Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51566S6

Date of Document: 2001-06-02

اينترنت پژوهش درباره كودكان net/.childresearch.//www:http تربيت كودكان ازجمله موضوعهايي است كه كتابهاي بي شماري درباره آن نوشته شده است. همه والدين همواره خواهان آن هستند كه كودكانشان از بهترين امكانات آموزشي برخوردار شوند. در سايت امروز مي توانيد به اطلاعات و مطالب سودمندي در مورد كودكان دست يابيد. اين سايت به خصوص به درد كساني مي خورد كه درباره كودكان پژوهش مي كنند يا مانند آموزگاران با آنان سروكار دارند. به علاوه از اين سايت مي توان به تعداد زيادي سايتهاي آموزشي و سايتهاي وزارت آموزش كشورهاي مختلف راه يافت.