Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53562S8

Date of Document: 2002-01-08

صنعت سيمان در ايران 50 درصد بيشتر از انرژي مصرف مي كند استاندارد جهاني مصرف انرژي براي توليد سيمان در ايران 50 درصد بيش از استانداردهاي جهاني است. به گزارش سازمان بهره وري انرژي ايران مصرف ويژه انرژي براي توليد يك تن سيمان در بهترين عملكرد جهاني در سطح كيلووات 80 ساعت قرار دارد درحالي كه ميانگين اين رقم در كارخانه هاي سيمان ايران حدود 120 كيلووات ساعت است. اين اختلاف سطح نشاندهنده وجود پتانسيل هاي قابل ملاحظه براي صرفه جويي حدود 20 تا 25 درصد انرژي در اين بخش است. براساس اين گزارش تعداد كارخانه هاي سيمان كشور با راه اندازي دو كارخانه جديد در سال 1377 به 31 واحد و خط 54 توليد رسيده است كه ظرفيت اسمي آن به بيش از 85 هزار تن در روز (معادل ميليون 26 تن در سال ) افزايش يافته است. گزارش سازمان بهره وري انرژي ايران با پرداختن به مصرف انرژي الكتريكي در اين صنعت مي افزايد: صنعت سيمان با مجموع 550 مگاوات تقاضاي قراردادي برق داراي مصرف انرژي الكتريكي سالانه حدود 3 ميليارد كيلووات ساعت و مصرف انرژي فسيلي سالانه حدود 24 ميليون گيگاكالري (معادل 16 ميليون بشكه نفت خام ) است. اين گزارش تصريح دارد كه به طور كلي حدود 3 درصد مصرف نهايي انرژي كشور به صنعت سيمان اختصاص دارد. سازمان بهره وري انرژي ايران سهم انرژي مصرفي در قيمت تمام شده سيمان را بين 20 تا 30 درصد عنوان كرده و بر لزوم به كارگيري راهكارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در اين بخش تاكيد دارد. در اين گزارش كه به اقدامات انجام شده در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هفتم (از هفت واحد ) كارخانه سيمان تهران توسط سازمان بهره وري انرژي ايران اشاره شده آمده، است: استفاده بهينه از حداكثر ظرفيت هاي نصب شده در آسيابهاي مواد اوليه و سيمان، نصب كانال جهت بازيافت هواي داغ به آسياب مواد، جلوگيري از نفوذ هواي كاذب به كوره و پيش گرمكن و رعايت پيك سايي ازجمله اقدامات به عمل آمده به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در اين واحد است. در بخش ديگري از اين گزارش سازمان بهره وري انرژي ايران به نتايج حاصل از اقدامات بهينه سازي مصرف پرداخته و اضافه مي كند با اجراي اقدامات صرفه جويانه در مصرف انرژي صنعت سيمان در سال 78 نسبت به سال 77 متجاوز از ميليون 47 كيلووات ساعت انرژي الكتريكي معادل 88 هزار بشكه نفت خام و يا تقريبا معادل مصرف يك نيروگاه 7 مگاواتي برق صرفه جويي شده است. همچنين متجاوز از 150 ميليارد كيلوكالري انرژي حرارتي و 102 هزار بشكه معادل نفت خام نيز در مصرف صرفه جويي شد. گزارش سازمان بهره وري انرژي ايران در مورد اقداماتي كه منجر به صرفه جويي مصرف انرژي در واحد هفتم كارخانه سيمان تهران شده است اضافه مي كند: حدود 2 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي كه ارزش ريالي آن بيش از ميليون 162 ريال (معادل 5 درصد از كل مصرف انرژي كارخانه ) است طي 6 ماه اول سال 78 در اين واحد توليدي صرفه جويي شد. در پايان اين گزارش آمده است: با رعايت مساله پيك سايي، اين كارخانه توانسته ماهانه به طور ميانگين مبلغ 120 ميليون ريال در هزينه هاي قيمت تمام شده محصول خود صرفه جويي كند. پيك سايي به مجموعه روش هايي جهت به حداقل رساندن مصرف برق در ساعات پيك و انتقال مصرف كننده هاي غيردائمي به ساعت كم بار گفته مي شود. با استفاده از روش هاي مزبور كارخانه ها شيفت هاي كاري خود را طوري تنظيم مي كنند كه كمترين ميزان مصرف در ساعات پيك قرار بگيرند. كارخانه هاي سيمان تهران تا 82 درصد از صرفه جويي هاي انرژي را با دريافت تخفيف در بهاي برق مصرفي به دست آورده است.