Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53511S11

Date of Document: 2002-01-04

اخبار سفارشي قابل قبول نيست استاندار يزد گفت: انتقاد بخشي از ويژگي مطبوعات است. به گزارش ايرنا، سيد حميد كلانتري در نشست ماهانه با خبرنگاران گفت: وجود روحيه نقد و انتقادپذيري در مسئولان و رسانه ها در پيشبرد اهداف نظام موثر است. وي افزود: مطبوعات بايد بستر انتقاد را فراهم و عرصه را براي ابراز آن مساعد كنند. كلانتري همچنين گفت: اخبار سفارشي، اخبار قابل قبولي براي جامعه نيست و خبرها بايد براساس معيارها و ارزش هاي اصولي و مخاطبشناسي سنجيده و انتخاب شوند.