Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53543S4

Date of Document: 2002-01-06

با داوطلبان ترك اعتياد صميمانه همكاري كنيم لازمه داشتن يك جامعه سالم، وجود افراد سالم است. لازمه وجود افراد سالم، حذف اپيوم (مواد مخدر ) و كاهش تقاضا مي باشد. در گذشته و حال، چهار قشر متفاوت از يكديگر در جامعه اسلامي مان، داشته ايم و داريم. اول كساني كه صرفا عرضه كننده و فروشنده دوم هستند كساني كه به دليل فقر مادي مجبور هستند براي تامين هزينه خود، مقداري از اپيوم خريداري شده را با نرخ بالايي بفروشند. سوم مصرف كنندگان صرف هستند و چهارم افرادي را شامل مي شود كه براي تفريح و تفنن و.. از اپيوم استفاده مي كنند و به اين ترتيب خود را آلوده مي سازند و زماني به خود مي آيند كه اگر اپيوم مصرف نكنند دچار بدترين و شديدترين دردها مي شوند. امروزه بسياري از خانواده ها، جوياي راهكارهايي براي درمان فرزندان و برادرانشان شده اند، اما واهمه دارند چنانچه، بيماران خود را معرفي بكنند دچار دردسرهايي شوند كه اساسا با نيت خيرخواهانه آنان مغايرت داشته افراد باشد درگير با مواد مخدر بايد توجه داشته باشند مراجعه به پزشكان معتمد، يا پيش گيري از آسيبهاي اجتماعي، كه در همه شهرها مستقر هستند و زيرنظر بهزيستي كار مي كنند، تخلف محسوب نمي شود. به علاوه اين كه مسئولان مربوطه از اين گونه جهت گيريها، راضي و خرسند نيز هستند. بنابراين جايي براي ترس و واهمه وجود ندارد و با خيال آسوده مي توانند بيماران خود را معرفي و درمان نمايند. در مورد چهار قشر متفاوت از يكديگر كه در بالا به آن اشاره شد، مجرمان واقعي كساني هستند كه در رديف اول و چهارم جاي گرفته اند و مبارزه اصلي و اساسي بايد با اين افراد باشد. براي اينكه تشخيص داده شود چه كسي بيمار است و چه كسي تفريح مي كند. دستگاه كرونوگراف، به كمك مي آيد و مصرف كننده مستمر و غيرمستمر را از هم جدا مي كند و پاسخ لازم را مي دهد. مصرف كننده مستمر اپيوم، دچار بيماري صعبالعلاج مي باشد و نجات او نجات يك نسل است. بيماري او با تمام بيماري هاي ديگر تفاوت دارد و طول درمان هم بعد از سم زدايي، نسبتا زياد است. جاي خوشحالي است كه سرانجام مسئولان، خانواده ها و اقشار متعدد جامعه به اين نتيجه رسيده اند كه، كاهش تقاضا گام اول براي درمان و قطع اپيوم مي باشد. در شرايط فعلي كه بيماران مصمم به درمان خود هستند، دولت و مسئولان مربوطه بايد حداكثر استفاده را بكنند و با توان بالا به كمك اين بيماران بشتابند، چون احساس مي شود بيماران شديدا به كمك مالي و يارانه براي داروهاي جايگزين شونده احتياج دارند. درمان، دارو مي خواهد و داروهاي جايگزين شونده گران است. افراد زيادي براي معالجه خود، به پزشكان مراجعه كرده اند و براي درمان گام اول را برداشته اند، اما به دليل گران بودن داروها، نتوانسته اند به درمان خود ادامه بدهند و به جاي اول خود بازگشته اند. خوشبختانه فرهنگ ديني و اخلاقي بيماران را متحول كرده است، اما شرايط اقتصادي لازم براي بازيافت سلامت از دست رفته خود را ندارند. بنابراين بايد با تمام توان و امكانات به كمك اين قبيل بيماران شتافت. كمك هاي مادي، كمك هاي معنوي و اخلاقي و عقيدتي، كمك هاي فرهنگي، كه تاكيد دارم، نتيجه بسيار درخشاني را در پي خواهد داشت. پرداخت يارانه براي درمان بيماران مبتلا به اپيوم بايد به نحوي باشد كه پزشكان معالج دچار زيان نشوند و با تمام علاقه از بيماران خود پرستاري از كنند اين موقعيت پيش آمده بايد حداكثر بهره را گرفت، شايد كه فرصت بهتري پيش نيايد. مخاطب، دولت، مردم نيكوكار و تشكيلاتي هستند كه با دلسوزي مي خواهند جامعه سالمي داشته باشند. لذا از فرصت پيش آمده بايد استفاده بهينه كرد و با مال و جان براي درمان بيماران تعجيل نمود. كسي فردا و فرداهاي ديگر را نديده است. چه كار خيري بهتر و بيشتر از اين است كه انسان، نسلي را از تباهي نجات بدهد. اساس كار اين است كه واقعيت ها را بپذيريم و در راستاي آن حركت كنيم. موقعيت درخشاني كه هم اينك به لحاظ فرهنگ ديني و اخلاقي براي بيماران فراهم شده است، در اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكايي فراهم نيست. چون انگيزه ديني و اخلاقي و فرهنگي ندارند. فكر مي كنم در شرايطي هستيم كه هرگونه محصولي از اپيوم، از راههاي زميني و هوايي ايران اسلامي ترانزيت نمي شود و اين در حالي است كه سازمانهاي جهاني مبارزه با اپيوم، از موضع انساندوستانه كشورمان حداكثر قدرداني را مي كنند. تكرار مي كنم يكي از دلايلي كه بيماران نمي توانند خود را معالجه نمايند، فقر مادي است و اگر به اين قشر كمك نشود، تمام رشته ها پنبه خواهد شد. در فهرست داروهاي ژنريك ايران، داروهاي شيميايي زيادي وجود دارد كه مي تواند جاي اپيوم را بگيرد، بدون اينكه توليد عادت نمايد. اسم اين داروها را نمي توان نوشت. چون بيماران به خوددرماني روي مي آورند، كه نتيجه آن ممكن است مرگبار باشد. كما اينكه چنين موردهايي وجود داشته و بدون سابقه نيست. لذا مراجعه به پزشك معتمد و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بهزيستي در همه شهرها، بهترين روش درمان است، مشروط بر اينكه، دستگاهها و تشكيلات مسئول و دولت يارانه را فراموش نكنند. عبدالحسين قدس الهي