Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53533S2

Date of Document: 2002-01-06

دي ماه 27 برگزار مي شود انتخابات شوراي تشكل هاي داوطلبانه شهرتهران هماهنگي گروه اجتماعي: معاون سياسي فرمانداري تهران خبر از برگزاري انتخابات شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه شهر تهران در روز 27 دي ماه جاري داد. ناصر محمودي فر ديروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: قرار است از ميان يكصد نفري كه تاكنون نامزد عضويت در اين شورا شده اند 9 نفر انتخاب شوند. اعضاي شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه استان تهران 15 نفرند كه 9 نفر آنها از شهر تهران و 6 نفر ديگر از ساير شهرهاي استان تهران انتخاب مي شوند. رئيس ستاد انتخابات تشكل هاي غيردولتي استان تهران اضافه كرد: آن دسته از اعضاي سازمانهاي غيردولتي كه تمايل به شركت در اين انتخابات دارند، تا روز قبل از برگزاري انتخابات، مي توانند به عنوان نامزد ثبت نام كنند. به گفته وي، تاكنون انتخابات شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه در 27 استان كشور برگزار شده است. محمودي فر تصريح كرد: پس از برگزاري انتخابات شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه شهر تهران قرار است 28 شوراي هماهنگي تشكيل شده درسراسر مجمع كشور، عمومي را تشكيل دهند كه 15 نفر عضو اين مجمع خواهند بود. سپس مجمع عمومي، خانه تشكل هاي مدني راتشكيل خواهد داد كه وظيفه ساماندهي و تقويت تشكل هاي غيردولتي در سراسر كشور را برعهده دارد. به گفته محمودي فر، اعضاي ستاد اجرايي تشكيل شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه شهر تهران را معاون سياسي فرمانداري تهران، معاون برنامه ريزي واداري، مالي فرمانداري تهران، كارشناس امور اجتماعي استانداري تهران، مسئول كميته جوانان و سه نفر مشاور از سازمانهاي غيردولتي تشكيل مي دهند. معاون برنامه ريزي و اداري مالي فرمانداري تهران و عضو اين ستاد اجرايي نيز در اين زمينه اظهار داشت: ستاد اجرايي نقش تسهيل كننده و ناظر بر برگزاري انتخابات شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه شهر تهران را دارد. زهرانژاد بهرام افزود: از آنجا كه دولت اعتقاد به فراهم آوردن هر چه بيشتر زمينه فعاليت سازمانهاي غيردولتي و وظيفه تقويت آنها را برعهده دارد، بنابراين وزارت كشور و فرمانداري تهران نيز در اين زمينه صرفا نقش نظارتي دارند. وي با بيان اينكه اعضاي شوراي هماهنگي تشكل هاي داوطلبانه سراسر كشور صرفا براي مدت يكسال انتخاب مي شوند، گفت: انجام تمامي مراحل كار تا تشكيل خانه تشكل هاي مدني و حتي تدوين اساسنامه برعهده خود سازمانهاي غيردولتي است كه اين امر نشانه سپردن امور مردم از سوي دولت به خودشان است. گفته مي شود به طور رسمي حدود يك هزار تشكل غيردولتي در استان تهران وجود دارد كه از اين تعداد 200 تشكل مربوط به زنان است.