Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51541S5

Date of Document: 2001-05-29

ديدار رئيس قوه قضائيه ونزوئلا با مسئولان قضايي ايران گروه سياسي: روساي قواي قضائيه ايران و ونزوئلا بر تبادل تجربيات قضايي و همكاري در بخش هاي عدالت و حقوق انسانها و حفظ ارزشهاي انساني تاكيد كردند. به گزارش ايرنا ايوان رينكن اوردانتا رئيس قوه قضائيه ونزوئلا در اين ديدار با بيان وظايف و جايگاه اين قوه در كشورش گفت: برخي از قوانين قضايي ايران با ونزوئلا مطابقت دارد و اين كشور آماده همكاري قضايي با ايران است. آيت الله هاشمي شاهرودي نيز ضمن خوش آمد گويي به رئيس قوه قضائيه ونزوئلا و هيات همراه وي، جايگاه قوه قضائيه ايران در قانون اساسي را بيان كرد و گفت: اين قوه نيز مستقل و منحصر به فرد است. رئيس قوه قضائيه ونزوئلا ديروز با حضور در كاخ دادگستري تهران ضمن ديدار و گفت وگو با محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور از نزديك با نحوه رسيدگي به محاكم قضايي در ايران آشنا شد. ايوان رينكن اوردانتا در اين ديدار ضمن تشريح روند محاكم قضايي در اين كشور گفت: در مذاكرات انجام شده با مقامات قضايي ايران مشخص شد كه هر دو كشور به دنبال استقلال قوه قضائيه هستند. وي با اشاره به اينكه ونزوئلا در حال پشت سر گذاشتن اصلاحات قضايي است افزود: به دنبال اين اصلاحات قضايي حدود 400 قاضي عزل شدند كه اكثر آنان به خاطر عدم كارايي و برخي به دليل رفتار نادرستشان بركنار شدند. محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور نيز ضمن خوش آمد گويي به رئيس قوه قضائيه ونزوئلا و هيات همراه، در مورد سير بررسي پرونده ها در اين ديوان توضيحاتي ارائه داد.