Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53455S2

Date of Document: 2002-01-01

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات برگزار شد مديرمسئول روزنامه نوروز گروه اجتماعي: چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز ديروز با حضوراعضاي هيات منصفه مطبوعات و به صورت علني به رياست قاضي مرتضوي در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران برگزار شد. قاضي مرتضوي در ابتداي جلسه گفت: با عنايت به اينكه دفاعيات محسن ميردامادي در جلسه قبل به دفاع از پنج مورد از موارد اتهامي اختصاص داشت و به علت كمي وقت ادامه دفاعيات به جلسه امروز موكول شد. قاضي مرتضوي با توجه به حضور متهم و وكيل مدافع وي و اعضاي هيات منصفه مطبوعات و باتوجه به اصل قانون 168 اساسي از ميردامادي خواست دفاعياتش را درخصوص اعلام جرم رئيس كل دادگستري استان تهران كه علي اصغر تشكري، نماينده مدعي العموم در جلسه قبل قرائت كرده بود، مطرح كند. مدير مسئول روزنامه نوروز درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام كه در جلسه قبل به شش مورد آن پاسخ داده بود گفت: در مقاله هاي نوروز نكات مثبت و منفي با هم ديده شده است نه تبليغ و نه به اين معنا كه نوعي شيفتگي باشد. در هيچ جاي مقاله چنين مطلبي نيست و ما هرگز تبليغ عليه اركان نظام را نداشته و نخواهيم داشت. وي درخصوص اتهامات گفت: روزنامه نوروز مجموعا حالت تعادل را حفظ كرده و مطلبي ننوشته كه دشمنان از آن سوءاستفاده كنند. وي درخصوص ادعاي مدعي العموم مبني بر اشاره به مطلبي تحت عنوان تيرگي با غرب كه در روزنامه نوروز به چاپ رسيده است، گفت: نماينده مدعي العموم ادعا كرده است كه دراين مطلب تخريب نظام و دفاع از طاغوت صورت گرفته است. وي از قاضي مرتضوي خواست، مطالبي كه در اين مقاله به عنوان دفاع از طاغوت است را بيان كند. قاضي مرتضوي از ميردامادي خواست تمام مواردي را كه نياز به توضيح بيشتر توسط نماينده مدعي العموم دارد عنوان كند تا در پايان جلسه آقاي تشكري درباره آن توضيح بدهد. در ادامه جلسه دادگاه ميردامادي در مورد ردصلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان گفت: تنها در مجلس چهارم 45 نفر از نمايندگان دوره سوم براي انتخابات دوره چهارم ردصلاحيت شدند و در حقيقت اين رد صلاحيت ها پس از رحلت حضرت امام ( ره ) آغاز شد. ميردامادي درباره چگونگي تجاوز شوراي نگهبان و شوراي انقلاب فرهنگي از حيطه وظايف خود و دخالت درامور قانونگذاري مجلس گفت: درج لفظ تجاوز در حوزه قانوگذاري، توهين و اهانت نيست، بلكه تشكيل كميته اي از سوي دادستان كل كشور براي رسيدگي به مواردي كه برخلاف سياست خارجي از سوي افراد مطرح مي شود تجاوز به حيطه قانونگذاري است. ميردامادي درباره مقاله معلول به جاي علت گفت: تا پيش از انتخابات خرداد 76 نتيجه انتخابات معلوم و روشن بود اما در خرداد 76 اولين انتخابات رياست جمهوري به صورت جدي صورت گرفت و بعد از مدتها، اين چهره هاي برجسته انقلاب بودند كه در انتخابات شركت كردند و يك رقابت آزاد و مردم سالار ايجاد شد. مديرمسئول روزنامه نوروز در مورد شكايت ديگر مدعي العموم گفت: روزنامه نوروز به نقل از مزروعي اين مطلب را آورده است كه شوراي نگهبان درحال حاضر از وظايف قانوني اش خارج شده وي است افزود: اين خبر در روزنامه هاي مختلف ازجمله رسالت و سياست روز نيز منتشر شد وفقط از نوروز شكايت شد و من نمي گويم كه از آنها هم شكايت شود بلكه مي گويم مدعي العموم باهمه يكسان برخورد كند. ميردامادي گفت: در زمان حضرت امام (ره ) اين گونه رد صلاحيت گسترده نامزدهاي نمايندگي كه اكنون و به خصوص درانتخابات استان گلستان شاهد آن بوديم صورت نمي گرفت. وي درخصوص شكايت مدعي العموم از مطلب مورخ /9/80 10روزنامه نوروز كه به نقل از بهزاد نبوي آمده بود: دومين راه پيشروي مخالفان اصلاحات راجمع كردن بساط مردم سالاري عنوان كرده مي گويد چنين تواني را هيچ كدامشان گفت ندارند: من نمي دانم كه مدعي العموم از كجاي اين مطلب شكايت كرده است و در ادامه مطلب نوشته شده كه دراين كشور هيچ كس توان كودتا ندارد و آيا اين جرم؟ است مديرمسئول روزنامه نوروز در ادامه بااشاره به شكايت مدعي العموم از مطلب /9/80 5مورخ به نقل از آقاي عبدي كه گفته شده تداوم بود اصلاحات با وضعيت فعلي مشكلي را حل نمي كند اظهار داشت: اصلاح طلبان خودشان بخشي از نظام هستند و اگر فكر كنيم با حذف يك يك آنها نظام باقي مي ماند چنين چيزي نيست. وي افزود: كنار كشيدن از قدرت الان هم مطرح است و درحال حاضر ( اصلاح طلبان ) وظيفه خود مي دانند درقدرت باشند واگر روزي ببينند نمي توانند خدمت كنند طبعا از كناركشيدن از قدرت استقبال مي كنند، همان طوري كه بعد ازانتخابات مجلس چهارم مجمع روحانيون اعلام كرد كه از قدرت كنار مي رود وكركره را پايين مي كشد و نظام را تهديد نكردند كه از آنان شكايت شود. وي درخصوص شكايت مدعي العموم ازمطلبي كه در مورخ /6/80تحت 26عنوان هر نسلي درهرعصري حق دارد نوع رژيم سياسي و قانون اساسي وحاكمان خود را آنگونه كه خود مي خواهند تعيين كند و مردم احتياج به قيم ندارند و ميزان راي ملت است گفت: ميزان راي ملت است ازسخنان معروف حضرت امام و جمله هرنسلي درهر عصري.. هم از جملات حضرت امام است. مديرمسئول روزنامه نوروز خاطرنشان كرد: حضرت امام اين سخنان را در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا بيان كردند و نماينده مدعي العموم كه اين شكايت رامطرح كرده توجه نكرده كه اين جمله حضرت امام است. ميردامادي گفت: ما بايد كاري كنيم كه اگر 20 سال ديگر رفراندوم برگزار شد دوباره مردم به جمهوري اسلامي راي بدهند. قاضي مرتضوي در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به /7/80 28مطلب روزنامه نوروز تحت عنوان شادي هاي خياباني سياسي نيست ما خود را شريك مردم مي دانيم از ميردامادي خواست كه ازمورد اتهامي خود دفاع كند. دكترحسين آبادي وكيل مدافع مديرمسئول روزنامه نوروز ازقاضي سئوال كرد دراين خصوص اتهام چه بوده است؟ زيرا تا كنون تمامي شكايات مطرح شده تبليغ عليه نظام بوده است يا، نشر اكاذيب است. قاضي مرتضوي در پاسخ گفت: اين مورد نشر اكاذيب است. در ادامه جلسه دادگاه، ميردامادي با اشاره به شكايت مدعي العموم از مطلبي كه در /3/80 10تاريخ در روزنامه نوروز به نقل از عباس عبدي چاپ شده و گفته بود اگر جامعه اي مطبوعات آزاد را برنتابد دستگاه قضايي آزاد را هم نخواهد داشت گفت: به عقيده وي اگر مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد قوه قضائيه و پارلمان آزاد هم وجود نخواهد داشت. قاضي مرتضوي گفت: دستگاه قضايي از فعاليت هيچ مطبوعات آزاد جلوگيري نكرده و فقط بامطبوعات مجرم برخورد شده است. مديرمسئول روزنامه نوروز درادامه جلسه دادگاه به اتهام مدعي العموم در خصوص مطلبي كه در /3/80 10مورخ روزنامه نوروز به نقل از هاشم آغاجري با اين مطلب كه برخي نهادها خود را پاسخگو براي ملت نمي دانند مي كوشند براي توجيه مشروعيت الهي خودشان مردم را دور بزنند گفت: بايد مشخص شود آيا بالاخره مسئولان قوا پاسخگو هستند يا نيستند. قاضي مرتضوي از ميردامادي سئوال كرد كه مصداق اين نهادها كدام؟ هستند ميردامادي گفت: زماني از يكي از مسئولان شوراي نگهبان در خصوص عملكرد اين شورا سئوالي شد، وي گفت ما منصوب رهبري هستيم و فقط به ر هبري پاسخ مي دهيم درحالي كه بايد به مردم نيز پاسخ داده شود و مردم از پاسخ آنها قانع شوند. مديرمسئول روزنامه نوروز در خصوص شكايت مدعي العموم از مطلب /3/80 10مورخ با اين مطلب كه بسياري از كساني كه امروز در زندان هستند... كاري جز انتقاد از وضعيت موجود نداشته اند... گفت: بسياري ازكساني كه تاكنون به زندان رفته اند كاري جز انتقاد از وضعيت موجود نداشته اند و خودم هم به همين دليل هم اكنون در دادگاه هستم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضي سعيد مرتضوي خواستار توضيح ميردامادي درباره مطلب مورخ /5/80 6در ستون ديدگاه روزنامه نوروز كه عملكرد خطيبان نماز جمعه را جناحي دانسته، شد. ميردامادي گفت: نماز جمعه بايد نمازي وحدت بخش باشد و امام راحل ( ره ) از همان ابتدا كه بنيان آن را گذاشتند، به ائمه جمعه توصيه كردند كه نبايد جناحي عمل شود. قاضي مرتضوي گفت: دراين كه بگوييم نماز جمعه بايد با شكوه و گسترده برگزار شود اشكالي نيست، ولي شما عملكرد ائمه جمعه را جناحي دانسته و آن را عامل عدم حضور گسترده مردم در نمازهاي جمعه دانسته ايد. ميردامادي گفت: مسئولين در جامعه ما مخصوصا در مجلس و دولت ما جناحي هستند و دليلي هم ندارد كه جناحي نباشند و در مورد ائمه جمعه نيز كدام يك از ائمه جمعه هستند كه حرف جناحي نزده باشند. محسن ميردامادي در جلسه بعدازظهر با قرائت فرازهايي از مصاحبه عطاءالله مهاجراني كه در كيفرخواست امور غيرواقعي و كذب به قوه قضائيه نسبت داده شد، گفت: در اين مصاحبه هيچ چيزي به قوه قضائيه نسبت داده نشده است كه كذب بودن آن از سوي مدعي العموم مطرح شده است. قاضي مرتضوي گفت: اين كه دستگيري افراد در آستانه سفر رئيس جمهوري ايجاد بحران مي كند درست نيست، در اين خصوص توضيح دهيد. ميردامادي با قرائت ليست سفر رياست جمهوري به كشورهاي خارجي گفت: در همه اين سفرها چه قبل و بعد و يا در مدت برگزاري سفر، افرادي از سوي قوه قضائيه دستگير و يا محاكمه شدند. مديرمسئول روزنامه نوروز درخصوص بند ديگر كيفرخواست مربوط به سخنان آقاي حجاريان كه در آن اركان نظام را ضدجمهوريت و بي تفاوت بودن متهم كرد، گفت: در هيچ قسمت از مطالب آقاي حجاريان، ضدجمهوريت مطرح نشده است ولي اگر اين مطلب بيان شود كه كسي بي تفاوتي شوراي نگهبان را مطرح كند آيا جرمي مرتكب شده؟ است وي افزود: اعتراض من به مدعي العموم اين است كه آنان ضدجمهوريت نيستند بلكه آنان نهادهايي هستند كه از جمهوريت دفاع مي كنند. قاضي گفت: امام راحل و مقام معظم رهبري هم معتقد به جمهوريت هستند و هم به اسلاميت نظام ولي در متن اعلام شده كه يك نفر ( خاتمي ) نمي تواند كاري انجام دهد. وي افزود: تفكيك آن درست نيست بلكه رئيس جمهوري هم از جمهوريت و هم از اسلاميت دفاع مي كند. ميردامادي گفت: در اين متن ضديت با جمهوريت نيست بلكه دفاع از اسلام و جمهوريت مطرح شده است. قاضي مرتضوي گفت: شما درخصوص اين موضوع كه در حكومت ما تكليف جرم و غيرجرم نامعلوم است، توضيح دهيد. ميردامادي با قرائت بخشي از مقاله گفت: در جامعه ما برخي از مسائل نظير پوشيدن آستين كوتاه جرم است يا خير براي يك جوان مشخص نشده كه به هنگام حاضر شدن در كلاس هاي درس چگونه لباس بپوشد. مديرمسئول روزنامه نوروز در ادامه درخصوص موضوع شكايت مطلبي كه در آن نوشته شده ظرفيت هاي قانوني اجازه انحصارطلبي را نمي دهد كسي كه صدا و سيما و يا قواي نظامي را در اختيار ندارد چطور مي تواند ديكتاتوري كند كه در تاريخ سوم مرداد ماه درج شده گفت: در اين نوشته هيچگونه تخلفي صورت نگرفته است. قاضي مرتضوي درخصوص سخنان فاطمه خاتمي پيرامون آزادي جوانان كه /2/80 18در منتشر شده و در آن نوشته شده در اول انقلاب انديشه را با گل جذب مي كرديم ولي الان پاسخ انديشه را با گلوله مي دهند، گفت: كجا انديشه را با گلوله مي زنيم كجا اين كار انجام شده است. مديرمسئول روزنامه نوروز گفت: مگر آقاي حجاريان را با گلوله نزدند او را به خاطر انديشه اش گلوله زدند حتي ضاربين او نيز در دادگاه گفتند كه به خاطر تفكرش او را گلوله زديم. مديرمسئول روزنامه نوروز درخصوص مطلبي در ارتباط با آقاي مصباح يزدي كه در /8/80 17تاريخ چاپ شد و در آن اعلام شده كه جوانان بي دين هستند، گفت: ما به اين ديدگاه انتقاد داريم چراكه جوانان كساني را به عنوان سمبل ديني خود انتخاب كردند و ما هميشه دفاع كرديم و گفتيم كه جوانان ما بي دين نشدند. مديرمسئول روزنامه نوروز در پايان دفاعيات خود از قاضي مرتضوي خواست به دليل پاره اي مشكلات كاري در صورت امكان جلسه بعدي رسيدگي به اتهاماتش را با دو هفته تاخير برگزار كند. قاضي مرتضوي با قبول اين درخواست اعلام كرد كه جلسه بعدي رسيدگي به پرونده اتهامي مديرمسئول روزنامه نوروز متعاقبا اعلام خواهد شد.