Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53477S1

Date of Document: 2002-01-02

مجري طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده: تاكسي ها و خودروهاي سواري مسافربر فرسوده از سال آينده جمع آوري مي شود طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به صورت مرحله اي اجرا مي شود و از سال آينده تاكسي ها و خودروهاي سواري مسافربر فرسوده از رده خارج مي شوند. دكتر مهرداد مهرداديان - مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده - با بيان اين مطلب گفت: نمي توانيم براي اجراي نهايي طرح كلان جمع آوري خودروهاي فرسوده، ضربالاجلي تعيين كنيم ولي به دليل توجه ويژه دولت به اين طرح، جمع آوري خودروهاي فرسوده در اولويت هاي كاري دولت قرار دارد. وي افزود: به دليل گستردگي طرح، تصميم گرفته شده تا طرح به صورت موردي و به شكل محدود آغاز و پيش برود، به طور مثال در فاز اول طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بالاي 30 سال شهر تهران كه طيف محدودتري را شامل مي شود جزء برنامه ها قرار مي گيرد تا دولت بتواند با مكانيسم هاي ساده تر و با صرف هزينه كمتري طرح را اجرا كند و در صورت موفقيت طرح در سطح وسيع تري آن را به مرحله اجرا درآورد. درحال حاضر انتخابهاي مختلف براي مسوولان اجرايي وجود دارد، كه مي توان با توجه به اين حالت ها، مكانيسم هاي متنوعي را اعمال كرد و اقدام وسيع تري انجام داد. دكتر مهرداديان خاطرنشان كرد: متاسفانه در سه سال گذشته كه اجراي طرح به تعويق افتاده است 300 هزار دستگاه خودرو به تعداد خودروهاي فرسوده كشور اضافه شده است. وي در مورد به تعويق افتادن طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده، اظهار داشت: اين طرح به دليل وضعيت اقتصادي موجوددر كشورهاي جهان سوم، در اولويت هاي كاري اين كشورها نيست، البته اين مشكل اختصاص به ايران ندارد و بيماري تمام كشورهاي جهان است، مشكلات اين كشورها به قدري زياد است كه توجه مسوولان به پروژه ها، طرح ها و كارهاي روزمره معطوف مي شود و در نتيجه مسائل و پروژه هايي از قبيل اين طرح به تعويق مي افتد. مجري طرح جم ع آوري خودروهاي فرسوده با اشاره به قدرت خريد پايين مردم در كشور گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه با شرايط ثابت شغلي و با تعيين يك خودرو متوسط، قدرت اقتصادي در كشور براي جايگزيني خودرو فرسوده پانزده برابر كمتر از قدرت خريد در كشورهاي پيشرفته و صنعتي است. به طوري كه در كشورهاي صنعتي با 4 ماه كاركرد مي توان يك دستگاه خودرو مورد ارزيابي را خريداري كرد، درحالي كه همان خودرو را در ايران با شرايط در نظر گرفته شده، در عرض مدت 60 ماه كار مي توان تهيه كرد. مهرداديان در مورد ارزيابي زمان شروع طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده، گفت: يكي از بهترين كارهايي كه مي تواند توسط دولت آقاي خاتمي انجام شود و از اين دولت به يادگار بماند، شروع اجراي طرح جايگ زيني خودروهاي فرسوده است كه با توجه به عزمي كه در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، اين طرح در زمان تصدي دولت فعلي اجرا مي شود. وي در پايان تاكيد كرد: البته طرح هاي محدودتر و موردي در كنار اين طرح اجرامي شود كه بخشي از اين طرح هاي جنبي شروع شده است.