Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53492S3

Date of Document: 2002-01-03

يك فرمانده افغاني: ملا عمر محاصره شد گل آقا يك فرمانده ارشد افغان بعدازظهر چهارشنبه گفت: ملاعمر رهبر طالبان همراه با عده اي از نيروهايش در منطقه باقران دراستان هلمند در جنوب افغانستان محاصره شده است. به گزارش ايرنا از هلمند وي گفت: فرستادگاني به مخفيگاه ملاعمر فرستاده شده اند تا وي را متقاعد به تسليم شدن كنند. گل آقا گفت: ملاعمر تا پايان هفته مهلت دارد كه تسليم شود در غير اين صورت با توسل به زور او را دستگير خواهيم كرد. در منطقه باقران چند روزي است كه نيروهاي آمريكايي با تمامي تجهيزات بدنبال ملاعمر هستند. در همين حال نيروهاي آمريكايي و افغاني ديروز از زمين و هوا به جستجوي ردي از ملاعمر در باقران پرداختند و بمبافكن هاي بي آمريكايي 52 بر فراز منطقه ديده شدند اما اقدام به بمباران نكردند.