Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801017-53549S2

Date of Document: 2002-01-07

لذت بردن از زندگي در ميانسالي برخي از وقايع مهم و اساسي زندگي ممكن است در نظر همسران، بسيار پردغدغه به نظر آيند. هرگاه يكي از زوجين، تحت فشارهاي عصبي قرار گيرد، افرادي كه با او زندگي مي كنند نيز دچار نوعي احساس تشويش و نگراني مي شوند; همسران خصوصا، بسيار متاثر از احساسات يكديگر مي باشند، به طوري كه مردي اظهار كرده است هرگاه همسرش خوشحال و شاداب است، او ممكن است هميشه خوشحال نباشد ولي هرگاه غمگين و ناراحت است، او نيز قطعا احساس ناراحتي خواهد كرد. همسران از طريق ابراز عشق و علاقه و حمايت يكديگر مي توانند به هم، در كنار آمدن با استرس كمك كنند. آنان همچنين مي توانند يكديگر را در درك بهتر مشكلات و نحوه مقابله با آنها ياري نمايند. يكي از اين راه ها، انجام تمريناتي همچون تست زير است كه توسط مركز گسترش تعاون دانشگاه پنسيلوانيا تهيه و تنظيم شده است وبخشي از برنامه تقويت ي خانواده ها اين دانشگاه را شامل مي شود. در اين تست، همسران، هركدام به تنهايي، تغييرات پديده آمده در زندگي شان را مرور كرده و ميزان استرس و اضطراب خود را تخمين مي زنند و واكنش خود را نسبت به هريك از موارد مذكور مورد بررسي قرار مي دهند. سپس زوجين به اتفاق هم، موارد ليست را مرور كرده و درباره پاسخ هايشان به گفت وگو مي نشينند وسوالاتي مطرح مي كنند: چرا پاسخ هايمان به برخي سوال ها، متفاوت از يكديگر؟ بود تا چه اندازه مي توانيم يكديگر را در كنار آمدن با استرس ها ياري؟ نمائيم و براي بهبود زندگي، چه كارهايي مي توانيم انجام؟ دهيم