Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51546S7

Date of Document: 2001-05-30

سازمان آموزش و پرورش استثنايي به پرسش هاي مردم پاسخ مي دهد گروه علمي فرهنگي: واحد ارتباطات مردمي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور به پرسش ها، پيشنهادات و انتقادات خانواده هاي دانش آموزان استثنايي كشور پاسخ مي دهد. خانواده هاي دانش آموزان استثنايي مي توانندبه صورت شبانه روزي با شماره تلفن 6953300 واحد ارتباط مردمي سازمان آموزش و پرورش استثنايي تماس بگيرند.