Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53479S4

Date of Document: 2002-01-02

كمك 160 ميليون توماني به اتوبوسراني اروميه رئيس شوراي شهر اروميه گفت: بودجه پيشنهادي شهرداري در سال 80 براي سازمان اتوبوسراني يكصد ميليون تومان بود كه تاكنون 160 ميليون تومان به سازمان مذكور كمك مالي شده است. به گزارش خبرنگار ما در اروميه قلعه اي با اشاره به اين كه پرداخت اضافه كاري كاركنان سازمان اتوبوسراني برعهده شهرداري نيست افزود: در حال حاضر رانندگاني كه اطلاعي از پرداخت نشدن اضافه كاري، حق بيمه و... ندارند كار جابه جايي شهروندان را انجام مي دهند. رئيس شوراي شهر اروميه اضافه كرد: ما پيشنهاد كرده ايم سازمان اتوبوسراني اروميه به پشتوانه چك شهرداري مبلغ 50 ميليون تومان وام براي پرداخت بدهي هايش دريافت كند. قلعه اي همچنين ضمن انتقاد از اخراج 99 تن از كاركنان سازمان اتوبوسراني گفت: در سازمان اتوبوسراني اروميه سه برابر تعداد موردنياز نيرو وجود دارد كه اين خود يكي از معضلات سازمان است. وي در خصوص بدهي هاي شهرداري خاطرنشان ساخت: بدهي شهرداري به فرمانداري اروميه حدود ميليون تومان 81 و به سازمان تامين اجتماعي 320 ميليون تومان است. وي افزود: حدود يك ميليارد تومان بانكها 600 ميليون تومان فروشگاه رفاه و 30 ميليون تومان دنياي بازي اروميه به شهرداري بدهكارند كه در صورت پرداخت بدهي ها، شهرداري نيز مي تواند بدهي هاي خود را بپردازد.