Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53521S5

Date of Document: 2002-01-05

يادداشت اقتصادي شهرام جزايري، قاضي و جامعه محمدصادق جنان صفت شهرام جزايري عرب، مرد جواني كه گفته مي شود فردي هوشمند است، از فردا به صورت علني به اتهام فساد اقتصادي محاكمه خواهد شد. افشاي بخشي از پرونده وي در روزنامه هاي خاص دستمايه اي براي تداوم مبارزات جناحهاي سياسي شد و همين مسئله موجب شده است تا مردم دادگاه اين متهم را با دقت بيشتري مورد توجه قرار دهند. در صورتي كه از سياسي شدن دادگاه و سوء استفاده برخي گروهها از آن پرهيز شده و فضاي مناسبي براي محاكمه پديدار شود و عوامل اين دادگاه شامل متهم، قاضي و وكيل متهم در مسيري درست قرار گيرند، احتمال اينكه بخشي از دلايل اصلي پديده رانت خواري كه مادر فساد اقتصادي است برملا شود وجود دارد. به اين معني كه متهم مي تواند وضعيت، شرايط، بستر و زمينه هايي كه موجب روي آوردن وي به فساد شده است را به صورت شفاف براي دادگاه تشريح كند. نقش قاضي دادگاه شهرام جزايري نيز در اين محاكمه بسيار مهم است. در صورتي كه قاضي دادگاه پرسش هاي خود را معطوف به شرايط و زمينه هاي رويكرد متهم به فساد كند، مي توان اميدوار شد كه شايد در آينده جلوي رانت خواري گرفته شود. كارشناسان اقتصادي، مسئولان و مديران ارشد و مياني اقتصادي كشورو فعالان اقتصادي در بخش خصوصي نيز مي توانند با پيگيري دقيق موارد اتهام، شرايطي كه منجر به تخلف متهم شده و بسترهايي كه راه را براي انجام عمل فساد اقتصادي هموار ببينند مي كند.وظيفه، مطبوعات مستقل و آزاد نيز اين است كه در جريان دادگاه شهرام جزايري نقاط تاريك اين پرونده را روشن سازند تا احتمال وقوع چنين اقدام هايي را در آينده كاهش دهند. متمركزشدن بر روي مصداق ها و ناديده انگاشتن زمينه هاي رانت خواري و فساد در اين پرونده احتمال شفاف سازي را كاهش مي دهد.