Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51549S3

Date of Document: 2001-05-30

بيمه خدمات درماني هزينه ترك اعتياد را مي پردازد گروه شهري: سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد درمان هزينه هاي ترك اعتياد تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني دكتر علي محمديان مديركل بيمه خدمات درماني اين سازمان گفت به منظور كمك در جهت ترك و درمان معتادان كشور اين سازمان با بررسي هاي كارشناسي، درمان و ترك اعتياد را تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار داد. وي با اعلام اين كه نگرش به فرد معتاد ژرفتر شده است و اين افراد را امروزه نه به عنوان مجرم بلكه به عنوان بيمار يك جامعه محسوب مي كنند، گفت هزينه هاي بستري و خدمات عرضه شده براي ترك اعتياد بيماران در بخش هاي رواني مراكز دولتي قابل پرداخت است. دكتر محمديان افزود هزينه هاي بستري و خدمات عرضه شده فقط براي بار اول درمان قابل پرداخت است و در صورتي كه مجددا براي ترك اعتياد مراجعه شود اين سازمان در قبال هزينه هاي درماني اين افراد تعهدي ندارد و هزينه هاي آنها را مراكز يادشده به صورت آزاد محاسبه خواهند كرد. مديركل بيمه خدمات درماني در ادامه اعلام كرد ترتيبي اتخاذ شده است تا در اين مورد يك بايگاني تشكيل تا سوابق مراجعه اين افراد در آن نگهداري شود.