Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53526S8

Date of Document: 2002-01-05

نگراني خطر سكته مغزي مردان رابرابر 3 مي كند خبرگزاري ايسنا: محققان بريتانيايي گزارش دادند: مردان ميان سالي كه از اختلالات رواني رنج مي برند، بيشتر در معرض خطر سكته هاي مغزي كشنده هستند. دكتر شاه ابراهيم و همكارش از دانشگاه بريستول در مجله انجمن قلب آمريكا شماره ژانويه گزارش داده اند كه پريشاني و اختلالات رواني احتمال سكته مغزي غير كشنده را در مردان افزايش نمي دهد. محققان در اين راستا دو هزار و 201 مرد 45 تا 59 سال را با تكميل پرسشنامه اي مبني بر تعيين سطح اختلالات رواني شان بررسي كردند. اين مردان در يك آزمايش وسيع تر براي بيماري قلبي به نام كارفيلي (PHILLY CAER) شركت كردند 22 درصد مردان نمراتي كسب كردند كه دال بر اختلالات رواني از قبيل پريشاني، نگراني، غمزدگي و ديگر حالات منفي بود. در اين آزمايش اختلالات رواني به اندازه پاسخ هاي طبيعي احساس به وقايع نگران كننده بود در طول سال 14 بررسي اين افراد گزارش ها بيان مي كند از گروه دو هزار و 124 نفري باقي مانده 130 نفر داراي سكته مغزي بودند كه 17 مورد آن كشنده و 113 مورد آن غيركشنده بود. اين بررسي دريافت كه مردان نگران و پريشان 3 برابر بيشتر در معرض سكته مغزي ناشي از كم خوني هستند. هنگامي كه محققان ديگر عوامل افزايش خطر سكته مغزي از قبيل بيماري قلبي، ديابت و.. را در نظر گرفتند، دريافتند كه ميزان خطر در مردان داراي اختلال /2 5رواني برابر از مردان بدون اختلال رواني بيشتر است. ارتباط مثبت بين اختلالات رواني و حملات مغزي ناشي از كم خوني هنوز آماده توضيح نيست. دكتر شاه ابراهيم و همكارش بيان مي كنند كه اختلالات رواني عامل ناتواني است و ممكن است باعث افزايش خطر سكته مغزي كشنده شود.