Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53454S6

Date of Document: 2002-01-01

طرح ترافيكي ميادين شهر اصفهان اجرا مي شود طرح ترافيكي ميادين شهر اصفهان از پانزدهم ديماه اجرا مي شود. اهداف اجرايي اين طرح افزايش سرعت عبور و مرور و كنترل ترافيك شهري، نهادينه شدن قوانين راهنمايي و رانندگي، برخورد با رانندگان متخلف، امكان تنظيم زمان چراغ هاي راهنمايي و رانندگي و ايجاد آرامش براي شهروندان اصفهاني اعلام شده است. اين طرح به صورت آزمايشي در ميدان هاي قدس، آزادي، انقلاب، شهدا و ميدان جمهوري اسلامي شهر اصفهان اجرا مي شود و رانندگان بايد از توقف دوبله، توقف در حريم چهارراه ها، ميادين، تقاطع و در ايستگاه هاي وسايط نقليه عمومي خودداري كنند.