Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53487S1

Date of Document: 2002-01-03

در گفت وگو با معاون وزير بازرگاني تشريح شد: چگونگي نظارت بر شيوه جديد توزيع شير يارانه شير نه تنها حذف نشده، بلكه افزايش نيز داشته است شير بعد از نان بيشترين سهم را از يارانه ها دارد با اجراي طرح جديد تلفيق شير يارانه اي و آزاد، شير قابل توزيع در شبكه تحت كنترل حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت. طبق مصوبه شوراي اقتصاد درصورت اجراي طرح تلفيق مقدار شير توزيعي بايد /1 5حداقل برابر وضع موجود باشد. براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقدار شير قابل توزيع در سال 80 ميزان 568 هزار تن تعيين شده بود كه درصورت اجراي سراسري طرح تلفيق اين ميزان به رقم 852 هزار تن افزايش خواهد يافت. مهندس محسن بهرامي، معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: يكي از اثرات افزايش حجم شير قابل توزيع، كاهش صفوف طولاني مصرف كنندگان، بهره مندي بيشتر آحادجامعه از يارانه اختصاصي، تغيير خطوط توليد ساير محصولات واحدهاي توليدي به سمت توليد شير پاستوريزه و افزايش توان فرآوري كارخانه هاي شير پاستوريزه است كه نهايتا منجر به جذب بيشتر شير خام از دامداران و توليدكنندگان خواهد شد. وي گفت: طي دو سال اخير قيمت شير افزايش قابل توجهي نداشته به گونه اي است كه درسال هاي 78 و 79 قيمت هر كيلوگرم شير يارانه اي /2 5نايلوني درصد چربي 1000 ريال بود و در سال 80 با اندكي تفاوت به 1100 ريال رسيده است كه در صورت اجراي طرح تلفيق، قيمت هر كيلوگرم شير حدود ريال 1500 مي شود. وي افزود: در برخي از استان هاي وسيع مانند استان خراسان حمل شير از مركز به شهرستان هاي تابعه با توجه به بعد مسافت و هزينه هاي بالاي حمل و نقل و همچنين نياز به تجهيزات ويژه اي براي حمل شير و توزيع اين كالا فاقد توجيه اقتصادي است و به احتمال قوي سبب دوگانگي قيمت مي شود. رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت توزيع كالا و خدمات، تصريح كرد: مطابق اعلام غيررسمي توليد شير خام كشور درسال 79 ميزان 5 ميليون و 623 هزار تن بوده است. ظرفيت اسمي كارخانه هاي لبني كشور نيز بالغ بر 3 ميليون تن است و به عبارتي قابليت /53 4جذب درصد كل شيرخام توليدي را دارا هستند. وي افزود: با احتساب 66 ميليون نفر جمعيت كشور 5 ميليون و 623 هزار تن شير خام توليدي طي سال 79 مصرف سرانه به صورت شيرخام حدود 85 كيلوگرم است كه قسمت اعظم آن هم اكنون به صورت خودمصرفي عشاير و روستاييان است و يا به صورت فرآورده هاي لبني توسط روستاييان و عشاير عرضه مي شود. از سويي كل توليد شير پاستوريزه در سال 79 به حدود 658 هزار تن بالغ شد كه با احتساب جمعيت شهري ( /45 5 ميليون نفر ) مصرف سرانه شير پاستوريزه /14 5رقم كيلوگرم خواهد بود /12 5كه كيلوگرم آن از شير يارانه اي و 2 كيلوگرم از محل شيرآزاد تهيه شده است. معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: مطابق مصوبه شوراي اقتصاد ميزان يارانه تخصيص يافته به كالاي شير در سال 560 1380 معادل ميليارد ريال است كه پس از گندم بيشترين يارانه مستقيم را در بين كالاهاي اساسي به خود اختصاص داده است. بهرامي با اشاره به اين نكته كه تاكنون تصميمي مبني بر حذف يارانه شير ازسوي مراجع ذي ربط اتخاذ نشده است، اظهار داشت: روند تخصيص يارانه شير توسط دولت طي سال هاي گذشته افزايشي بوده از است اين رو يارانه تخصيصي سال 80 نسبت به سال /34 5قبل درصد افزايش داشته است. به اين جهت شايد اين ذهنيت به خاطر افزايش قيمت شير به وجود آمده است. در صورتي كه در طرح توزيع شير پاستوريزه با قيمت تلفيقي، يارانه مصوب پرداخت مي شود و تنها درصد تلفيق شير آزاد با شير يارانه تغيير كرده است كه نتيجتا علاوه بر افزايش حجم شير توزيعي يارانه قيمت آن نيز اصلاح مي شود. وي ادامه داد: ضمنا فاصله قيمت آزاد و قيمت يارانه اي نيز كاهش مي يابد و عملا با هدايت اقشار مرفه تر به سمت خريد شير آزاد سهم اقشار كم درآمد از شير يارانه اي افزايش يافته و در عمل زمينه حمايت بيشتر از توليدكنندگان ( دامداران ) فراهم مي شود. رئيس سازمان بازرسي و نظارت به اقدامات اين سازمان براي دفاع از حقوق مصرف كننده اشاره كرد و در اين زمينه گفت: نظارت بر عملكرد كارخانه هاي توليدكننده و انجام تعهدات آنها، پيگيري تخصيص بهينه و تاحدودي عادلانه سهميه هاي تخصيص شير يارانه اي به استان ها و همچنين برقراري سهميه شير يارانه اي براي استان هايي كه فاقد كارخانه شير پاستوريزه هستند، نظارت مستمر بر شبكه هاي توزيع شير يارانه اي در سراسر كشور، ارائه پيشنهادهاي لازم درجهت ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين كنترل سطح عمومي قيمت فرآورده هاي لبني، پيگيري مستمر درخصوص چگونگي محاسبه جايزه بهداشتي و ارائه تسهيلات از قبيل نهاده هاي دامي و كشاورزي به دامداران درجهت دريافت شير خام با كيفيت مناسب و در نهايت بهره وري مصرف كنندگان از توليد محصول مناسب، از مهمترين اقدامات اين سازمان براي دفاع از حقوق مصرف كننده هاست. وي در پايان سخنانش افزود: علاوه بر امكان مراجعه حضوري به ادارات كل بازرسي و نظارت در مراكز استان ها و ادارات بازرسي شهرستان ها با توجه به برقراري سيستم تلفن 124 در طول شبانه روز امكان اخذ نظريات و شكايت هاي غيرحضوري هموطنان عزيز به طوري كه اطلاعات دريافتي به محض وصول در اسرع وقت توسط تيم هاي بازرسي و نظارت پيگيري شود فراهم شده تخلفاتي است ازجمله اختفا، امتناع از عرضه، عرضه خارج از شبكه و يا گرانفروشي شير يارانه اي از سوي سازمان بازرسي قابل پيگيري بوده و درصورت اثبات با عوامل متخلف برخورد مي شود.