Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51573S7

Date of Document: 2001-06-02

آغاز مجدد تعويض دفترچه هاي بيمه توسط شركت پست گروه شهري: براساس توافق و قرارداد منعقده بين سازمان بيمه خدمات درماني و شركت پست دفترچه هاي، بيمه خدمات درماني كاركنان دولت توسط دفاتر پست تهران تعويض مي شود. براساس اين توافق كليه دفاتر پستي شهر تهران موظفند براي تعويض هر عدد دفترچه مبلغ 4 هزار و 500 ريال دريافت كنند كه از اين مبلغ 2 هزار ريال بابت هزينه تعويض دفترچه و 2 هزار و 500 ريال نيز هزينه هاي پستي آن مي باشد. قبلا نيز تعويض دفترچه هاي بيمه خدمات درماني توسط شبكه پستي كشور انجام مي شد كه به لحاظ اتمام قرارداد طي يك سال گذشته كار تعويض دفترچه هاي بيمه خدمات درماني توسط خود سازمان مذكور انجام مي گرفت.