Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53489S3

Date of Document: 2002-01-03

تعاوني هاي آموزشگاهي و مشاركت خانواده ها اشاره: در نگاههاي علوم تربيتي، مشاركت در فعاليت هاي گروهي به عنوان يك معيار ارزيابي رفتار فرد در جامعه به شمار مي رود و جامعه پذيري و حس مسئوليت فرد در جامعه، اغلب از طريق آزمونهاي گروه سنجي مشخص مي شود، بنابراين تجربه فعاليت هاي گروهي در مدرسه مي تواند نقش موثري در شكل گيري شخصيت دانش آموزان داشته باشد، صفي الله ملكي، كارشناس ارشد امور فرهنگي، مطلبي درخصوص افزايش مشاركت خانواده ها و دانش آموزان از طريق راه اندازي تعاوني هاي آموزشگاهي ارائه كرده است كه با هم آن را مي خوانيم. مقدمه انسان موجودي اجتماعي است. بنابراين زندگي سالم، بدون همكاري و هماهنگي با ديگر انسانها غيرممكن است. مدارس با فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت و فعاليت هاي گروهي، دانش آموزان را به زندگي اجتماعي و روشهاي مشاركت جويانه عادت مدرسه مي دهند جايي است كه دانش آموزان را با معني عضويت و مسئوليت پذيري آشنا مي سازد. فعاليت هاي گروهي علاوه بر آن كه روح جمع گرايي دانش آموزان را تقويت مي كند، به دليل سهيم بودن در برنامه ها، باعث بهتر انجام شدن كار و ارتقاي كيفي امور نيز مي شود. مشاركت دانش آموزان در امور مدرسه باعث تقويت روحيه تعاون و كاهش حجم كار معلمان و مربيان و مديران مدرسه مي شود و در نهايت رضايت مندي و خرسندي دانش آموزان را به همراه خواهد داشت. نقش تعاوني هاي آموزشگاهي در مدرسه مدرسه اي اثربخش و موفق است كه دانش آموزان در آنجا زندگي طبيعي و همراه با دوستي و تفاهم را سپري كنند. اين احساس زماني ميسر خواهد بود كه او خود را در امور مدرسه شريك بداند. دانش آموزان براساس آئين نامه اجرايي در اوايل سال تحصيلي با عضويت در تعاوني هاي آموزشگاهي، خود را شريك تعاوني آموزشگاهي خودشان مي دانند و لذا احساس مسئوليت مي كنند و با احساس مسئوليت در پيشرفت امور تعاوني، جديت و علاقه مندي بيشتري از خود نشان مي دهند. شركت در امور تعاوني هاي آموزشگاهي، علاوه بر ايجاد احساس جامعه پذيري، عزت نفس و اعتماد به نفس را در آنان تقويت هم اكنون مي كند بيش از دو ميليون نفر از دانش آموزان هزار 10در آموزشگاه با مشاركت و عضويت در تعاوني هاي آموزشگاهي علاوه بر بهره مندي از سودهاي حاصله تجارب لازم براي ورود به جامعه و قبول مسئوليت را كسب مي كنند. يكي از سياستهاي اساسي وزارت آموزش و پرورش، دانش آموز محوري است كه فعاليتهاي تربيتي، آموزشي، اداري و خدماتي با مشاركت خود دانش آموزان محقق مي گردد. در اين راستا شوراهاي دانش آموزي در مدارس و تعاوني هاي آموزشگاهي مي توانند نقش واقعي و موثري ايفا كنند. با برگزاري انتخابات شوراها در مدارس، تحول عميقي در بينش و نگرش اوليا، دانش آموزان و مديران و معلمان مدارس ايجاد شد، اما فقدان جايگاه حقوقي و كمبود اعتبارات و امكانات از فعاليت هاي آتي و مفيد آنان خواهد كاست، اميد داريم با تدابير مسئولين وزارت آموزش و پرورش اعتبارات مالي اين امور تحقق يابد و در آينده شاهد رشد و شكوفايي استعداد دانش آموزان در فعاليت هاي مختلف مدرسه باشيم. مشاركت دانش آموزان در چارچوب ضوابط و مقررات تعاوني هاي آموزشگاهي درس هايي به آنان مي آموزد، آنان با كسب تجارب ناكامي ها و موفقيتهاي خود را به عنوان انسان هاي شجاع و اثربخش در بزرگسالي مي دانند و آماده مبارزه با مشكلات مي شوند. تعاونيهاي آموزشگاهي و خانواده ها شركت تعاوني مدرسه يك فعاليت تربيتي و اجتماعي براي دانش آموزان است و هدف اصلي آن ايجاد و توسعه روحيه همكاري و تعاون در بين اعضاي خود است. همكاري، تفاهم و ساير فعاليت هاي آموزنده فرصتي است كه تعاوني هاي آموزشگاهي براي دانش آموزان عضو خود مهيا مي كنند. در نظام تعاوني، اصل سرمايه گذاري مورد تاييد و حمايت است و تاكنون بيش از 30 ميليارد ريال در تعاوني ها سرمايه گذاري شده است. منابع مالي يك شركت تعاوني مدرسه، بايد از يك كار موثر كه در آن همه دانش آموزان عضو شركت داشته باشند هزينه گردد، البته حمايتهاي مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون و اتحاديه مصرف فرهنگيان ايران در تامين كالا و مايحتاج تعاوني هاي آموزشگاهي مي تواند نقش موثري در تقويت و توسعه تعاوني هاي آموزشگاهي كشور داشته باشد. به طور كلي اگر خانواده ها از فعاليتي كه تعاوني هاي آموزشگاهي در مدارس نسبت به توسعه فكري و معنوي دانش آموزان انجام مي دهند مطلع باشند مطمئنا با علاقه بيشتري از آن استقبال خواهند كرد. اين استقبال و علاقه مندي به خاطر نفوذ مدرسه و اهداف تعاوني در ايجاد تحولات عمده در طرز فكر و حالت زندگي فرزندانشان است. بنابراين در نواحي و مناطق مختلف بخصوص مقطع متوسطه، خانواده هايي كه علاقه فرزندان خود را به امور تعاوني در مدرسه مي بينند و از عقايد و طرز تفكر آنان به فعاليت گروهي از قبيل اجراي سرود، تحقيقات گروهي، تعاونيهاي آموزشگاهي، اردوها، بازديدها و ساير فعاليت هاي گروهي آگاه مي شوند، به تعاونيها و فعاليتهاي آن كه باعث رشد و شكوفايي فرزندانشان مي گردد، علاقه بيشتري پيدا مي كنند. نفوذ و تاثير تشكيل و گسترش تعاوني هاي مدارس، موجب تاثير افكار و تمايلات تعاوني در والدين مي شود. در واقع كودكان به صورت ناخودآگاه نقش يك عامل انتقالي تفكر و مشاركت را از مدرسه به خانه ايفا مي كنند و خانواده نيز تحت تاثير آموخته هاي فرزندانشان در مدرسه قرار مي گيرند و عمل همكاري و همفكري را جايگزين خودمحوري و پدرسالاري در منزل مي كنند و از نظريات و افكار فرزندانشان در پيشبرد امور زندگي و... بهره مند مي گردند. علاقه مندي اوليا به مدرسه توسعه تعاوني هاي آموزشگاهي موجب پيوند و وحدت بيشتر خانه و مدرسه (اوليا و معلمان و مربيان در مدرسه ) مي شود. اغلب اوقات، والدين دانش آموزان وقتي به مدرسه مي آيند از طريق معلم در جريان وضعيت تربيتي و آموزشي فرزندانشان قرار مي گيرند، از دروسي كه جنبه تعاوني دارد و مشاركت عملي فرزندانشان را نشان مي دهد مثل فعاليت هاي گروهي در قالب اجراي سرودها، نمايش ها و تعاوني هاي آموزشگاهي، بيشتر خوشحال مي شوند و به مدرسه علاقه خاصي پيدا مي كنند و خود را در جريان فعاليت هاي مدرسه سهيم و شريك مي دانند. بدين ترتيب تعاوني آموزشگاهي، اگر رشد و توسعه يابد مي تواند نونهالان امروز را مديران و سازندگان دنياي فردا نمايد.