Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53540S6

Date of Document: 2002-01-06

استفاده از كمربند ايمني در صندلي عقب كاهش مي دهد خودرو، تلفات را تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: تحقيقات نشان مي دهد در صورتي كه سرنشينان صندلي عقب خودرو كمربند ايمني ببندند از حدود 80 درصد مرگ و مير سرنشينان صندلي جلو پيشگيري مي شود. مسافراني كه در صندلي عقب خودرو بدون كمربند ايمني مي نشينند، موقع بروز تصادف به سمت پشت صندلي جلو پرتاب مي شوند و مي توانند ضربه محكمي به راننده يا مسافر صندلي جلو وارد اين كنند تحقيق مبتني بر داده هاي مربوط به 103 هزار و 590 تصادف رانندگي در ژاپن طي سالهاي 1995 تا 1999 است كه در آنها حداقل دو مسافر در صندليهاي عقب نشسته بودند. در اين حوادث 211 راننده و مسافر 173 صندلي جلو كشته و 1557 راننده و 1185 مسافر صندلي جلو بشدت مجروح شدند. اين تحقيقات نشان داد اگر مسافران صندلي عقب در جاي خود محكم ننشسته باشند، خطر مرگ رانندگان و مسافران صندلي جلو كه كمربند ايمني بسته اند، پنج برابر افزايش مي يابد.