Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53564S4

Date of Document: 2002-01-08

ديدگاه نسل سوم صنعت دارو توليد داروي نسل سوم، اين روزها در صنعت دارو توانايي ها و ارزش افزوده هاي فراواني را براي توليدكنندگان اين نوع دارو ايجاد اين مي كند نوع دارو، داروهاي تكنولوژيك خاصي هستند كه درحال حاضر در كشور جز معدودي از كارخانه ها، توليدكننده ديگري براي آنها وجود ندارد. ويژگي اين داروها كه آن را براي دادوستد سهام شركت هاي داروسازي مهم و مورد تاكيد مي سازد، خاصيت سودي و ارزش افزوده بالايي است كه براي شركت هاي توليدكننده ايجاد مي كند. اين به آن معني است كه اين گروه از داروها به اصطلاح در صنعت دارو از ساير داروها سودآورتر هستند، ضمن اين كه توليدكنندگان آنها به دليل حساسيتي كه اين داروها دارند، براي توليد آنها داراي قدرت چانه زني بالاتري نزد وزارت بهداشت هستند. تمامي اين موارد به معناي سودآوري بالاتر اين شركت ها در بورس است. براي مثال داروسازي لرستان به طور اخص توليدكننده داروهاي نسل سومي در كشور كافي است است به رشد سود اين شركت در سه سال گذشته و پيش بيني ها از رشد سود آينده شركت توجه شود تا تاثير توليد اين گروه از داروها بر سهام شركت هاي توليدكننده داروي نسل سوم مشخص شود. از طرف ديگر براي شركت هايي كه توليد اين نوع دارو را آغاز كرده اند و يا در دستور كار دارند نيز پيش بيني رشد سود و چشم انداز استمرار رشد سود آنها را براي داريم نمونه داروسازي جابرابن حيان كه حركت به سمت توليد اين نسل از داروها را آغاز كرده است مي تواند مثال مناسبي از ديگر توليدكننده اين گروه از دارو باشد. توجه به رشد سود شركت داروسازي جابر كه براي امسال حتي پيش بيني غيررسمي تا درآمد هر سهمي معادل 4500 ريال را برآورد مي كند، همگي از نشانه هاي انتقال جابرابن حيان به سمت توليد اين نوع از داروها است. صنعت دارو همچنين داراي خطوط توليد و محصولاتي است كه سودآوري جزئي دارند و يا اصلا سودآور نيستند. براي نمونه شركت داروسازي سينا توليدكننده اسپري و قطره است كه اين محصولات در صنعت دارو از پايين ترين سودآوري ها برخوردار هستند، كه توجه به ثبات سودآوري شركت دارويي سينا و حركت ملايم قيمت سهم آن در بازار سهام مويد اين مساله است. مشاوران مالي سهم نگر