Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53541S3

Date of Document: 2002-01-06

استاندار فارس در جمع كشاورزان، دامداران وتوليدكنندگان نمونه استان: توليد كشاورزي در فارس بايدصرفه و مزيت نسبي اقتصادي داشته باشد شيراز - خبرنگار همشهري: استاندار فارس در مراسم تقدير از كشاورزان، دامداران و توليدكنندگان فراورده هاي زراعي و دامي استان گفت: فارس با توليد /11 5حداقل درصد از محصولات كشاورزي و دامي كشور، از جايگاه و موقعيت خاص و وجه غالبي برخوردار است. دكتر محمد ابراهيم انصاري لاري با اشاره به اين كه بر پايه آمارهاي موجود از ميانگين سالانه 7 ميليون تن توليد محصولات زراعي و دامي به طور متوسط 600 تا 700 ميليارد تومان عايد استان خواهد شد، خاطر نشان كرد: به اين ترتيب درآمد سرانه ساليانه /3 9جمعيت ميليون نفري فارس از اين توليدات به 200 دلار بالغ مي شود كه نسبت به سرانه درآمدهاي حاصله از ديگر بخش ها، رقم قابل ملاحظه اي است. وي استفاده بهينه از منابع به ويژه آب و خاك را از شاخص هاي اصلي رشد كشاورزي در فارس دانست و به كشاورزان توصيه كرد، با توجه به خشكي منطقه و محدوديت هاي موجود در منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي مناسب و كاربردي با بهره گيري از روش ها و فن آوري هاي نوين و توجه به آموزش هاي علمي را در كشاورزي به كار برند. استاندار فارس خاطر نشان كرد: صرف اين كه عده اي از كشاورزان نمونه باشند، مطلوب ما نيست و بايد دست اندركاران پژوهش و تحقيق استان با تلاش و برنامه ريزي كاري كنند كه موانع براي عموميت يافتن نمونه ها از سر راه برداشته شود و كشاورزان سطوح پايين به سمت متوسط و متوسطها به سوي عالي و نمونه در حركت باشند. وي در اين مراسم از پيشنهاد ايجاد نهادها و تشكل هاي مدني و صنفي براي كشاورزان با عناوين انجمن يا خانه يا شوراي مشورتي كشاورزان استقبال كرد و گفت: اگر چنين تشكلاتي به وجود آيد و كشاورزان و افراد صاحب راي و نظريه پردازان اين رشته با مديران اجرايي، بانك ها و كارشناسان تشكيل جلسه دهند و تبادل نظر كنند، قطعا بسياري ازمشكلات حل خواهد شد، همان گونه كه اين كار در بخش هايي كه داراي تشكل هستند مانند انجمن مديران صنايع فارس مفيد واقع شده است. دكتر انصاري دهه آينده را دهه بيشترين توجه دنيا به بخش كشاورزي و صنايع غذايي ارزيابي كرد و با اشاره به موفقيت ها و برنامه ريزي كشورهايي چون ژاپن درقالب ژنتيك كشاورزي خاطرنشان كرد، در كشور ما تفسير غلطي از خودكفايي وجوددارد و تصور بر اين است كه همه چيز را بايد در درون كشور توليد كرد، درحالي كه مهم آن نيست كه چه محصولي را صادر يا وارد مي كنيم بلكه مهمتر آن است كه ببينيم عرصه رقابت ما در داخل و خارج كشور كجاست و در پايان كار، ترازمان مثبت باشد، يعني همان گونه كه در سطح بين المللي نظام تقسيم كار وجود دارد، در كشور و عرصه ملي نيز در پي نظام ملي تقسيم كار باشيم و در هر منطقه با توجه به مزاياي نسبي موجود، دنبال توليد محصولات برويم. بر همين مبنا براي فارس توليد سير يا پياز نمي تواند افتخار باشد مگر آن كه توليد آن صرفه اقتصادي و مزيت نسبي براي منطقه ايجاد كند. بايد محصولي كاشت كه اقتصادمان را پويا و ثروت به دست آمده از آن را در پايان برنامه پنج ساله سوم از 200 دلار كنوني به 500 دلار برساند.