Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51544S4

Date of Document: 2001-05-30

يك دقيقه با رئيس جمهوري آينده فاكس - 2058811 تلفن 2058350 (فقط از ساعت 14 الي ) 16 * با كاغذبازي در ادارات مقابله و كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيد. جعفرپور 45 ليسانس ساله علوم اجتماعي پيمانكار * براي نيك بختي دو معجزه لازم است، ايجاد اشتغال و كنترل جمعيت. سياوش اميري 25 ساله ليسانس بيكار حسابداري فكري * براي مفاسد اخلاقي بكنيد، نسل آينده در خطر است. علي عباسي 42 فوق ليسانس ساله شيمي * مملكت به اميركبير احتياج دارد. محمد عاريان 40 ساله مهندس شيمي * به فكر راه اندازي امكانات ورزشي و تفريحي رايگان براي نوجوانان باشيد. سعيد اميدزاده 12 تهران ساله * مدام اعلام مي كنند، رانت خواران را معرفي مي كنيم. وقت اين معرفي چه زماني؟ است دوساراني 35 فوق ساله ديپلم مخابرات * حذف كنكور، عادلانه كردن ورود به دانشگاه و اشتغال فارغ التحصيلان. علي رضا سبحاني نيا 16 ساله اصفهان * آن روز كه جوان بوديم و كار مي كرديم كسي به ما توجهي نداشت. امروز هم كه باحقوق اندك بازنشستگي زندگي را مي گذرانيم، كسي يادي از ما نمي كند. معصومه معصومي، بازنشسته، تهران * مشكل اصلي عدم سرمايه گذاري و توليد نيست. مشكل فراموش شدن فرهنگ كار بين مردم است. حميد كرباسچي 36 كارمند ساله * براي افزايش روز به روز قيمت ها چاره اي بينديش. مهناز نيك فرجام 32 خانه دار ساله * براي پدري كه كليه اش را مي فروشد تا فرزندش فقر را احساس نكند، چه فكري؟ كرده ايد زن 21 ساله دانشجوي پزشكي * براي ارتقاء حقوق زنان و افزايش اعتماد به نفس آنها چه برنامه اي؟ داريد مژگان رستم پور 19 تهران ساله * با تكيه بر روش امام علي ( ع ) مانع رانت خواري شده، قانون از كجا آورده اي را احيا كنيد. مرد 30 ساله دانشجوي حقوق * امور اقتصادي را از انحصار خارج كنيد، به جوانان متخصص فرصت خودنمايي بدهيد. بهزاد قانعي 43 ساله مدير پمپ بنزين تهران * به صنعت جهانگردي در كشور رونق بده، از ريخت و پاش هاي اقتصادي جلوگيري كن. مهدي كاظمي 20 ساله قائم شهر * مديران و مشاوران مجرب انتخاب كن. مرد 31 ساله دفتردار * با مدرك گرايي مبارزه كن. محمد نقيبيان 15 دوم ساله دبيرستان * در شهر امنيت وجود ندارد، سارقان به راحتي در ترددند. فكري بكن. آقاجاني 25 ساله ليسانس قناد بازرگاني * پشتيبان ولايت فقيه باش تا از بليات مصون باشي. مرضيه ثامن 34 تحصيلات ساله حوزوي تهران * به گونه اي عمل كن كه در خاتمه نه از مردم و نه از خدا خجل باشي. حامد رضايي 18 ساله ديپلم * اگر فكري براي بهداشت شمال كشور نشود، به زودي زباله داني بزرگي خواهد شد. خانم وكيلي 50 ساله خانه دار * با قدرت هاي ملوك الطوايفي، مبارزه حتي كن، به قيمت جانت. زن 43 ساله كارشناس امور مالي * بپذير و بفهمان كه حكومت يعني مسئوليت و حاكم يعني مسئول. فرخ فرحدوست 34 ساله فوق ديپلم آمار * فضاي باز و آزاد براي بازگوكردن مشكلات فردي و جامعه فراهم كن. منصوره اسفندياري 22 ساله شهرري * اگر مردم تورامي خواهند تو نيز از آن مردم باش. مرد 22 ساله فوق ديپلم مشهد كامپيوتر * اصلاحات و مردم سالاري را پي گير باش و به فكر دختران كشورنيز باش. روشنك كامران 20 ساله شهرستان ايذه * فكري به حال نظام آموزشي عقبافتاده كشور بكن. امير طياري 16 دوم ساله دبيرستان * بيشترين پيامها: -عمل 1 كنيد. - 2 تبعيض بين حقوق بازنشستگان. - 3 اشتغال. - 4 مسكن.