Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53516S7

Date of Document: 2002-01-05

تعداد بنگاه هاي معاملات ملكي در 30 شهر ايران حداقل 4802 بنگاه معاملات ملكي در تهران فعال هستند. اين رقم از آخرين سرشماري صنعت و معدن در سال 73 به دست آمده است. بنابر همين سرشماري در شهر مشهد 2480 بنگاه در تبريز بنگاه 1281 اصفهان 864 بنگاه كرج 722 شيراز 629 كرمانشاه 621 اروميه 586 و قم 531 بنگاه فعال هستند. شهرهاي اهواز با 406 رشت با 375 زنجان با 296 همدان با 265 اراك با 240 خرم آباد با 221 اردبيل با 210 قزوين با 163 بندرعباس با 150 يزد با 147 گرگان با ساري 145 با 138 سنندج با 129 كرمان با 96 زاهدان با شهركرد 95 با 76 سمنان با 62 دزفول با 54 بوشهربا ايلام 42 با 30 و ياسوج با 25 بنگاه معاملات ملكي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.