Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51541S6

Date of Document: 2001-05-29

چگونگي محاكمه متهمان سياسي تعيين شد گروه سياسي: در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي مهدي كروبي تشكيل شد، رسيدگي به طرح جرائم سياسي در شور دوم ادامه يافت و پنج ماده ديگر از آن مورد تصويب قرار كليات گرفت و يك ماده از اين طرح يك فوريتي در جلسه علني روز يكشنبه مجلس به تصويب رسيده بود. نمايندگان مجلس دراين جلسه با تصويب ماده پيشنهادي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، مصاديق جرم سياسي را مشخص كردند. به گزارش ايرنا، براساس مصوبه امروز مجلس، تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف برهم زدن امنيت سياسي كشور و يا عضويت در هر يك از آنها اجتماع، و تباني به منظور ارتكاب جرائمي برضد امنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم نمودن وسائل ارتكاب آنها و همچنين سلب آزادي فردي افراد ملت برخلاف قانون و يا محروم ساختن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسي به منظوربرهم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات و مانند اينها جرم سياسي محسوب مي شوند. توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام، كليه جرائم انتخاباتي (جرائم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي رياست اسلامي، جمهوري و مجلس خبرگان ) و جرائم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده از جمله مصاديق جرم سياسي بود كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين توهين به روساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، وزيران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن و همچنين تحريض و تشويق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت ومنافع نظام جمهوري اسلامي در داخل يا خارج از كشور را جزيي از جرائم سياسي دانستند. از سوي ديگر بر اساس يك تبصره تصويبي، جرائمي چون افشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقه بندي شده مربوط به سياستهاي داخلي و خارجي كشور و ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي در صورت انطباق با ماده يك طرح جرايم سياسي نيز جرم سياسي محسوب مي شوند. در اين طرح جرائم خشونت آميز شامل سوءقصد به جان افراد، قتل عمدي با مباشرت يا معاونت و شروع به آدم ربايي، آن، هواپيماربايي و گروگانگيري، بمبگذاري و تهديد به آن، ايجاد حريق، جاسوسي و تجزيه طلبي را ولو اينكه اين جرائم با انگيزه سياسي و به قصد تدارك جرم سياسي يا تضمين هدفهاي آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشند، به عنوان جرم سياسي محسوب نشدند. در ادامه جلسه علني امروز كه به رياست محمدرضا خاتمي دنبال شد، فصل مربوط به نحوه رسيدگي به جرائم سياسي مورد تبادل نظر نمايندگان قرار گرفت. طبق يك ماده تصويبي ديگر از طرح مذكور، به جرائم سياسي در دادگاه هاي عمومي و تجديد نظر مركز هراستان متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگستري استان با حضور هيات منصفه و به صورت علني رسيدگي خواهد شد. تبصره همين ماده تصريح دارد كه سابقه قضايي رئيس دادگاه رسيدگي كننده به جرائم سياسي نبايد كمتراز ده سال باشد و در صورت فقدان چنين شرطي در قضات استان رسيدگي كننده، از قضات استانهاي ديگر استفاده خواهد شد. نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه رسيدگي به اتهام شركاء و معاونان در جرم سياسي مطابق با قانون جرائم سياسي باشد. به موجب ماده ششم اين طرح، تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن جرم انتسابي با دادگاهي است كه پرونده به آن ارجاع شده است. در تبصره اين ماده نيز قيد شده است: در صورتي كه متهم يا وكيل وي به تشخيص دادگاه اعتراض كنند و مدعي باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرائم سياسي است، به اين اعتراض در همان دادگاه با حضور هيات منصفه خارج از نوبت رسيدگي مي شود و در صورتي كه نظر هيات منصفه برسياسي بودن اتهام وارده باشد، دادگاه نظر هيات منصفه را رعايت خواهد كرد. ادامه رسيدگي به ديگر مواد طرح جرايم سياسي به جلسه علني امروز موكول شد. بر اساس اين گزارش، در جلسه علني ديروز مجلس، طرح الحاق يك تبصره به ماده 58 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت تقديم شد و يك فوريت آن مورد تصويب قرار گرفت. در اين جلسه همچنين طرح ارتقاء سطح ايمني و ساماندهي هواپيمايي كشور با قيد يك فوريت ارائه شد كه به تصويب نرسيد. نطق هاي پيش از دستور حسين اميري خامكاني نماينده مردم زرند با اشاره به سالروز آزادي خرمشهر، اين روز را يادآور خاطره روزهاي سخت و در عين حال سرشار از غرور و به يادماندني خواند. و تاكيد كرد كه سپاه و بسيج بايد همچنان مانند دوران جنگ تحميلي در قلب مردم جاي داشته باشند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ارتباط با انتخابات آتي رياست جمهوري تاكيد كرد كه حضور گسترده مردم همواره باعث حل مشكلات اساسي شده و نظام با اقتدار بيشتري برنامه هاي خود را دنبال كرده است. ميرعلي اشرف عبدالله پورحسيني نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو سانحه سقوط هواپيماي حامل وزير راه و همراهان وي را براي آحاد ملت گران توصيف كرد و با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشييع پيكرهاي شهداي اين حادثه، افزود: آنان واقعا از مردم بودند و در راه خدا به ديدار حق شتافتند. وي در مورد انتخابات رياست جمهوري 18 خردادماه جاري آشنايي با ديدگاههاي نامزدها را الزامي دانست و با اشاره به موضوع اشتغال و معيشت كه به عنوان عمده ترين ايراد دوران اصلاحات مطرح مي شود، توجه داد كه در عرصه اقتصادي قانون برنامه سوم حاكم است كه در آن سياستها به روشني بيان شده و افق كار معلوم است. مسعود هاشم زهي نماينده مردم خاش، ميرجاوه و نصرت آباد در مجلس شوراي اسلامي بخش عمده سخنان خود را به مشكلات اهل سنت و ضرورت مشاركت دادن آنان در پستهاي اجرايي اختصاص داد. عضو كميسيون بهداشت مجلس افزود: اهل سنت بويژه مردم بلوچ مظهر شرافت عزت، و وفاداري هستند و هر دولت و حكومتي كه بدون در نظر گرفتن قوميتها انتظار توسعه پايدار را داشته باشد، توفيق لازم را نخواهد داشت. نماينده مردم خاش با اشاره به حمايت اهل سنت از رئيس جمهوري در چهار سال گذشته و حضور آنان درصحنه انتخابات، اضافه كرد: اگر چه همه فرصتهاي مشاركت در حيطه مسئوليت رئيس جمهوري نيست اما آنچه در مورد مشاركت دادن اهل سنت در قوه مجريه در اين چهار سال انجام شده قابل تامل است. وي در همين رابطه از رئيس جمهوري خواست كه زمينه مشاركت وسيع اهل سنت در پستهاي مديريتي و مشاغل مهم را فراهم كند و اطمينان داد كه آنان بخاطر اعتلاي اسلام، سربلندي كشور، تحقق اصلاحات و توسعه سياسي، دولت را ياري خواهند كرد.