Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53462S6

Date of Document: 2002-01-01

ديدگاه تاكيدات بازار سهام با توجه به اتمام سال مالي شركت هاي سرمايه گذاري و آغاز مجامع اين شركت ها به نظر مي آيد طي هفته هاي آينده شاهد ركود بازار سهام باشيم. ركودي كه موقتي تلقي مي شود و مدت درازي به درازا نخواهد كشيد. زيرا معمولا شركت هاي سرمايه گذاري پس از اتمام سال مالي خود تمايل براي خريد سهام را به طور موقتي از دست خواهند داد و تمامي تلاش آنان بر بالا نگه داشتن قيمت هاي بازار سهام و به تبع آن سبد سهام شركت هايشان قرار مي گيرد. با توجه به اين موارد، تاكيدات بازار در هفته جاري به شرح ذيل است: )لبنيات 1 پاك محصولات برخي شركت هاي بورسي، براي تمامي افراد جامعه ازجمله مشاركت كنندگان در بازار سهام، كاملا آشنا است. براي نمونه پيكان ايران خودرو، سس مهرام و بيسكويت گرجي از نمونه اين نوع محصولات هستند كه سهام شركت هايشان در بورس مبادله مي شود. در كنار چنين محصولاتي، محصولات شركت لبنيات پاك نيز قرار دارند. كره پاك، ماست پاك، شير پاك و... از مجموعه محصولات اين شركت هستند. البته ناگفته پيداست كه تبليغ پاك يادت نره در تغيير چشم انداز مصرف كنندگان محصولات لبني، به همان اندازه اي كه لاستيك دنا با تبليغ دنا نخريد در، تغيير حساسيت ها نسبت به لاستيك دنا به جا گذاشته، تاثير داشته است. البته حركت شركت لبنيات پاك به سمت توليد محصولاتي كه در موقعيت رقابتي قرار نداشته و كنترل قيمت بر آنها وجود ندارد، ازجمله نكات مثبتي است كه بايد در تحليل اين شركت در نظر همچنين داشت توليد محصولات غيررقابتي شيرعسل، ماست همزده 5 درصدي ماست 10 درصدي در كنار بازار انحصاري توليد كره اين شركت -به رغم حاشيه سود پايين در توليدكره - در مجموع، حركت مناسب اين شركت به سمت توليد محصولاتي با حاشيه سود بالاتر است. براين اساس انتظار سودهاي بالاتر اين شركت با روند حركت فعلي قابل پيش بيني است. تغيير كامل استراتژي فروش شركت لبنيات پاك حركتي است كه اين شركت در گام بعدي در راستاي كسب بازارهاي بيشتر فروش مي تواند داشته باشد. درحال حاضر شركت تغييراتي را دراين سيستم به شكل بازگشت محصولات فروش نرفته پخش شده، درجهت حفظ كيفيت بالاي محصول در پيش گرفته است. اين به آن معني خواهد بود كه احتمال خريد محصول تاريخ گذشته در بلندمدت توسط مصرف كنندگان به دليل مكانيسم بازگشت محصولات فروش نرفته كه از كيفيت كاهش افتاده اند، خواهد يافت و اطمينان خاطري براي مصرف كنندگان از دريافت محصولات تازه در صنعت لبنيات - كه تازگي محصول از مهمترين اولويت هاي عرضه محصول آن است - به وجود خواهد آمد. با توجه به اين نكته، شركت، به واسطه اطميناني كه براي مصرف كنندگان به وجود آورده بازارهاي فروش خود را گسترش مي دهد كه اين خود به معناي استمرار و تداوم رشد فروش و سود شركت است. براين اساس به نظر مي رسد سود شركت لبنيات پاك چشم انداز روبه رشدي را در آينده تجربه كند. سودي كه به ازاي هر سهم براي امسال تا 1500 ريال و براي سال مالي آينده تا ريال 1800 برآورد مي شود. براين اساس با اتكا به اين پيش بيني هاي سود انتظار قيمت 8000 ريال براي سهم اين شركت در يك دوره يك ساله آينده، دور از ذهن نخواهد بود. ) 2 صنايع مخابرات راه دور ايران شايد تقريبا همه كساني كه سهامدار سهم اين شركت بوده اند و يا درحال حاضر در كار خريد و يا فروش سهم اين شركت هستند، در رابطه با ماهيت اين شركت و يا نوع كارهايي كه در دست دارد، نكاتي مانند اين كه اين شركت ماهيت قراردادي دارد را مدنظر داشته باشند. به طور كلي عمده شركت هاي توليدي در بورس تهران در پروسه فعاليت خود به اين شكل عمل مي كنند كه در ابتدا محصولي را توليد مي كنند و سپس به بازاريابي و فروش آن مي پردازند. براي نمونه همانطور كه در بالا نيز اشاره شد، شركت لبنيات پاك در اين مجموعه جاي اما دارد معدود شركت هايي در بورس تهران فعال هستند كه پروسه فعاليت متفاوتي دارند. اين شركت ها در ابتدا براي كالا و يا خدمات خود بازاريابي كرده و قرارداد مي بندند و سپس فعاليت توليد را، منحصرا براي قراردادهاي بسته شده آغاز مي كنند. اين چنين شركت هايي هميشه با نگراني هايي مانند لغو و يا به تعويق افتادن قراردادهايشان تحليل مي شوند. مشاركت كنندگان در بازار نيز برخوردي دوگانه با اين شركت ها دارند; برخوردي كه در واقع اندكي هم بدبينانه و حتي گاه دور از واقعيت است. زيرا اين مساله براي اين گروه از شركت ها، رويه اي يك طرفه نيست و نبايد به صورت يك طرفه، شركت هاي اين چنيني را تحليل كرد. همانطور كه اين نگراني از لغو يا به تعويق افتادن قراردادهاي آينده اين شركت ها وجود دارد، به همان اندازه هم چشم انداز رشد قراردادها و انعقاد قراردادهاي جديد پيش بيني نشده وجود دارد. بر اين اساس به نظر مي آيد تحليل يك سويه اين نوع از شركت هااساسا كاري نادرست است. از طرف ديگر نگراني در رابطه با اين شركت، متوقف ماندن قراردادهاي دو سال آينده شركت به دليل احتمال ورود رقباي خارجي و انحصار در خريد محصولات اين شركت توسط مخابرات است. آيا شركت هاي ديگر حتي مانند ايران خودرو از اين نگراني در بيم؟ نيستند نگراني ها براي ورود شركت هاي خارجي رقيب براي صنايع كشور اساسا براي تمامي شركت هاي بورس تهران، جز معدودي وجود دارد. از اين رو بايد از خريد تمامي آنها به همين دليل ساده، پرهيزكرد نكته ديگر احتمال هايي از قبيل مشاركت شركت هاي خارجي رقيب با شركت هاي داخلي است كه امكان رشد و بهبود شركت هاي داخلي را فراهم مي سازد. بر اين اساس مشاركت كنندگان در بازار بايد در تحليل شركت ها، با مساله واردات دقيق تر و منطقي تر و با احتمال مشاركت بيشتر برخورد كنند. براي نمونه شركت مخابرات راه دور ايران مي تواند با مشاركت شركت هاي خارجي چشم انداز روشني داشته باشد. در راستاي توجه به ماهيت شركت هاي قراردادي، دو شركت ديگر نيز در بورس تهران فعال هستند; شركت هاي داده پردازي ايران و صنايع دريايي ايران ( صدرا ). البته اين شركت ها توليد برخي كالاها و محصولات را نيز در دست دارند. وضعيت صنعت دريايي ايران از نظر قراردادها تقريبا همانند شركت مخابرات راه دور ايران است; و البته با وضعيت رقابتي تر نيز كار اما مي كند نگراني ها در رابطه با آن شركت به مراتب كمتر از نگراني ها در رابطه با صنايع مخابرات راه دور ايران است. همچنين به نظر مي رسد، بخشي از نگراني ها از وضعيت پيش آمده و فضاي نامطمئن در رابطه با صنايع مخابرات راه دور ايران بيشتر از سمت فروشندگان اين سهم به بازار انتقال يافته است. اما مشاركت كنندگان در بازار بايد در نظر داشته باشند كه شركت فروشنده حتما مي بايد دلايلي براي فروش خود اعلام كند تا فروش سهام آن قابل توجيه باشد و خريداران بايد بيشتر به تحليل هاي منطقي خود از شركت توجه داشته باشند تا به نگراني هاي فروشنده سهام و براساس تحليل هاي خود خريد و يا فروش خود را انجام دهند. مشاوران مالي سهم نگر