Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53484S3

Date of Document: 2002-01-03

توسط معاون قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت شيوه قيمت گذاري نفت ايران اعلام شد صادرات نفت ايران به آسيا بر مبناي قيمت نفت خام دبي وعمان قيمت گذاري مي شود دكتر حجت الله غنيمي فرد، معاون قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت ايران، در گفت وگو با ( ايرنا ) درخصوص قيمت گذاري نفت خام صادراتي ايران، گفت: نحوه قيمت گذاري نفت خام صادراتي ايران باتوجه به دو مقصد عمومي شرق و غرب كانال سوئز، متفاوت است. به گفته وي، زماني كه نفت خام ايران به آسيا (از پاكستان تا دورترين نقطه در شرق ) صادر مي شود، مبناي قيمتي نفت خام ايران، قيمت ماهانه نفت خام دبي و نفت خام عمان است. براي تعيين بهاي نفت خام صادراتي ايران باتوجه به وضعيت ماهانه بازار و رفتار قيمتي كه رقباي اصلي ما به ويژه عربستان، انجام مي دهند، به ميانگين قيمت نفت دبي و عمان مبالغي كم يا اضافه مي شود. وي با اشاره به ميزان عرضه قابل توجه نفت خام هاي توليدي ايران، گفت: بر مبناي ياد شده بهاي سه نوع نفت خام اصلي صادراتي ايران تعيين و اعلام مي شود. وي درخصوص بازار غرب كانال سوئز، گفت: بعد از بررسي هاي يك ساله و باتوجه به تحولاتي كه از سوي رقباي ايران در بازار غرب سوئز ( عربستان، كويت و.. ) انجام شد، نحوه قيمت گذاري نفت خام ايران در بازار اروپا و آفريقا تغيير كرد. مبناي قيمت گذاري، از بهاي واقعي نفت خام برنت در بازار غرب به بهاي مورد معامله در بورس لندن تبديل شد و قيمت نفت خام صادراتي ايران براساس ميانگين يك ماهه بهاي نفت خام برنت در معاملات كاغذي تعيين مي شود. غنيمي فرد گفت: با توجه به اينكه بازار مديترانه بازار نزديكي به خليج فارس است، ملاك را ميانگين قيمت ماه برداشت نفت خام، تعيين كرديم. براي بازار شمال غربي اروپا و همچنين آفريقا ماه برداشت و يا يك ماه بعد از آن را براي محاسبه ميانگين قيمت برنت كاغذي معيار قرار مي دهيم. يكي از دلايل اين تفاوت، فاصله مكاني بعضي از مقاصد نفت خام صادراتي ايران از خارك، (پايانه صادراتي نفت خام ايران ) است، زيرا نفت براي مدتي بيش از يك ماه ونيم بايد روي آب حركت كند تا به مقصد موردنظر برسد. وي افزود: از طرف ديگر به علت رقابتي عمل كردن، رفتارهاي سياستگذاري قيمت از سوي رقيب اصلي خودمان را از نظر دور سياست نداشتيم ما بر آن بوده است كه با روش قيمت گذاري غيرمعقول، اولا باعث نشويم كه با كاهش دادن قيمت، درآمد ارزي كشور از محل صادرات نفت خام به مخاطره بيفتد و ثانيا با افزايش بي رويه قيمت، سبب روي آوردن مشتريان خود به رقبا كه قيمت معقولي در بازار ارائه مي دهند، نشويم. به همين علت، ايران تاكنون در سياست بازاريابي نفت خام خود متهم به ايجاد جنگ قيمت ها (كاهش بي رويه قيمت ها براي گرفتن سهميه در بازار ) يا افزايش بي رويه قيمت ها نشده است. غنيمي فرد گفت: سابقه يك سال گذشته تبديل پايه برنت واقعي به برنت كاغذي در بازار بورس، نكته ديگري در پي داشته است. از آنجايي كه ميزان برنت واقعي بسيار محدود است، در نتيجه معامله كنندگان نفت برنت واقعي هم چند شركت معدود هستند. هميشه خطر دستكاري در قيمت هاي بازار با اعلام خبرهاي غيرواقعي و يا اعلام معاملات انجام نشده با قيمت هاي بالاتر يا پايين تر از آن چيزي كه در بازار وجود دارد، مبناي قيمتي نفت خام برنت واقعي را متزلزل مي سازد. وقتي از برنت كاغذي كه در بازار بورس لندن معامله مي شود، صحبت مي كنيم نه تنها ميزان حجم نفت خام مورد دادوستد در معاملات كاغذي اين نفت خام چندين برابر نفت خام واقعي برنت است، بلكه معامله كنندگان كاغذي به تعداد زيادي هستند و لذا احتمال دستكاري در قيمت ها و سازش بين معامله گران مربوط را به حداقل مي رساند. به گفته معاون قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت ايران، اگر بتوانيم در بازار نفت كاغذي به صورت مستقيم يكي از معامله كنندگان باشيم، با وجودخطرهاي بازار مي توان در ميان و بلندمدت براي كشور سودآوري ايجاد كرد. درحال حاضر انجام اين كار با توجه به محدوديت هاي بودجه اي و مقرراتي از سوي شركت ملي نفت ايران به صورت مستقل و مستقيم، امكانپذير نيست. بازار غرب كانال سوئز را مي توان به چند دسته تقسيم كرد. نزديكترين منطقه در اين مجموعه بازار مديترانه و بعد شمال غرب اروپا، سپس بازار آفريقا و در نهايت بازار قاره آمريكا است. غنيمي فرد افزود: در رابطه با قيمت گذاري نفت خام براي غرب كانال سوئز، عامل حمل ونقل يكي از عوامل قابل توجه است. به همين علت در شش ماه اول امسال روش جديد محاسبه مبناي قيمتي براي صادرات به شمال غرب اروپا و آفريقا همراه با تعديل قيمت براساس تعديل قيمت نرخ حمل ونقل صورت گرفت. به گفته وي، از آنجايي كه در بازار مديترانه هم اين عامل با تحولاتي كه در بازار حمل ونقل به ويژه از اواخر نيمه اول سال ميلادي 2001 رخ داد تعديل قيمت پايه براساس تعديل نرخ حمل ونقل به مقصد مديترانه از نيمه دوم سال ميلادي 2001 مورد توجه و محاسبه قرار گرفت. وي افزود: تغيير مبناي قيمتي در يك سال گذشته كه براساس قابل رقابت بودن نفت خام صادراتي ايران به بازار مديترانه است، نتيجه مثبتي، بدون از دست دادن سهميه بازار، داشته است. وي درخصوص بازار قاره آمريكا گفت: با توجه به كاهش چند مرحله اي توليد نفت خام ايران براساس سهميه اوپك، صادرات به اين قاره كه به طور عمده شامل كشورهاي كانادا، برزيل و اروگوئه بود، متوقف شده است. اگر در آينده با تغييرات وضعيت بازار نفت و افزايش سقف توليد نفت اوپك، صادرات نفت خام ايران افزايش يابد، بايستي مبناي قيمتي براي اين بازار نيز به گونه اي به بهاي نفت خام برنت در معاملات كاغذي يا يكي از نفت خام هاي شاخص اين قاره مانند وست تگزاس اينترميديت و يا برخي از نفت خام هاي شبيه ايران مبادله شده در اين بازار، مرتبط گردد. وي درخصوص ارتقاي دانش بازاريابي نفت خام در مجموعه امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت: كارشناسان فعال در اين مجموعه نه تنها از امكانات داخلي مانند كلاس ها و همايش هاي تخصصي، با فنون و علوم بازاريابي نوين بين المللي آشنا مي شوند، بلكه براي فراگيري آخرين اطلاعات بازاريابي نفت خام و فرآورده ها به گردهمايي هاي بين المللي با محوريت اين موضوع اعزام مي شوند. به گفته وي، كارشناسان اين مجموعه با كمك دفاتر شركت ملي نفت ايران درسنگاپور، رتردام و لندن و كسب اطلاعات از شبكه اينترنت در داخل كشور به طور بيست و چهار ساعته در جريان آخرين تحولات بازاريابي نفت خام و فرآورده در جهان قرار مي گيرند. غنيمي فرد نياز به پرورش نيروي انساني در بخش مربوط به اطلاعات بازارهاي بورس نفت خام و فرآورده ها (معاملات كاغذي ) را ضروري دانست. به گفته وي تخصص هاي فعال در بخش بازاريابي و فروش نفت خام شركت ملي نفت ايران، مجموعه اي از دانش هاي فني و بازرگاني را در اختيار دارند كه با توجه به امكانات موجود، كمبودي نسبت به رقباي ايران در اين خصوص وجود ندارند.