Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51568S8

Date of Document: 2001-06-02

ديدگاه خرداد 18 روز شكفتن است رحيم عبادي خرداد ماه خاطره ها، تحول و اميد به آينده است، خرداد هميشه در تاريخ و فرهنگ ما بويژه در چهاردهه اخير با رويش جوانه ها و شكفتن شكوفه ها همراه بوده است. روز 18 خرداد روز حدود 7 ميليون جواني است كه براي نخستين بار در تاريخ زندگي خود در انتخابات رياست جمهوري شركت خواهند كرد. بهار در بهاران، چه روز شيرين، پربركت و فراموش نشدني است بويژه براي راي اولي ها، آناني كه براي اولين بار تجربه شيرين مشاركت از نوع موثر آن را تجربه مي كنند، روز خاطره هاست. هميشه هر اقدام اولي شيرين و گوارا و به ياد ماندني است و بهترين خاطرات دوره زندگي انسان را اولين اقدامها مي سازند، اما اين خاطره يك شيريني ديگري دارد و آن انتخاب يك رئيس جمهور و تعيين سرنوشت آينده اجرايي كشور است ميليون 70 راي دهنده جوان براي اولين بار پاي صندوق خواهند رفت. همه لحظه شماري مي كنند براي آن روز موعود روز حضور 7 ميليون جوان راي اولي. به راستي اين روزها را بايد جشن گرفت، به ياد سپرد و روز شكفتن شكوفه ها ناميد. خوشبختانه جوانان زير 19 سال در عين مظلوميت و ناشناخته ماندن، هميشه در طول تاريخ نقش آفرين اول بوده اند، نطفه انقلاب بزرگ اسلامي در خرداد 42 توسط همين جوانان بسته شد و در سال 57 به دست همين زير 19 ساله ها با تعطيلي مدارس و حضور در خيابانها به پيروزي رسيد، سرنوشت اصلي ميادين دفاع از عزت و شرف و سربلندي ملت ايران در 8 سال دفاع مقدس با حضور بيش از 60 درصد زير 19 ساله ها رقم زده شد و حتي حماسه دوم خرداد در سال 76 با حضور زير 19 ساله ها به ياد ماندني گشت و اينك در آستانه 18 خرداد 80 پيش بيني مي شود معجزه اي ديگر توسط زير 19 ساله ها خلق شود، بويژه اين كه اكثر آنان، دانش آموزاني هستند كه در سالهاي اخير در مدارس مشاركت را باتشكيل شوراهاي دانش آموزي و تمرين براي انتخابات نمايندگان خويش در مدارس تجربه نموده اند و شيريني مشاركت موثر در سرنوشت تحصيلي و تربيتي خود را مزمزه كردند و خود را براي ورود در جامعه اي بزرگتر و دخالت در سرنوشت اجرايي و تقنيني كشور آماده ساخته اند و اينك روز حضور است. آنچه در اين مقطع حساس و دوران گذار انقلاب به سمت نهادينه شدن يك نظام مردم سالار ديني مهمتر است، ميزان مشاركت آگاهانه و حضور موثر جوانان در روز انتخابات رياست جمهوري است، اين كه به چه كسي راي داده شود، برعهده ملت است و مساله ثانوي مهم تر است از آن حضور موثر و كليدي زير 19 ساله ها در روز انتخابات است. حضور ميليوني آنان كه حضوري موثر، آگاهانه و تاثيرگذار است، اقتدار ملي و بين المللي در پي حضور حماسي جوانان زير 19 ساله حاصل خواهد شد، پس توصيه مي شود: - 1 روز 18 خرداد هيچ جوان زير 19 ساله اي در خانه يا مدرسه نماند، همه تصميم بگيرند كه سرنوشت ساز شوند و بدون استثناء در پاي صندوق راي حاضر و به كانديداي مورد علاقه خود راي دهند. - 2 بهتر است راي اولي ها با دوستان و همسالان خود به صورت گروهي حاضر شوند و حضور موثر و شاداب خود را در معرض نمايش همگان بگذارند تا همه باور كنند كه آينده متعلق به جوانان و در نتيجه به دست خود آنان ساخته خواهد شد. - 3 حتما با آگاهي به كانديداي مورد نظر خود راي دهيد مطالعه و انتخاب كنيد زيرا كه روز 18 خرداد روز انتخاب هم هست. - 4 بالاخره خاطره اين روز را بنويسيد و در دفتر يادداشت خود ثبت كنيد تا بدانند روز 18 خرداد روز اقتدار جوانان است روز اميد به آينده است روز حماسه بزرگ زير 19 ساله هاست و روز شكفتن شكوفه هاست، روز برافراشته نگهداشتن پرچم آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي است. به اميد آن روز وعده ما روز 18 خرداد پاي صندوقهاي راي.