Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51551S2

Date of Document: 2001-05-30

درباره بيكاري دانش آموختگان; سرمايه هاي ملي را دريابيم اينجانب از يكي از نقاط ايران، وارد دانشگاه شدم. با هزاران اميد و آرزوو با تحمل ناراحتي ها و رنج هاي فراوان زندگي. اما از همان بدو ورود به دانشگاه با كمبود هايي روبرو شدم. زيرا خوابگاه و امكانات رفاهي به من تعلق نگرفت. چون در نهايت رنج و فقر بزرگ شده بودم، مبارزه كردم و خم به ابرو نياوردم. زيرا اين مساله اي نبود كه موجب نااميدي من شود. عشق به تحصيل باعث مي شد كه تمامي رنج ها را سپري كنم. حتي در آن شبها و روزهايي كه پولي براي خريد نان نداشتم، روزهايي كه اگر اتوبوس شركت واحد نيز به هر دليلي نمي آمد و من به كلاس درس نمي رسيدم. اگر پولي هم براي استحمام نداشتم، مجبور مي شدم كه در روزهاي سرد زمستاني از حمام دانشكده تربيت بدني استفاده كنم و حتي در اوايل شروع ترم، مجبور بودم به دليل نداشتن سرپناه در پارك ها و خيابان ها بخوابم اما بازهم عشق به تحصيل مرا از پا در نياورد. هرچند كه دانشجوي سال سوم طراحي صنعتي بودم، اما ظاهرا زندگي ام با كارگران شهرستاني كه شبها را در پارك مي خوابيدند، فرقي نداشت. هيچ كس باور نمي كرد كه من دانشجوي دانشكده مكانيك باشم. اما خدا را در همه حال داشتم و با وجود پشتيباني هاي او، به رنج ها و دردهايم مي خنديدم، سرنوشت را در دستان خود گرفته بودم. با خدايي زندگي مي كردم كه همواره نگهبان و پشتيبان ما است. گذشت روزگار، هر روز تازيانه اي به روح و روانم مي زد. اما با وجود مادري مهربان و صبور و پدري به خوبي و پاكي آب روان كه دستفروشي مي كرد، دوره دانشجويي من در رشته طراحي صنعتي و خواهرم در رشته فوق ليسانس باليني سپري شد. سپس خدمت نظام وظيفه را در سازمان آموزش و پرورش گذراندم. اما حالا كه بايد بتوانم باري از دوش پدر بيمارم بردارم، نه تنها سربار آنها شده ام بلكه با بدهي هاي سنگين او نيز روبه رو شده ام. زيرا به هرجا كه براي كار سرزدم (شركت هاي ايران خودرو، ساپكو و... ) نه تنها به نتيجه اي نرسيدم بلكه در اوج جواني و شور و حال آن نيز، به يك نيروي بي كار و باطل بدل شده ام. من عاشق تدريس و كار حتي هستم حاضرم به كارهاي خدماتي نيز مشغول شوم تا جلوي خانواده ام شرمنده نشوم. از تمامي ارگان ها و سازمان ها و كارخانجات و مسئولان و... استدعا دارم كه دانش آموختگاني چون مرا حمايت كنند تا بتوانيم به عنوان يك طراح صنعتي در خدمت وطن خود باشيم. هر دانش آموخته اي بخشي از سرمايه ملي اين كشور است. نبايد براثر بيكاري، سرمايه هاي ملي مملكت ما هرز روند. م - ق - مهاباد