Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51541S8

Date of Document: 2001-05-29

رئيس شوراي شهر شيراز: برخورداري از اعضاي متخصص براي شوراها يك امتياز است رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: شوراها هرچه كرده باشند، بهتر از گذشته عمل كرده اند و براي آينده منطقه خودشان انديشه بهتري به دست مي دهند. به گزارش خبرنگار ما در شيراز رحيم اوجي افزود: مايه اميدواري است كه در مجموع شوراها تلاش خود را به رغم محدوديت هاي مختلف كرده اند و تا حدي نيز موفق بوده اند. وي شوراي اسلامي شهر شيراز را متشكل از دو گروه معتمدان و متخصصان مرتبط به وظايف شهرداري دانست و خاطرنشان كرد: همه ما سعي مي كنيم به تفاهم برسيم، اگر چه كم وبيش اختلاف نظرهايي هست اما در هر حال مصلحت شورا در اين است كه امور را جدي بگيريم و براي انجام صحيح آن كوشش كنيم. البته اگر متخصصان حقوق و عمران، جامعه شناسي و بازرگاني هم در ميان اعضاي شورا بودند، وضع از اين كه هست، بهتر مي شد. وي يادآور شد: بهتر است شرايط خواندن و نوشتن به اندازه كافي را براي كلان شهرها و مراكز شهرستانها بردارند و تركيب اعضاي شوراها را با نسبت 40 درصد متخصص و 60 درصد معتمد كه هر دو گروه از معتمدان مردم باشند، قرار دهند و نسبت تخصص ها طوري باشد كه شورا درصورت نياز بتواند يكي از اعضا را به عنوان شهردار به كار گيرد. وي افزود: داشتن وقت كافي در شوراي كلان شهرها يك ضرورت است و حداقل 120 ساعت بازديد مطالعه و شركت در جلسات شورا در ماه اجتنابناپذير است.