Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51540S5

Date of Document: 2001-05-29

كتابخانه هاي عمومي سازمان فرهنگي هنري شبانه روزي شدند شهرداري تهران گروه شهري: به منظور استفاده بهينه شهروندان از كتابخانه هاي عمومي اين سازمان، ساعات كار شماري از اين مراكز افزايش يافته و به طور شبانه روزي فعال شده اند. پرويز كرمي - مدير روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل امتحانات تحصيلي، شهروندان به ويژه دانش آموزان و دانشجويان مي توانند از خدمات كتابخانه هاي عمومي اين سازمان در ساعات موردنظر خود بهره مند شوند. وي افزود: با توجه به گسترش فرهنگ آپارتمان نشيني و بالطبع كاهش فضاي مناسب براي مطالعه، اين اقدام در راستاي برخورداري بيشتر و آسانتر شهروندان تهراني به ويژه دانش آموزان و دانشجويان از مكان مناسب و هميشه در دسترس صورت گرفته است. به گفته كرمي شبانه روزي كردن كتابخانه هاي عمومي در نقاط مهم شهر تهران از جمله برنامه هاي اين سازمان به شمار مي رود و تاكنون تعدادي از كتابخانه هاي عمومي شامل شيخ اشراق در منطقه 4 انديشه در منطقه 7 دكتر حسابي در منطقه 17 هاشم آباد در منطقه 15 معرفت در منطقه 8 شهيد قديريان در منطقه 11 و كتابخانه ابن سينا در منطقه شبانه روزي 14 شده اند. وي تصريح كرد: با توجه به تنوع كتب موجود در كتابخانه هاي عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و امكانات و خدمات حاشيه اي و پيراموني و نيز تجهيزات كمك آموزشي، شهروندان مي توانند بخشي از اوقات فراغت خود را در اين فضاهاي علمي - فرهنگي سپري سازند. وي افزود: نتيجه طرح نيازسنجي مديريت علمي اين سازمان نشان مي دهد به ترتيب جوانان و بانوان بيشترين اعضاي كتابخانه هاي تحت پوشش به شمار مي روند و اغلب مراجعين در گروه سني 13 تا 20 سال مي باشند. گفتني است سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران بيش از 40 كتابخانه عمومي دارد.