Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53509S2

Date of Document: 2002-01-04

بمباران پرنده ها در افغانستان پرنده شناسان در پاكستان بيم آن دارند جمعيت پرندگاني كه مسير مهاجرت آنان از فراز افغانستان مي گذرد، به واسطه هفته ها بمباران از ميان رفته باشد. در سواحل درياچه راوال منطقه اي حفاظت شده در فاصله 10 دقيقه اي مركز اسلام آباد، همواره صدايي به گوش مي رسيد كه اينك شنيده نمي شود; آواي جمعيتي از پرندگان كه به طور ناگهاني ناپديد شده اند. دكتر مسعود انور، متخصص تنوع زيستي، در اين ارتباط بيان داشت كه هر ساله هزاران اردك و پرندگان وحشي ديگري از مركز آسيا و از طريق افغانستان به پاكستان مهاجرت مي كردند و شمار كنوني آنان كاهش بسيار شديدي نشان مي دهد و از برخي گونه ها حتي يك پرنده نيز هنوز از راه نرسيده است. گزارشات مشابهي از سراسر پاكستان حكايت از ناپديد شدن ده ها هزار اردك، درنا و ديگر پرندگاني كه از پاكستان به عنوان زيستگاه زمستاني استفاده مي كنند و براي رسيدن به اين زيستگاه از افغانستان مي گذرند، دارد. علت نرسيدن پرندگان مهاجر چندان روشن نيست. عده اي از احتمال كشته شدن آنان در اثر بمباران و مسموم شدن تالابها سخن مي گويند و شماري نيز احتمال تغيير مسير مهاجرتي آنان را مورد بررسي قرار مي دهند، اما هنوز نتيجه روشن و مشخصي حاصل نيامده است. كارشناسان بر اين عقيده اند كه تا ارزيابي كامل و تهيه نقشه هاي مورد نياز، برآورد اثر واقعي بمباران افغانستان بر اين پرندگان ناممكن است، اما شواهد نشان از تغييراتي دارد كه متخصصان حيات وحش آن را يك فاجعه زيست محيطي مي نامند.