Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800310-51556S5

Date of Document: 2001-05-31

روي پيشخوان كتابفروشي ها جامعه هاي انساني نوشته: پاتريك نولان، گرهارد /لنسكي ترجمه: ناصر /موفقيان نشر /ني چاپ 2200 /اول 1380 /نسخه 658 صفحه /مصور 350 تومان. كتاب جامعه هاي انساني با كاويدن و تشريح زنده و مستند جوامع بشري، از عصر شكارچيان و گردآورندگان خوراك تا دانشجويان و پژوهشگران نظريه هاي اجتماعي عصر ما، مباني مستحكمي ارائه مي دهد كه با تكيه بر آنها مي توان به كشف علل وموجبات تغييرات اجتماعي نايل آمد. غذاي روح براي افراد شكست ناپذير جك كنفيلد، مارك ويكتور هنسن، هيثرمك /نامارا ترجمه: عباس چيني اصغر /افراشي نشر /البرز چاپ 2000 /اول 79 نسخه. هر كس در زندگي با موانعي روبه رو مي شود كه بعضي از آنها كوچك است و تنها براي مدتي اندك عنان اختيار زندگي را از دست انسان به درمي آورد. اما تنگناها و موانعي هم هست كه چونان ابرهاي تيره و منحوس، حتي افراد با اراده و استوار را وامي دارددرصدد يافتن پناهگاهي برآيند. چگونگي برخورد افراد با اين موانع تعيين مي كند كه آيا مي خواهيد با ترس، افسوس و خشم زندگي كنيد يا با عزت ايمان، نفس، شادكامي و سلامت. هم خواني كاتبان گردآورنده: حسين /سناپور نشر /ديگر چاپ 3200 /اول 80 /نسخه 2300 تومان. هم خواني كاتبان درواقع شناخت نامه هوشنگ گلشيري است. اين كتاب در چند بخش تهيه شده است. بخش نخست به شرح احوال و آثار گلشيري مي پردازد. بخش دوم هوشنگ گلشيري در حديث ديگران نام دارد. در اين بخش نويسندگان مختلفي چون ضياء موحد، حسن ميري بديني، هايده درگاهي، شهريار مندني پور و... درباره گلشيري نوشته اند. سرانجام نيز منتخبي از آثار هوشنگ گلشيري در بخش آخر به چاپ رسيده است. دنياي رهبران اركستر كامليا /مسيح انتشارات /ديد چاپ 1500 /اول 79 /نسخه 285 صفحه /مصور 1700 تومان. رهبر اركستر بايد شخصيتي برجسته و باوقار، فوق العاده، تجربه اي وسيع و روحي پر از احساس داشته باشد. او مجموعه اي از موسيقي دان، مدير، روانشناس و فيلسوف است. كافي است دست خود را به آرامي حركت دهد تا همه مطيع او بشوند. او هيچ گونه اشتباه و خلافي را پذيرا نيست. خواسته اش، گفته اش و نگاهش چون يك قانون معتبر است. هر رهبر اركستر نيز با روش خاص خود به هدف مي رسد. در اين كتاب برترين رهبران اركستر جهان معرفي شده اند. نيمي از وجودم نسرين قديري (كافي )/ نشر /البرز چاپ 3000 /اول 80 /نسخه تومان. 2100 نيمي از وجودم سرگذشت واقعي يك زن ايراني است، زني كه عواطف و احساساتش سالهاي سال به بازي گرفته مي شود و او را وادار مي سازد به كاري دست بزند كه از نظر قوانين انساني محكوم و منفور است. سارا كرو نويسنده: فرانسيس هاجسن /برنت ترجمه: علي پناهي /آذر انتشارات /همگامان چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 1500 تومان. پدر جوان سارا كرو كه آدم ثروتمندي است، در شرايطي باورنكردني ورشكست مي شود و سارا به آدمي فقير تبديل مي شود. اما او مي داندكه در هر شرايطي مي تواند در قلب خودش يك شاهزاده بزرگوار باشد... او حالا اتاقي كوچك در زير شيرواني دارد كه از دريچه نور آن مي تواند به آسمان نگاه كند. از اينجا انگار تمام آسمان و ستارگان و همه چشم اندازهاي باشكوه به او تعلق دارد و... آواي تنهايي دل نويسنده: هانري /ترآوا ترجمه: آرزو /نيراحمدي ناشر: همگامان /چاپ 1500 /نسخه 950 تومان. پيشتر از اينها باور داشتم كه مهاجر، پرنده اي را گويند كه از خشكي به آباداني پر مي زند. كمي بعد انسان مهاجر را شناختم و او را در آرزو و حسرت ديدار ناشناخته ها و ناآشناها يافتم. سپس سير و سلوك را مهاجرت از دنياي درون به واقعيت و حقيقت معني كردم و هزاران معني و مفهوم ديگر. و خود مهاجرت كردم تا آن چه ديگران مي گفتند و مي نوشتند بشناسم. به حيفا بازمي گردم نوشته: غسان كنعاني و حسن /حميد مترجم: محمدعلي /عسگري نشر /آب چاپ 3000 /اول 80 /نسخه 500 تومان. كتاب حاضر دو نگاه متفاوت به فلسطين را در اختيار خواننده بخش مي گذارد نخست داستان يك فلسطيني است كه پس از بيست سال آوارگي و جنگ به خود و سرنوشت خود برمي گردد تا آن را مورد بررسي قرار دهد. بخش دوم نيز تصاويري زنده و شورانگيز را از انتفاضه ارائه مي دهد كه تقريبا بيست سال پس از داستان اول نوشته شده است. فرزندان موفق نويسنده: دكتر بورلي /نورفلدمن مترجم: مهرزاد /صالحي انتشارات /سرمدي چاپ 2400 /اول 79 تومان. در اين كتاب مهارت هايي براي كودكان و نوجوانان شرح داده شده است تا آنها در بزرگسالي فردي موفق با يك روحيه تاثيرگذار باشند. ايجاد اعتمادبه نفس در يك فرزند ضعيف، ايجاد قدرت تفكر و پيشرفت مستقل در كودكان و نوجوانان، آموزش مهارت هايي در رابطه با كار و مردم و... ازجمله مطالب اين كتاب است. بركه مانداب نوشته: حسن /اصغري نشر همگامان /چاپ چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 900 تومان. بركه مانداب شامل مجموعه اي از داستان هاي كوتاه است. برخي از داستان هاي اين مجموعه به زبان هاي ديگر ترجمه شده است. پيشگويي با كارت هاي كبير تاروت تاليف: فرزانه عطشان /آذرباني ناشر: همگامان /چاپ چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 1800 تومان. مجموعه مطالب اين كتاب در ارتباط باكارت 22 با عنوان كبير است كه به زندگي بشر كه شامل ماجراها، شادابي ها، غم ها. اميدها، ترس و.. است اشاره مي كند. تاروت به صورت يك ابزار مصور اندرزهايي را با پيام هايي در شرايط خاص از قلمرو ناخودآگاهي رمزآموزان به آنها القاء مي كند. مباني نظري وكاربردي مديريت نظام مند رضا /آزاد انتشارات /خجسته چاپ 2000 /اول 79 /نسخه 5500 تومان. در كتاب حاضر، مباني مديريت از ديدگاه كل نگريستي بيان از مي شود اين نظر مديريت به عنوان يك نظام منطقي با اجزاي مرتبط و در تعامل با يكديگر ديده مي شود كه ازطريق تشريح اجزاء و ارتباط آنها با يكديگر توصيف مي شود. چاقي كودكان و راه درمان آن تاليف: كيومرث دانشگر، محبوبه /فرهادي انتشارات دانشگران /محمود چاپ اول سه هزار 56 /نسخه 1380 /صفحه 4000 ريال. اين كتاب، هشداري روان شناسي است در مورد چاقي كودكان و كمك به والدين براي غلبه بر وزن اضافي فرزندان خود. كتاب، ترجمه مقاله اي است از مجله نيوزويك با افزوده هايي از چند منبع ديگر. راه هاي سرايت بيماري ايدز تاليف: كيومرث دانشگر، سيدمهدي ميري /ابيانه انتشارات دانشگران /محمود چاپ اول سه هزار 48 /نسخه 1380 صفحه - ريال. 4200 راه هاي سرايت بيماري ايدز، حاوي اطلاعات ساده اي است درباره بيماري ايدز، پاسخ به پرسش هاي متفاوتي درباره سرايت اين بيماري و راه هاي تقويت سيستم ايمني بدن. سيستم هاي ايمني تاليف: يان. جي. /والث ترجمه: دكتر همايون /لاهيجانيان انتشارات دانشگاه علم و صنعت /ايران چاپ اول، دو هزار /جلد صفحه 280وزيري 1500 تومان. اين كتاب در زمينه مهندسي ايمني و براي استفاده مديران، سرپرستان، مهندسان صنايع اطلاعات ارزشمندي ارائه شده است. در كتاب سعي شده كه مفاهيم اوليه سيستم هاي ايمني مورد بررسي دقيق قرار در گيرند اين ارتباط، ابتدا از لزوم تعهد افراد در بنا نهادن يك فرهنگ صحيح ايمني صحبت به ميان آمده و سپس پيروي از اصول و استانداردهاي ايمني مطرح شده و آن گاه سيستم هاي ايمني كار ( كاركنان، محيط كار، سرپرستي، مجوزهاي كاري و دستورالعمل ها ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. علاوه بر آن در زمينه آموزش افراد و مشاركت آنان در امور ايمني و همچنين پيشگيري از حوادث و مديريت ايمني نيز مطالبي چند ارائه شده است.