Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53501S4

Date of Document: 2002-01-04

تهيه واكسن مالاريا از شير بز پيشرفت هاي مهندسي ژنتيك به دانشمندان اين امكان را داده كه واكسن مالاريا را كه در شير بزها وجود دارد، استخراج كنند. آنها ابراز اميدواري نموده اند كه توليد يك واكسن موثر با اين روش از هزينه هاي توليد آن در آزمايشگاه محققان بكاهد موش هاي تغيير ژنتيكي شده اي را ايجاد كرده اند كه مي توانند واكسن آزمايشي مالاريا را در شير خود ترشح نمايند. هنگامي كه نوع تصفيه شده اين واكسن به ميمون ها تزريق شد از پنج ميمون چهار عدد حفظ شدند در حالي كه به طور معمول مالاريا براي آنها مهلك بود. 500 300 تا ميليون انسان هر ساله به مالاريا مبتلا شده و طبق تخمين سازمان جهاني بهداشت ( WHO) يك ميليون نفر از آنها كشته مي شونددرصد 900 نمونه ها در آفريقاي زير _ صحرا ديده شده اند جايي كه كشورهاي اين منطقه نيز درگير مبارزه با ويروس ايدز ( HIV) هستند.