Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51571S1

Date of Document: 2001-06-02

نقش بزرگ يك رهبر جستارگشايي: مطلب ذيل، ترجمه يادداشتي است به قلم حفيظالرحمان كه در روزنامه داون به تاريخ /6/1379 30 منتشر شده و نويسنده در آن كوشيده است، كيفيت ارتباط فكري و اعتقادي شيعه و اسلام را با سياستگري سترگ امام خميني (ره ) مورد توجه قرار در دهد نهايت نشانگر توجه به مفاهيم بنيادين فكري و اعتقادي است كه اركان قدرت انقلاب و نفوذ رهبر بزرگ انقلاب اسلامي ايران از خلال آن قابل درك و تصور است. اكنون در آستانه سالگرد رحلت امام راحل (ره ) و قيام پانزدهم خرداد، با ويژه نامه هايي كه در صفحه حاضر و صفحات فردا تدارك ديده ايم، فرصتي براي درك مقام و انديشه هاي آن رهبر و مصلح بزرگ ديني براي خود و خوانندگان فراهم مي سازيم. گروه معارف تراژدي كربلا قرن هاست كه روحيه بخش مسلمانان بوده است و در تاريخ نقش يك فواره اي را ايفا مي كند كه روحيه ايثار براي اصول آن جريان مي يابد. ولي در عين حال تعداد كمي از مردم در جهان اسلام به اين نكته پي برده اند كه واقعه كربلا و عاشورا مستقيما عاملي در شكل گيري تحولات تاريخ ايران به عنوان كشوري كه نظام شاهنشاهي /5 2 هزار ساله در آن مردم را تحت استبداد قرار داده بود محسوب مي شود. در اينجا بايد به عنوان يك غير شيعه اعتراف كنم كه من يكي از طرفداران انقلاب اسلامي در ايران هستم. در ايران، ملاها و روحانيون كشور را از يك غلام و وابسته به آمريكا به كشوري مستقل در جهان مبدل نه ساخته اند تنها مذهب، بلكه در هر زمينه زندگي ايران مدرنيزه شده و داراي ارتش قوي مجهز به آخرين تكنولوژي هاي جنگي گرديده است و در زمينه صنايع، فرهنگ، تجارت و هنر با كمال تعجب توانسته از توجه خاصي در جهان برخوردار گردد. اخيرا من يك تعدادي فيلمهاي ايراني را در اسلام آباد ديدم و مي توان گفت از هر نظر با يك فيلم اروپايي قابل مقايسه مي باشند. بعضي از ما پاكستاني ها به رژيم ايران مي خنديم در حالي كه آنها از هر نظر از ما جلو افتاده اند، از نظر دموكراسي وحتي به زودي از نظر انرژي هسته اي و... و اكنون ملاها به ما مي خندند. امام خميني تاكيد زيادي بر عاشورا كرد و خطي موازي بين اهل بيت (خانواده نبي اكرم (ص ) ) و مردم ايران رسم كرد و در ماه نوامبر 1978 براي بيدار كردن مردم كه در برابر استبداد خوابيده و تسليم شده بودند اعلاميه اي از پاريس تحت عنوان محرم، ماه پيروزي خون بر شمشير صادر كرد. در بين چيزهاي ديگري كه امام خميني گفت اين بود كه: امام حسين به ما ياد داد هرزمان كه يك ظالم بر مسلمانان حكومت كند بايد عليه او ايستاد و اگر ببينيم كه اسلام در خطر است بايد خود را ايثار كنيم و خون خود را تقديم كنيم. اين است مسير حركت و پيام امام خميني به مردم كشورش. امام خميني از همان زمان آغاز حركت عليه رژيم شاه در سال يعني 1963 زماني كه عليه تعداد معدودي افراد كه درآمدهاي نفتي را به غارت مي بردند ايستاد. در ماه ژوئن 1963 (در تاريخ 19 محرم ) امام خميني در سخنراني فوق العاده خود در مدرسه مذهبي قم به شاه اخطار داد كه به روشي عمل نكند كه مردم عليه او تحريك شوند. در اين زمان بودكه امام خميني مجبور به ترك كشور وي شد در هنگام شب دستگير و در آن زمان يك قيام بزرگ به پا خاست. البته شاه نيز به راحتي حاضر به كناره گيري نبود و وقايع قم تازه آغازكار بود. مردم در شهرهاي تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، كاشان و ديگر شهرها با دست خالي در برابر ارتش آموزش ديده آمريكايي ايستادند و كشته شدند. سازمان اطلاعات شاه نيزكساني را كه فكر مي كرد در پشت قضيه مزبور قرار دارند چنان شكنجه اي داد كه انسان نمي تواند باور كند كه يك دولتمرد با مردم خود چنين كند. پس از آن سالها هرگونه تظاهرات و گردهمايي ممنوع اعلام شد. طبق آمارهاي موجود چند روز پس از دستگيري امام حدود15 هزار نفر كشته شدند و روز آغاز اين قيام در حقيقت نقطه عطفي در تاريخ مدرن ايران محسوب مي شود. براي ما (كه هيچ گاه براي هيچ يك از ايده هاي خود به جز قيام پاكستان، نجنگيده ايم ) امكان ندارد كه بتوانيم عمق و تاثير اين حركات بر روي مردم ايران را تصور نمائيم. آنها خود را در 1400 سال قبل در ميدان كربلا حس كردند و آماده ايثار خون خود در برابر فرمان امام شدند. بزرگترين شعار امام اين بود: هر روز ما عاشورا، هر ميدان هم كربلا است بدين ترتيب الفاظ و فرمان وي از چنان روحيه بالايي برخوردار بود كه تمام ايراني ها خود را آماده ايثار كردند و اين در زماني بود كه وي در فرانسه بود و حضور فيزيكي در بين مردم نداشت. پيام امام خميني زماني كه در آن به اين نكته اشاره شد كه: عزاداري و پيام كربلا درحقيقت الگويي از قيام مردم مظلوم در سراسر جهان عليه دولتمردان مستكبر و جهاد حق عليه باطل و يك قيام اجتماعي عليه فساد است، به يك پيام جهاني مبدل شد و از مرزهاي ايران شيعه عبور كرد.