Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51572S2

Date of Document: 2001-06-02

نگاهي به تجربه هلند در ساماندهي حمل و نقل شهري درآمد: درپي هشدار سخنرانان در همايش انجمن جراحان مبني بر افزايش حوادث رانندگي و مرگ و مير در جاده ها مطلبي در باره وضعيت ترافيك و حمل و نقل شهري در كشور هلند و راههاي جلوگيري از حوادث رانندگي مرگبار در جاده هاي اين كشور از سوي يكي از هموطنانمان دريافت كرديم كه در اين شماره مي خوانيد. رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه باعث افزايش انفجاري وسايل موتوري و ترافيك مي شود كه در اين مورد لازم است سرمايه گذاري مناسب و منطقي ارائه گردد. جامعه نيازمند آنست كه اندازه گيري وكنترل ترافيك به صورت دقيق و ايمن تري صورت گيرد. در تمام مقالاتي كه در رابطه با پايين آوردن هزينه هاي اجتماعي نوشته مي شود موضوع صرفه جويي در سوخت و وقت مردم توجيه اقتصادي دارد. براي توضيح بيشتر اين نكته به بررسي وضعيت ترافيك در اروپا و بخصوص در كشور هلند كه بالاترين استاندارد بين المللي ترافيك را دارا مي باشد مي پردازيم. كشور هلند به عنوان يكي از ده كشور صنعتي دنيا و با جمعيتي معادل 16 ميليون نفر و مساحتي /2 5%حدودا مساحت ايران در اروپاي شمالي قرار گرفته است. با نگاهي پوياتر درمي يابيم كه اگر توسعه حمل و نقل و ترافيك به درستي برنامه ريزي نمي شد چه بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور بوجود مي آمد. هدف اصلي پروژه هاي مراقبتي حمل و نقل در هلند براساس كاهش تصادفات سرعت و ايمني براي كليه رانندگان بنيان گذارده شده است. افرادي كه به كشور هلند وارد مي شوند در تمامي سطوح حمل و نقل جاده ها، پل ها، چهارراه ها، خيابان هاي اصلي و فرعي و كلا اماكني كه رفت و آمد و تراكم وجود دارد نظم عجيبي مشاهده مي كنند كه چنين تداعي مي نمايد كه چقدر مردم منضبط و نظم پذيري در كشور هلند زندگي مي نمايند و به همين دليل هيچ پديده و ناهنجاري اجتماعي در زمينه حمل و نقل و ترافيك ديده نمي شود. براي روشن تر شدن اين موضوع با يكي از استادان امور اجتماعي مذاكره و نظر او را در اين مورد جويا شديم او مي گويد: من هم درك مي كنم در بدو ورود يك توريست به كشور هلند اين مسئله در ذهن او تداعي مي شود كه مردم ذاتا از قانون متابعت شايد مي كنند اين نكته در سال صدق 2001 كند ولي در گذشته ما نيز مشكلات زيادي در زمينه ترافيك و حمل و نقل داشتيم و پس از اينكه با طراحي و برنامه ريزي در زمينه سيستم هاي كنترل و ثبت تخلفات با استفاده از رادارها، دوربين هاي مدار بسته و مخصوص عكسبرداري بر تمام مناطق و جاده ها تسلط يافتيم مردم نيز از اين امر متابعت كردند. رانندگان نيز باتوجه به مزيت اين سيستم كه افراد خاطي مورد مجازات قرار مي گيرند و همه افراد به طور مساوي با توجه به سيستم ثبت الكترونيكي از قانون نمي توانند بگريزند از آن استقبال نمودند. از آنجا كه تكرار خطاهاي رانندگان باعث پرداخت هزينه هاي سنگين و در برخي موارد ضبط چند ساله گواهينامه مي شود مردم خود را با قوانين راهنمايي و رانندگي وفق داده و اين موضوع اكنون نسل به نسل منتقل مي گردد. البته جهت پيشبرد اين اهداف دو نكته اساسي بايد مدنظر قرار گيرد اول، استفاده منطقي از تكنولوژي و تجهيزات مدرن مخصوص شبكه حمل و نقل و كنترل ترافيك، دوم، آموزش اجتماعي كه از طريق رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي صورت مي گيرد. اصولا نگاه ديگر به اين موضوع را مي توان بدين شكل جمع بندي نمود كه اكثريت مردم يك جامعه به طور روزانه از وسايل نقليه شخصي و عمومي استفاده مي كنند و در زندگي شهري هزينه رفت و آمد يكي از اقلام اساسي اقتصادي محسوب مي شود و متابعت قانوني از مقررات رانندگي و قانون پذيري مردم باعث مي شود كه حكومت قانون در كليه شئون اجتماعي جامعه گسترش يابد و پيامد توسعه اين طرز تفكر باعث رونق و شكوفايي آن جامعه مي شود. اميدواريم در كشور ما ايران نيز با تامين اعتبارات مالي مورد نياز و برنامه ريزي در حد استانداردهاي بين المللي نسبت به حل مشكل ترافيك و قانون پذيري جامعه اقدام لازم صورت گيرد. نيما الله وردي - هلند