنگي در اين واحد با هدف جايگزيني واردات و قاچاق انواع تلويزيون صورت پذيرفته است. مديرعامل سام الكترونيك ادامه داد: شرايط اقتصادي كشور گونه اي است كه قاچاق تلويزيون را اقتصادي و توليد را در تنگنا قرار داده است. وي گفت: ماليات بردرآمد شركتهاي توليدي رقم بالايي است و انواع عوارض دريافتي از كارخانه ها به اضافه دريافت 275 ريال بابت هر دلار براي واردات قطعات موردنياز تلويزيون هزينه توليد را در كارخانه هاي تلويزيون سازي كشور در حد بالايي قرار مي دهد. بايد با ناامن كردن مرزها، شرايط قاچاق كالا به ويژه انواع تلويزيون را كه عموما نيز از كيفيت پاييني برخوردار است شرايط را به نفع توليد داخلي خط كرد جديد توليد تلويزيون اين واحد صنعتي تا پايان دي ماه به بهره برداري مي رسد.