Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53509S1

Date of Document: 2002-01-04

آمازون مهد اسطوره ها ترجمه: مژگان جمشيدي جگوارهاي قاتل در جنگل هاي آمازون كه از دير باز با اسطوره هاي ما در آميخته انداينك در پي جنگل زدايي انسان در معرض نابودي قرار دارند كمتر كسي بر روي اين سياره با نام آمازون بيگانه است. آمازون مهد اسطوره ها و بزرگ ترين جنگل گرمسيري جهان كه هزاران مايل بر پهنه زمين وسعت يافته و از دير باز در تصورات ما به عنوان منطقه اي نفوذناپذير، دست نيافتني و منزلگاه سرخ پوستان و جگوارهاي قاتل نقش بسته است. امروزه، متخصصان و علاقه مندان محيط زيست به شدت نگران از دست رفتن اين ثروت بسيار گرانبها هستند و بيان اين واقعيت كه هر سال منطقه اي به وسعت روديلند (ايالتي در نيوانگلند ) در آمازون نابود مي شود، به شدت بر اين نگراني ها دامن زده است. اگر چه تخريبهاي به وقوع پيوسته در آمازون نگران كننده به نظر مي رسد اما جاي بسي خوشحالي است كه 86 درصد از اين جنگل هنوز هم پابرجا و بر افراشته باقي مانده; جنگلي كه افزون بر نيمي از حيات گياهي و جانوري زمين را در دل خود جاي داده است. چندي پيش برزيل ميزبان اجلاس وزيران محيطزيست آمريكاي لاتين بود كه به منظور بررسي اوضاع كنوني منطقه آمازون و تبادل نظر در خصوص اجلاس زمين 2002 موسوم به +ريو 10 كه اواخر سال جاري در آفريقاي جنوبي برگزار مي شود گردهم آمدند. ريو 10 ده سال پس از اجلاس زمين كه در سال 1992 در ريو برگزار شد به منظور پيگيري ميزان اجراي توافقات زيست محيطي در دهه گذشته و نحوه تداوم آن در دهه آتي در ماه دسامبر امسال در ژوهانسبورگ برگزار مي شود. شش هاي سياره متخصصان محيط زيست بر اين عقيده اند كه اجلاس زمين در سال 2002 بر تلاش هاي صورت گرفته از سال 1992 به منظور حفظ آن چه كه به عنوان شش هاي سياره ياد مي شود، متمركز خواهد شد. آمازون ريه سياره زمين است، چرا كه اكسيژن بسيار زيادي را توليد و در جو سياره رها مي سازد كه به طور حتم براي تداوم بقاي انواع موجودات زنده بسيار حياتي است. ناحيه اي به وسعت بيش از اروپاي غربي درصد ) 85 از ناحيه آمازون ) از اين جنگل در كشور برزيل قرار دارد و كارشناسان و متخصصان محيط زيست جهان جملگي بر آن چه كه در اين كشور بر سر جنگل ها مي آيد نگران هستند و معتقدند كه جنگل زدايي در اين مناطق مي تواند اثرات شومي را به دنبال داشته باشد. كارلوس نوبر، هماهنگ كننده مطالعات دمايي و اقليمي در موسسه ملي تحقيقات فضايي برزيل، در گزارشي اعلام كرد: تغيير كاربري زمين موجب ايجاد ناهمگوني و عدم تعادل بي سابقه اي در منطقه آمازون شده است. وي هشدار داد كه پاك تراشي، آتش سوزي و زراعت در ناحيه آمازون مي تواند نابودي تنوع زيستي در مقياسي بسيار عظيم و نامعلوم را در پي داشته باشد. چنين هراس هايي از تخريب جنگل هاي آمازون با در نظر گرفتن افزايش دماي محلي، كاهش بارندگي و نرخ روزافزون بيابان زايي تشديد مي شود كه در نتيجه آن زمين به پهنه اي خشك و بي مصرف بدل خواهد شد. برخي از متخصصان محيط زيست بر تعريفي مجدد از يك آمازون مقدس و مراقبت همه جانبه در جهت حفظ بقاي آن اصرار دارند و معتقدند كه افزايش جمعيت اين منطقه /3 5از ميليون نفر در سال 1970 به 20 ميليون كنوني در صورت عدم برنامه ريزي و كنترل مناسب ممكن است اثرات جبران ناپذيري برجاي گذارد. عده اي نيز بر اين عقيده اند كه گام هاي مثبتي در جهت حفاظت از اين ميراث طبيعي و انساني در دهه برداشته 90 شده است كه از آن ميان مي توان به برنامه اي موسوم به برنامه پيشاهنگ حفاظت از جنگل هاي باراني برزيل (PPG) 7 اشاره كرد. PPG 7 برنامه اي است كه دولت برزيل نمايندگاني از گروه هفت (كشورهاي صنعتي جهان ) هلند، و اتحاديه اروپا در قالب آن به ياري آمازون شتافته اند و 350 ميليون دلار براي حفاظت از آن سرمايه گذاري كرده است. ديويد كليري، مدير برنامه آمازون، گفت: برخي از فعاليت هاي حفاظتي بدون ياري و همكاري برنامه PPG 7 به وقوع نمي پيوست و يقينا در صورت عدم وجود PG Pآمازون 7 بسيار متفاوت با آنچه كه امروز مي بينيم، به نظر مي رسيد. كند شدن تخريب از واقعي ترين موفقيت هايي كه در اين زمينه حاصل آمده است مي توان به كاهش نرخ تخريب اين جنگل ها از 2 ميليون هكتار در دهه 1980 /1 8به ميليون هكتار در دهه 1990 اشاره البته كرد اين ميزان بسيار وسيع (به وسعت ايالت روديلند ) است اما مي توان به فكر 86 درصد باقي مانده از اين جنگل منحصر به فرد بود و براي نگهداشت آن در آينده تلاش كرد. يكي از چالش هايي كه به عقيده متخصصان محيط زيست در كمين آمازون نشسته، مواجهه مقامات برزيلي با فشارهاي ناشي از توسعه بر اين منطقه است. از آن جايي كه بيش از نصف قلمرو كشور برزيل در محدوده آمازون قرار دارد، توسعه اين كشور به يقين بر اوضاع آتي اين جنگل ها موثر واقع خواهد شد. بررسي هاي جديد نشان مي دهد كه يك طرح توسعه اقتصادي 40 ميليارد دلاري مي تواند 42 درصد از آمازون را تخريب كرده و يا آسيب بسيار شديدي بر پيكره آن وارد آورد و از اين رو، اجراي طرح هاي حسابشده با برنامه ريزي بسيار دقيق ضروري مي نمايد. كليري بر اين عقيده است كه بيان ناپديد شدن جنگل آمازون در 50 سال آتي تصور بعيدي است و نابودي كامل اين جنگل مستلزم جنگل زدايي بسيار سريعتر از ميزان كنوني آن است. جو ويز، رئيس موسسه توسعه اقتصادي و اجتماعي برزيل، نيز با بيان اين كه تخريبها مي تواند كاهش يابد، افزود: آگاهي و هشياري جامعه برزيل در دهه گذشته به طور قابل توجهي افزايش يافته است. نبايد فراموش كرد كه آينده جنگل هاي آمازون موضوعي خاص مردم بومي منطقه و يا كشورهاي همجوار نيست، بلكه اين ميراث طبيعي به عنوان مجموعه اي پيچيده و مركب از درختان سر به فلك كشيده و تنوع زيستي بسيار غني، به تمام زيستمندان اين سياره تعلق دارد و تلاش در جهت حفظ هر چه بيشتر آن وظيفه اي جهاني به شمار مي آيد.